INFORMARE cu privire la activitatea Poliției Locale - iunie 2018
2018-07-03 11:35:15

INFORMARE cu privire la activitatea Poliției Locale - iunie 2018

În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, în această perioadă poliţiştii locali au fost angrenaţi în mai multe acţiuni privind asigurarea ordinii şi siguranței publice, prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia municipiului, actelor de comerţ ilicit stradal, de combatere a cerşetoriei, gestionarea situaţiei persoanelor fără adăpost, protecţia mediului înconjurător, a parcării ilegale în zonele şi locurile stabilite prin Planul pentru ordine şi siguranţă publică a municipiului, după cum urmează: 

 

 • s-a efectuat serviciul de patrulare pe fiecare din cele 5 sectoare din oraş în funcţie de necesităţi şi posibilităţi pentru asigurarea liniştii şi siguranței publice în municipiu;
 • pentru îmbunătăţirea sistemului de siguranţă publică în municipiul Satu Mare se organizează zilnic patrule mixte împreună cu agenţii poliţiei municipiului Satu Mare. În cadrul acestor activităţi comune s-a intervenit în diverse situaţii, cum ar fi: aplanarea unor scandaluri în localuri publice sau imobile cu destinaţie de locuinţă, constatarea de infracţiuni cu violenţă sau furturi, patrulări pentru prevenirea comiterii de fapte antisociale.
 • au fost incluse în itinerariile de patrulare Şcolile cu clasele I - VIII: "Mircea Eliade", „Bălcescu-Petofi", „Avram Iancu", „Lucian Blaga", „Ion Creangă", „Octavian Goga", „Constantin Brâncoveanu" , Grup Şcolar de Industrie Alimentară ,,George Emil Palade", arondate instituţiei noastre, în vederea menţinerii ordinii şi siguranței publice, prevenirea actelor de violenţă şi descurajarea comiterii unor fapte antisociale, situaţiile apărute fiind soluţionate cu promptitudine;
 • s-a asigurat permanent paza şi ordinea publică la obiectivele de interes local : Primăria Municipiului Satu Mare, Direcţia Impozite şi Taxe Locale, Direcţia de Evidenţă al Persoanelor, Grădina Romei, Pasajul pietonal Corneliu Coposu şi Parcul Libertăţíi ; 
 • au fost supravegheate periodic terenurile de joacă amenajate în municipiul Satu Mare;
 • s-a acţionat pentru depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care au oprit autovehiculele în alte locuri decât cele special amenajate, pe spaţii verzi, pe terenuri destinate spaţiului verde, în zone cu regim de rezervare, ori au blocat accesul în parcare, în curţi, sau au circulat cu autovehiculele pe un sector de drum unde este amplasat indicatorul rutier „Accesul interzis", ori nu au respectat indicatoarele rutiere referitoare la masa maximă autorizată ori traseul aprobat, etc. De asemenea, au fost aplicate sancţiuni pietonilor care au traversat strada prin loc nepermis ori pe culoarea roşie a semaforului, bicicliştilor care circulau pe sectoare de drum interzise circulaţiei bicicletelor sau nu erau echipaţi corespunzător, mopediştilor şi căruţaşilor care nu respectau prevederile legale referitoare la circulaţia acestor tipuri de vehicule. 
 • s-au desfăşurat acţiuni de depistare a persoanelor care apelează la mila publică pe raza municipiului Satu Mare şi de combatere a acestui fenomen, fiind depistate 50 si sanctionate 15 persoane. 
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, au fost identificate 4 vehicule, fiind aplicate somaţii, 5 au fost ridicate de către proprietari, iar 36 sunt în lucru. 
 • în zilele de miercuri şi duminică au fost întreprinse activităţi pentru combaterea comerţului stradal neautorizat din zona Pieţei de Vechituri, persoanele care aveau expuse mărfuri pe trotuare fiind îndrumate în incinta pieţei, nefiind semnalate incidente în aceste cazuri;
 • au fost executate 40 mandate de aducere emise de instanţele de judecată sau de Parchet, pe numele persoanelor care domiciliază în raza de competenţă a Poliţiei Locale;
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi în baza Protocolului de colaborare încheiat cu Serviciului Public de Asistenţă Socială, pe raza municipiului Satu-Mare au fost desfăşurate 15 acţiuni cu beneficiarii de ajutor social, sub îndrumarea cadrelor de specialitate a respectivului serviciu, prin care s-au executat activităţi în folosul comunităţii ce constau în curăţarea locurilor unde au fost amplasate ilegal diferite afişe, curăţarea zonelor unde au fost depistate depozitări ilegale de deşeuri, activități de curățenie, ocazie cu care s-au strâns 18 metri cubi de resturi menajere. La aceste activităţi au participat în medie 4 persoane beneficiare de ajutor social. Locaţiile unde s-a lucrat au fost: Piaţa Libertăţii, Jiului, Parcul Turnu Pompierului, etc.
 • în cursul lunii iunie au fost constatate 7 infracţiuni (furt, consum de etnobotanice, conducere sub influenţa băuturilor alcoolice), persoanele suspecte fiind predate pentru continuarea cercetărilor. 
 • în 3 cazuri s-a acordat sprijin cu ocazia intervențiilor echipajelor ISU Satu Mare pentru îndepărtarea crengilor rupte în urma furtunilor, care erau căzute pe carosabil blocând traficul rutier. 
 • s-a menţinut ordinea şi liniştea publică cu ocazia desfăşurării următoarelor manifestărilor: Sfârşit de săptămână în familie, Parada Florilor, Expoziţia vehiculelor de epocă, Hramul Diecezei Romano Catolică, Samfest Jazz, Ziua Drapelului.
 • în cursul lunii au fost organizate 20 acţiuni pe linie de mediu şi salubrizare în vederea depistării depozitărilor ilegale de resturi vegetale şi menajere , fiind aplicate 27 de sancţiuni.
 • pe linie de control comercial s-a continuat acţiunea de verificare a autorizării societăţilor comerciale de pe raza municipiului, efectuându-se controale la un număr de 300 societăţi comerciale, fiind aplicate 59 de sancţiuni contravenţionale. 
 • s-a asigurat fluidizarea traficului rutier în intersecţia Burdea la începerea lucrărilor de reabilitare a podului până la montarea sensului giratoriu provizoriu.


2. SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE


În luna iunie 2018 s-au aplicat 790 sancţiuni contravenţionale din care 246 au fost cu avertisment şi 544 cu amendă în valoare totală de 163.920 lei, din care:


• la HCL 33/2011 - privind stabilirea unor contravenţii în domeniul edilitar - gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice în municipiul Satu Mare, au fost aplicate 181 sancţiuni contraveţionale din care 75 cu avertisment şi 106 cu amendă în valoare totală de 21.590 lei, în general pentru:

 

 • neluarea de către asociaţiile de proprietari sau de către proprietari (locatari) a măsurilor necesare pentru repararea şi funcţionarea în stare de siguranţă în exploatare a clădirilor şi a instalaţiilor aflate în folosinţă comună: instalaţii de alimentare cu apă potabilă, de canalizare, de încălzire şi preparare a apei calde, instalaţii de alimentare cu energie electrică, gaze naturale, centrale termice comune, antenă colectivă, telefonie, ascensoare şi alte asemenea;
 • abandonarea deşeurilor şi a ambalajelor pe spaţiile verzi, căile de comunicaţie, în locuri publice sau pe orice terenuri virane de lângă căile de comunicaţie, aparţinând domeniului public sau privat al municipiului sau aflate în proprietate privată;
 • depozitarea sau împrăşierea resturilor menajere şi a altor deşeuri lângă containerele ori recipientele de gunoi amplasate pe platformele de precolectare, sau în alte locuri decât cele amenajate în acest scop şi introducerea în recipienţii colectori de deşeuri menajere a deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale, inclusiv la domiciliu;
 • depozitarea pe domeniul public a resturilor vegetale rezultate din curăţarea grădinilor şi curţilor fără a contracta cu operatorul de salubrizare transportul acestora. Excepţie: programul periodic stabilit de Primărie pentru colectarea deşeurilor vegetale precolectate din curţi şi grădini.
 • deteriorarea spaţiilor verzi sau a plantaţiilor de orice fel prin smulgere, rupere, tăiere, călcarea sau efectuarea de tăieri neautorizate de arbori, din zonele aparţinând domeniului public;
 • aruncarea hârtiilor, ambalajelor, ţigărilor sau a cojilor de seminţe de către pietoni sau din autoturisme pe trotuare, carosabil sau zonele verzi;
 • săvârşirea unor acte, fapte ori gesturi de natură de a împiedica folosirea normală a locuinţei;
 • satisfacerea necesităţilor fiziologice pe spaţii aparţinând domeniului public, în scări de bloc sau în orice alte locuri accesibile publicului;
 • comercializarea de legume, fructe, flori, produse alimentare şi orice mărfuri industriale a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii, pe străzi, pieţe sau alte locuri decât cele amenajate în acest scop şi autorizate de primărie;
 • lăsarea în libertate sau accesul fără botniţă, lesă şi zgardă sau ham, în locuri şi localuri accesibile publicului, a câinilor sau a altor animale de companie care prezintă pericol pentru integritatea corporală a cetăţenilor;
 • producerea de disconfort de orice fel (fonic, olfactiv, igienico sanitar, etc.) de către animalele de companie (câini, pisici, iepuri, păsări şi altele) deţinute în blocuri de locuinţe, imobile cu mai mulţi locatari ce au curţi şi dependinţe comune;
 • creşterea de animalelor în intravilanul Municipiului Satu Mare;
 • staţionarea vehiculelor în locuri nepermise; 

• la Legea 61/ 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, s-au aplicat 156 sancţiuni contravenţionale din care 7 cu avertisment şi 149 cu amendă în valoare totală de 52.570 lei, în principal pentru:

 

 • săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice;
 • apelarea în mod repetat, la mila publicului, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;
 • atragerea de persoane, sub orice formă, săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi îndemnul sau determinarea, în acelaşi scop, a unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;
 • pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice, instituţiilor de învăţământ şi spaţiilor aparţinând acestora, indiferent de destinaţia lor, regiilor autonome, societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, partidelor sau altor formaţiuni politice, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, ambasadelor şi reprezentanţelor altor state ori ale organizaţiilor internaţionale de pe teritoriul României, precum şi ocuparea fără drept a terenurilor aparţinând ambasadelor şi reprezentanţelor sau a terenurilor situate în perimetrul acestora ori refuzul de a le părăsi la cererea organelor de ordine;
 • consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane şi terenuri sportive, instituţii culturale, săli de spectacole, instituţii sau unităţi economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, sau alte locuri prevăzute de lege. În incinta acestor locuri publice se pot consuma băuturi alcoolice prin delimitarea unor spaţii special amenajate pentru consumarea băuturilor alcoolice, prin hotărârea conducerilor locurilor publice respective. Sunt exceptate localurile de alimentaţie publică şi turism, cum sunt: restaurante, baruri şi discoteci. În locurile publice enumerate se interzice cu desăvârşire consumul de băuturi alcoolice de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
 • provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice;
 •  tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;
 • tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora;
 • refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
 • neluarea de către părinţi sau de către persoanele cărora li s-a încredinţat spre creştere şi educare un minor în vârstă de până la 16 ani sau care au în îngrijire un alienat ori debil mintal a măsurilor necesare pentru a-l împiedica de la fapte de vagabondaj, cerşetorie sau prostituţie;

HCL nr. 263/2017 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare s-au aplicat 27 sancţiuni contravenţionale din care 10 cu avertisment şi 17 cu amendă în valoare totală de 3.400 lei;


• la HCL nr. 1/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în municipiul Satu Mare s-au aplicat 59 sancţiuni contravenţionale din care 49 cu avertisment şi 10 cu amendă în valoare totală de 7.000 lei;


• la HCL nr. 166/2011 privind instituirea unor sancţiuni pentru circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală în municipiul Satu Mare, s-au aplicat 2 sancţiuni contravenţionale cu amendă în valoare totală de 1.000 lei;


la HCL nr. 76/2015 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Satu Mare a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone s-a aplicat 1 sancţiune contravenţională cu amendă în valoare de 500 lei;


• la HCL nr. 132/2015 privind aprobarea Regulamentului de acces în municipiu şi stabilirea punctelor de oprire pentru îmbarcarea sau debarcarea călătorilor, a autovehiculelor care execută serviciul public de transport persoane prin curse regulate pe traseele judeţene, interjudeţene şi internaţionale s-a aplicat 1 sancţiune contravenţională;


• la H.G.1391/2006 privind circulaţia pe drumurile publice s-au aplicat 360 sancţiuni contravenţionale din care 103 cu avertisment şi 257 cu amendă în valoare totală de 77.530 lei;


• la O.U.G. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, resedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români s-au aplicat 3 sancţiuni contravenţionale din care 1 cu avertisment şi 2 cu amendă în valoare totală de 150 lei;


3. RECLAMAŢII, SESIZĂRI


Pe lângă acţiunile stabilite pentru această perioadă, poliţiştii locali au răspuns la solicitările cetăţenilor adresate direct instituţiei, atât telefonic, cât şi în scris. Numărul sesizărilor primite în această lună de la sătmăreni se ridică la 341 din care 329 au fost telefonice şi 12 reclamaţii scrise. După verificări, cele care s-au confirmat au fost soluţionate dar au existat şi reclamaţii nefondate.


De asemenea, în cadrul dispeceratului de la Serviciul Supraveghere Video au fost 422 de autosesizări şi au fost predate reprezentanţilor I.P.J. Satu Mare 9 înregistrari video necesare soluţionării unor cauze de natură contravenţională sau penală.

 


Director General 
Chișluca Vasile 

 

 

Înapoi