Informare cu privire la activitatea Poliției Locale, iulie 2017
2017-08-08 15:17:16

Informare cu privire la activitatea Poliției Locale, iulie 2017

 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, în această perioadă poliţiştii locali au fost angrenaţi în mai multe acţiuni privind asigurarea ordinii şi siguranței publice, prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia municipiului, actelor de comerţ ilicit stradal, de combatere a cerşetoriei, gestionarea situaţiei persoanelor fără adăpost, protecţia mediului înconjurător, a parcării ilegale în zonele şi locurile stabilite prin Planul pentru ordine şi siguranţă publică a municipiului, după cum urmează:

 

 • s-a efectuat serviciul de patrulare pe fiecare din cele 5 sectoare din oraş pe 2 sau 3 schimburi în funcţie de necesităţi şi posibilităţi pentru asigurarea liniştii şi siguranței publice în municipiu;
 • pentru îmbunătăţirea sistemului de siguranţă publică în municipiul Satu Mare se organizează zilnic patrule mixte împreună cu agenţii poliţiei municipiului Satu Mare. În cadrul acestor activităţi comune s-a intervenit în diverse situaţii, cum ar fi: aplanarea unor scandaluri în localuri publice sau imobile cu destinaţie de locuinţă, constatarea de infracţiuni cu violenţă sau furturi, patrulări pentru prevenirea comiterii de fapte antisociale.
 • au fost incluse în itinerariile de patrulare Şcolile cu clasele I - VIII: "Mircea Eliade",  „Bălcescu-Petofi", „Avram Iancu", „Lucian Blaga", „Ion Creangă", „Octavian Goga", „Constantin Brâncoveanu" , Grup Şcolar de Industrie Alimentară ,,George Emil Palade", arondate instituţiei noastre, în vederea menţinerii ordinii şi siguranței publice, prevenirea actelor de violenţă şi descurajarea comiterii unor fapte antisociale, situaţiile apărute fiind soluţionate cu promptitudine;
 • s-a asigurat permanent paza şi ordinea publică la obiectivele de interes local : Primăria Municipiului Satu Mare, Direcţia Impozite şi Taxe Locale, Direcţia de Evidenţă al Persoanelor, Grădina Romei, Pasajul pietonal Corneliu Coposu şi Parcul Libertăţíi ; 
 • au fost supravegheate periodic terenurile de joacă amenajate în municipiul Satu Mare;
 • s-a acţionat pentru depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care au oprit autovehiculele în alte locuri decât cele special amenajate, pe spaţii verzi, pe terenuri destinate spaţiului verde, în zone cu regim de rezervare, ori au blocat accesul în parcare, în curţi, sau au circulat cu autovehiculele pe un sector de drum unde este amplasat indicatorul rutier „Accesul interzis", ori nu au respectat indicatoarele rutiere referitoare la masa maximă autorizată ori traseul aprobat, etc. De asemenea, au fost aplicate sancţiuni pietonilor care au traversat strada prin loc nepermis ori pe culoarea roşie a semaforului, bicicliştilor care circulau pe sectoare de drum interzise circulaţiei bicicletelor sau nu erau echipaţi corespunzător, mopediştilor şi căruţaşilor care nu respectau prevederile legale referitoare la circulaţia acestor tipuri de vehicule. 
 • s-au desfăşurat acţiuni de depistare a persoanelor care apelează la mila publică pe raza municipiului Satu Mare şi de combatere a acestui fenomen, fiind depistate 117 persoane. S-au aplicat 71 sancţiuni contravenţionale pentru apelarea la mila publică în valoare totală de 10.950 lei. 
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, au fost identificate 16 vehicule, fiind aplicate somaţii, 53 sunt în lucru, pentru 8 autovehicule s-a făcut propunerea de ridicare de pe domeniul public al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public;
 • în zilele de miercuri şi duminică au fost întreprinse activităţi pentru combaterea comerţului stradal neautorizat din zona Pieţei de Vechituri, persoanele care aveau expuse mărfuri pe trotuare fiind îndrumate în incinta pieţei, nefiind semnalate incidente în aceste cazuri;
 • au fost executate 13 mandate de aducere emise de instanţele de judecată sau de Parchet, pe numele persoanelor care domiciliază în raza de competenţă a Poliţiei Locale;
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi în baza Protocolului de colaborare încheiat cu Serviciului Public de Asistenţă Socială, pe raza municipiului Satu-Mare au fost desfăşurate 10 acţiuni cu beneficiarii de ajutor social, sub îndrumarea cadrelor de specialitate a respectivului serviciu, prin care s-au executat activităţi în folosul comunităţii ce constau în curăţarea locurilor unde au fost amplasate ilegal diferite afişe, curăţarea zonelor unde au fost depistate depozitări ilegale de deşeuri, activități de curățenie, ocazie cu care s-au strâns 18 metri cubi de resturi menajere. La aceste activităţi au participat în medie 5 persoane beneficiare de ajutor social. Locaţiile unde s-a lucrat au fost: străzile Zefirului, Vulturilui, Crivăţului, Lacul Cubic, zona inundabilă a râului Someş, au fost curăţate staţiile de autobuz de afişele lipite ilegal, etc.
 • a fost organizată o acţiune în colaborare cu lucrători de la Transurban pentru depistarea persoanelor care circulă fără bilete, fiind depistate şi sancţionate contravenţional 9 persoane.
 • s-a asigurat ordinea şi liniştea publică în zona centrală cu ocazia desfăşurării următoarelor manifestări: Festivalul Internaţional de Fanfară, Ziua Imnului.
 • în cursul lunii iulie au fost constatate un număr de patru infracţiuni (două furturi şi consum de etnobotanice), persoanele suspecte fiind predate lucrătorilor din cadrul Poliţiei Române pentru continuarea cercetărilor.
 • în colaborare cu lucrători din cadrul Poliţiei de Frontieră Satu Mare au fost organizate mai multe acţiuni în pieţele din municipiu pentru combaterea comerţului cu tigări de contrabandă. Cu această ocazie au fost depistate şi sancţionate 11 persoane cu amendă în valoare totală de 16.000 lei, iar bunurile găsite asupra lor au fost ridicate în vederea confiscării.


SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE


În luna iulie 2017 s-au aplicat 945 sancţiuni contravenţionale din care 463 au fost cu avertisment şi 482 cu amendă în valoare totală de 120.045 lei, din care:

 

 • la HCL 33/2011 - privind stabilirea unor contravenţii în domeniul edilitar - gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice în municipiul Satu Mare, au fost aplicate 221 sancţiuni contraveţionale din care 116 cu avertisment şi 105 cu amendă în valoare totală de 23.750 lei, în general pentru:
 • ocuparea domeniului public cu orice fel de construcţii sau materiale, montarea schelelor sau macaralelor de construcţii, containerelor, montarea de mobilier, chioşcuri, corturi sau tonete pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale, cu parcuri de distracţii şi altele, fără aprobarea Primăriei sau fără achitarea taxelor legale;
 • ocuparea sau blocarea părţii carosabile a drumurilor, parcărilor, trotuarelor, platformelor gospodăreşti, scuarurilor, spaţiului verde de pe domeniul public sau privat al municipiului Satu Mare prin expunerea spre vânzare a vehiculelor;
 • abandonarea pe domeniul public a aparatelor de orice fel, a utilajelor defecte, tonetelor sau chioşcurilor, construcţiilor metalice, precum şi depozitarea autovehiculelor în stare de degradare sau în curs de dezmembrare pe domeniul public (parcări, alei, platforme, platform gospodăreşti, zone verzi, carosabil);
 • deteriorarea mobilierului urban (bănci, coşuri, jardiniere, vaze, stâlpi,etc.), a cabinelor telefonice, a automatelor pentru vânzarea de tichete sau bilete, a spaţiilor de joacă pentru copii, a dotărilor din bazele sportive sau zonele de agrement, a împrejmuirilor  destinate protejării spaţiilor verzi, a containerelor pentru deşeurile stradale, a panourilor cu reclame, a staţiilor de autobus, a chioşcurilor sau a altor dotări aflate pe domeniul public prin rupere, tăiere, lovire, călcare, aprindere, etc., sau prin înscrierea oricăror semne pe obiectele enumerate; 
 • executarea de lucrări de orice natură în carosabil, trotuare, zone verzi fără autorizaţie eliberată de către Primărie;
 • necurăţarea, acoperirea, obturarea şanţurilor de ape pluviale, rigolelor de colectare, a podeţelor şi tuburilor de beton din faţa imobilelor, pe întreaga lungime aferentă proprietăţii, dacă prin aceasta se provoacă staţionarea sau revărsarea apelor pe căile publice sau pe alte terenuri;
 • nerespectarea programului de functionare afişat la intrarea în spaţiul de joacă;
 • nerespectarea limitei de vârstă inscriptionată pe echipament sau panoul de informare;
 • abandonarea deşeurilor şi a ambalajelor pe spaţiile verzi, căile de comunicaţie, în locuri publice sau pe orice terenuri virane de lângă căile de comunicaţie, aparţinând domeniului public sau privat al municipiului sau aflate în proprietate privată;
 • depozitarea deşeurilor rezultate din activităţile economice sau din demolări de construcţii în sau lângă recipienţii amplasaţi pe platformele de precolectare ale deşeurilor menajere de pe domeniul public;
 • depozitarea sau împrăşierea resturilor menajere şi a altor deşeuri lângă containerele ori recipientele de gunoi amplasate pe platformele de precolectare, sau în alte locuri decât cele amenajate în acest scop şi introducerea în recipienţii colectori de deşeuri menajere a deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale, inclusiv la domiciliu;
 • depozitarea pe domeniul public a resturilor vegetale rezultate din curăţarea grădinilor şi curţilor fără a contracta cu operatorul de salubrizare transportul acestora. Excepţie: programul periodic stabilit de Primărie pentru colectarea deşeurilor vegetale precolectate din curţi şi grădini;
 • neîntreţinerea trotuarului prin măturare din faţa imobilelor (case, blocuri, spaţii comerciale, unităţi de alimentaţie publică, sediile agenţilor economici, instituţii, etc.) precum şi a locului de parcare închiriat, neîndepărtarea buruienilor, a florei spontane care creşte pe lângă imobile, împrejmuiri ale acestora (de ex. garduri), deversarea de pe trotuar pe partea carosabilă a deşeurilor stradale, neîndepărtarea ţurţurilor de pe acoperişuri, necurăţarea zăpezii sau a gheţii de pe trotuarele şi rigolele din faţa imobilelor după depunere, precum şi aruncarea acestora din curţi pe străzi, de către proprietarii sau deţinătorii imobilului;
 • deteriorarea spaţiilor verzi sau a plantaţiilor de orice fel prin smulgere, rupere, tăiere, călcarea sau efectuarea de tăieri neautorizate de arbori, din zonele aparţinând domeniului public;
 • aruncarea hârtiilor, ambalajelor, ţigărilor sau a cojilor de seminţe de către pietoni sau din autoturisme pe trotuare, carosabil sau zonele verzi;
 • săvârşirea unor acte, fapte ori gesturi de natură de a împiedica folosirea normală a locuinţei;
 • satisfacerea necesităţilor fiziologice pe spaţii aparţinând domeniului public, în scări de bloc sau în orice alte locuri accesibile publicului;
 • lăsarea în libertate sau accesul fără botniţă, lesă şi zgardă sau ham, în locuri şi localuri accesibile publicului, a câinilor sau a altor animale de companie care prezintă pericol pentru integritatea corporală a cetăţenilor.
 • comercializarea de legume, fructe, flori, produse alimentare şi orice mărfuri industriale a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii, pe străzi, pieţe sau alte locuri decât cele amenajate în acest scop şi autorizate de primărie;
 • staţionarea vehiculelor în locuri nepermise; 
 • la Legea 61/ 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, s-au aplicat 177 sancţiuni contravenţionale din care 19 cu avertisment şi 158 cu amendă în valoare totală de 35.250 lei, în principal pentru:
 • săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice;
 • apelarea în mod repetat, la mila publicului, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;
 • atragerea de persoane, sub orice formă, săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi îndemnul sau determinarea, în acelaşi scop, a unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;
 • consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane şi terenuri sportive, instituţii culturale, săli de spectacole, instituţii sau unităţi economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, sau alte locuri prevăzute de lege. În incinta acestor locuri publice se pot consuma băuturi alcoolice prin delimitarea unor spaţii special amenajate pentru consumarea băuturilor alcoolice, prin hotărârea conducerilor locurilor publice respective. Sunt exceptate localurile de alimentaţie publică şi turism, cum sunt: restaurante, baruri şi discoteci. În locurile publice enumerate se interzice cu desăvârşire consumul de băuturi alcoolice de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
 • provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice;
 • tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;
 • tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora;
 • organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban;
 • refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
 • lăsarea fără supraveghere a unui bolnav mintal periculos, de către persoanele care au îndatorirea de a-l îngriji sau de a-l păzi, precum şi neanunţarea organelor sanitare sau ale poliţiei în caz de scăpare de sub pază sau supraveghere;
 • HCL nr. 62/2016 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare s-au aplicat 28 sancţiuni contravenţionale din care 11 cu avertisment şi 17 cu amendă în valoare totală de 1.850 lei;
 • la HCL nr. 137/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru expunerea de afişe cu scopul promovării unor evenimente s-a aplicat 1 sancţiune contravenţională cu amendă în valoare de 500 lei;
 • la HCL nr. 132/2015 privind aprobarea Regulamentului de acces în municipiu şi stabilirea punctelor de oprire pentru îmbarcarea sau debarcarea călătorilor, a autovehiculelor care execută 
 • serviciul public de transport persoane prin curse regulate pe traseele judeţene, interjudeţene şi internaţionale, s-a aplicat 1 sancţiune contravenţională;
 • la HCL nr. 166/2011 privind  instituirea unor sancţiuni pentru circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală în municipiul Satu Mare, s-au aplicat 3 sancţiuni contravenţionale din care 2 cu avertisment şi 1 cu amendă în valoare de 500 lei;
 • la HCL nr. 1/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în municipiul Satu Mare s-au aplicat 6 sancţiuni contravenţionale din care 5 cu avertisment şi 1 cu amendă în valoare de 1.000 lei;
 • la HCL nr. 90/2012 privind întreţinerea terenurilor virane aflate în proprietate privată din intravilanul municipiului Satu Mare s-au aplicat 2 sancţiuni contravenţionale cu amendă în valoare totală de 1.000 lei;
 • la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, s-au aplicat 4 sancţiuni contravenţionale cu amendă în valoare totală de 2.000 lei;
 • la H.G.1391/2006 privind circulaţia pe drumurile publice s-au aplicat 487 sancţiuni contravenţionale din care 308 cu avertisment şi 179 cu amendă în valoare totală de 53.605 lei;
 • O.U.G. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, resedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români s-au aplicat 15 sancţiuni contravenţionale din care 1 cu avertisment şi 14 amendă în valoare de 590 lei;

 

RECLAMAŢII, SESIZĂRI


Pe lângă acţiunile stabilite pentru această perioadă, poliţiştii locali au răspuns la solicitările cetăţenilor adresate direct instituţiei, atât telefonic, cât şi în scris. Numărul sesizărilor primite în această lună de la sătmăreni se ridică la 325 din care 305 au fost telefonice şi 20 reclamaţii scrise. După verificări, cele care s-au confirmat au fost soluţionate dar au existat şi reclamaţii nefondate.


De asemenea, în cadrul dispeceratului de la Serviciul Supraveghere Video au fost 224 de autosesizări şi au fost predate reprezentanţilor I.P.J. Satu Mare 2 înregistrări video necesare soluţionării unor cauze de natură contravenţională sau penală.

 Director General,                                    
                           Chişluca Vasile                                                                  

 

Înapoi