INFORMARE cu privire la activitatea Poliției Locale- ianuarie 2019
2019-02-11 10:19:25

INFORMARE cu privire la activitatea Poliției Locale- ianuarie 2019

În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, în această perioadă poliţiştii locali au fost angrenaţi în mai multe acţiuni privind asigurarea ordinii şi siguranței publice, prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia municipiului, actelor de comerţ ilicit stradal, de combatere a cerşetoriei, gestionarea situaţiei persoanelor fără adăpost, protecţia mediului înconjurător, a parcării ilegale în zonele şi locurile stabilite prin Planul pentru ordine şi siguranţă publică a municipiului, după cum urmează: 

 

 • s-a efectuat serviciul de patrulare pe fiecare din cele 5 sectoare din oraş în funcţie de necesităţi şi posibilităţi pentru asigurarea liniştii şi siguranței publice în municipiu;
 • pentru îmbunătăţirea sistemului de siguranţă publică în municipiul Satu Mare se organizează zilnic patrule mixte împreună cu agenţii poliţiei municipiului Satu Mare. În cadrul acestor activităţi comune s-a intervenit în diverse situaţii, cum ar fi: aplanarea unor scandaluri în localuri publice sau imobile cu destinaţie de locuinţă, constatarea de infracţiuni cu violenţă sau furturi, patrulări pentru prevenirea comiterii de fapte antisociale.
 • au fost incluse în itinerariile de patrulare unităţile şcolare, arondate instituţiei noastre conform ,,Planului Unic de Măsuri - privind asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preşcolar", în vederea menţinerii ordinii şi siguranței publice, prevenirea actelor de violenţă şi descurajarea comiterii unor fapte antisociale, situaţiile apărute fiind soluţionate cu promptitudine;
 • s-a asigurat permanent paza şi ordinea publică la obiectivele de interes local : Primăria Municipiului Satu Mare, Direcţia Impozite şi Taxe Locale, Serviciul de Evidenţă a Persoanelor şi Ghişeu Unic, Grădina Romei, Pasajul pietonal Corneliu Coposu şi Parcul Libertăţíi ; 
 • au fost supravegheate periodic terenurile de joacă amenajate în municipiul Satu Mare;
 • s-a acţionat pentru depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care au oprit autovehiculele în alte locuri decât cele special amenajate, pe spaţii verzi, pe terenuri destinate spaţiului verde, în zone cu regim de rezervare, ori au blocat accesul în parcare, în curţi, sau au circulat cu autovehiculele pe un sector de drum unde este amplasat indicatorul rutier „Accesul interzis", ori nu au respectat indicatoarele rutiere referitoare la masa maximă autorizată ori traseul aprobat, etc. De asemenea, au fost aplicate sancţiuni pietonilor care au traversat strada prin loc nepermis ori pe culoarea roşie a semaforului, bicicliştilor care circulau pe sectoare de drum interzise circulaţiei bicicletelor sau nu erau echipaţi corespunzător, mopediştilor şi căruţaşilor care nu respectau prevederile legale referitoare la circulaţia acestor tipuri de vehicule. 
 • s-au desfăşurat acţiuni de depistare a persoanelor care apelează la mila publică pe raza municipiului Satu Mare şi de combatere a acestui fenomen, fiind depistate 46 de persoane, fiind aplicate 46 sancţiuni contravenţionale. 
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, au fost identificate 18 vehicule, fiind aplicate somaţii. Din constatările anterioare, 3 au fost ridicate de către proprietari, iar pentru 53 de vehicule sunt în derulare procedurile legale. 
 • în zilele de miercuri şi duminică au fost întreprinse activităţi pentru combaterea comerţului stradal neautorizat din zona Pieţei de Vechituri, persoanele care aveau expuse mărfuri pe trotuare fiind îndrumate în incinta pieţei, nefiind semnalate incidente în aceste cazuri;
 • au fost executate 28 mandate de aducere emise de instanţele de judecată sau de Parchet, pe numele persoanelor care domiciliază în raza de competenţă a Poliţiei Locale;
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi în baza Protocolului de colaborare încheiat cu Direcţia de Asistenţă Socială (D.A.S), pe raza municipiului Satu-Mare au fost desfăşurate 6 acţiuni cu beneficiarii de ajutor social, sub îndrumarea cadrelor de specialitate din această instituţie, prin care s-au executat activităţi în folosul comunităţii ce constau în curăţarea trotuarelor de zăpadă, curăţarea zonelor unde au fost depistate depozitări ilegale de deşeuri, activități de curățenie, ocazie cu care s-au strâns 2 metri cubi de resturi menajere. La aceste activităţi au participat în medie 3 persoane beneficiare de ajutor social. Locaţiile unde s-a lucrat au fost: str. Fabricii, str. Ilişeşti, Creşa Prichindel .
 • a fost organizată o acţiune în colaborare cu lucrători de la Transurban pentru depistarea persoanelor care circulă fără bilete, fiind depistate şi sancţionate contravenţional 15 persoane.
 • în cursul lunii Ianuarie a fost constatată o infracţiune (pătrundere prin efracţie în imobil), persoană suspectă a fost predată, pentru continuarea cercetărilor. 
 • au fost însoţiţi reprezentanţii Primăriei, D.A.S. şi ai D.S.P. la efectuarea unor controale specifice, acţiunile desfăşurându-se fără probleme.
 • s-a asigurat ordinea și liniștea publică la sala de sport de pe str. Ady Endre cu ocazia desfășurării a trei meciuri de baschet.
 • s-a menţinut ordinea şi liniştea publică cu ocazia desfăşurării Minicampionatului de Fotbal Juniori organizat de A.J.F. Satu Mare şi a manifestărilor dedicate zilei de 24 Ianuarie.


2. SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE


În luna ianuarie 2019 s-au aplicat 775 sancţiuni contravenţionale din care 217 au fost cu avertisment şi 558 cu amendă în valoare totală de 179.575 lei, din care:


la HCL 33/2011 - privind stabilirea unor contravenţii în domeniul edilitar - gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice în municipiul Satu Mare, au fost aplicate 163 sancţiuni contraveţionale din care 70 cu avertisment şi 93 cu amendă în valoare totală de 21.000 lei, în general pentru:

 

 • neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii aflate în folosinţă exclusivă a acestuia, dacă acesta este de natură să aducă prejudicii celorlalţi proprietari;
 • ocuparea domeniului public cu orice fel de construcţii sau materiale, montarea schelelor sau macaralelor de construcţii, containerelor, montarea de mobilier, chioşcuri, corturi sau tonete pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale, cu parcuri de distracţii şi altele, fără aprobarea Primăriei sau fără achitarea taxelor legale;
 • abandonarea pe domeniul public a aparatelor de orice fel, a utilajelor defecte, tonetelor sau chioşcurilor, construcţiilor metalice, precum şi depozitarea autovehiculelor în stare de degradare sau în curs de dezmembrare pe domeniul public (parcări, alei, platforme, platforme gospodăreşti, zone verzi, carosabil);
 • deteriorarea mobilierului urban (bănci, coşuri, jardiniere, vaze, stâlpi,etc.), a cabinelor telefonice, a automatelor pentru vânzarea de tichete sau bilete, a spaţiilor de joacă pentru copii, a dotărilor din bazele sportive sau zonele de agrement, a împrejmuirilor destinate protejării spaţiilor verzi, a containerelor pentru deşeurile stradale, a panourilor cu reclame, a staţiilor de autobus, a chioşcurilor sau a altor dotări aflate pe domeniul public prin rupere, tăiere, lovire, călcare, aprindere, etc., sau prin înscrierea oricăror semne pe obiectele enumerate;
 • abandonarea deşeurilor şi a ambalajelor pe spaţiile verzi, căile de comunicaţie, în locuri publice sau pe orice terenuri virane de lângă căile de comunicaţie, aparţinând domeniului public sau privat al municipiului sau aflate în proprietate privată;
 • depozitarea deşeurilor rezultate din activităţile economice sau din demolări de construcţii în sau lângă recipienţii amplasaţi pe platformele de precolectare ale deşeurilor menajere de pe domeniul public;
 • depozitarea sau împrăşierea resturilor menajere şi a altor deşeuri lângă containerele ori recipientele de gunoi amplasate pe platformele de precolectare, sau în alte locuri decât cele amenajate în acest scop şi introducerea în recipienţii colectori de deşeuri menajere a deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale, inclusiv la domiciliu;
 • blocarea, inclusiv cu autoturisme, a accesului utilajelor de colectare şi transport a deşeurilor menajere la recipienţii amplasaţi pe platformele de precolectare de pe domeniul public;
 • neîntreţinerea trotuarului prin măturare din faţa imobilelor (case, blocuri, spaţii comerciale, unităţi de alimentaţie publică, sediile agenţilor economici, instituţii, etc.) precum şi a locului de parcare închiriat, neîndepărtarea buruienilor, a florei spontane care creşte pe lângă imobile, împrejmuiri ale acestora (de ex. garduri), deversarea de pe trotuar pe partea carosabilă a deşeurilor stradale, neîndepărtarea ţurţurilor de pe acoperişuri, necurăţarea zăpezii sau a gheţii de pe trotuarele şi rigolele din faţa imobilelor după depunere, precum şi aruncarea acestora din curţi pe străzi, de către proprietarii sau deţinătorii imobilului;
 • aprinderea sau întreţinerea focului pe domeniul public, în pieţe, la rampa de depozitare a deşeurilor menajere, aprinderea şi arderea deşeurilor menajere de orice fel în curţi sau pe alte terenuri private, fără respectarea măsurilor legale de prevenire a incendiilor, precum şi incendierea containerelor de deşeuri de pe platformele de depozitare;
 • neîmprejmuirea cu panouri de protecţie a organizărilor de şantier şi amplasamentelor pe care se execută lucrări de construcţii sau intervenţie la dotările tehnico - edilitare;
 • aruncarea hârtiilor, ambalajelor, ţigărilor sau a cojilor de seminţe de către pietoni sau din autoturisme pe trotuare, carosabil sau zonele verzi;
 • satisfacerea necesităţilor fiziologice pe spaţii aparţinând domeniului public, în scări de bloc sau în orice alte locuri accesibile publicului;
 • folosirea autovehiculelor prin turarea motoarelor acestora şi efectuarea de manevre prin derapaje, intoarceri bruşte, accelerări şi frânări bruşte, executate pe raza Municipiului Satu Mare, efectuate fără avizul Comisiei de Siguranţa Circulaţiei a Municipiului Satu Mare;
 • comercializarea de legume, fructe, flori, produse alimentare şi orice mărfuri industriale a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii, pe străzi, pieţe sau alte locuri decât cele amenajate în acest scop şi autorizate de primărie;
 • producerea de disconfort de orice fel (fonic, olfactiv, igienico sanitar, etc.) de către animalele de companie (câini, pisici, iepuri, păsări şi altele) deţinute în blocuri de locuinţe, imobile cu mai mulţi locatari ce au curţi şi dependinţe comune;
 • creşterea de animalelor în intravilanul Municipiului Satu Mare;
 • staţionarea vehiculelor în locuri nepermise; 

la Legea 61/ 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, s-au aplicat 190 sancţiuni contravenţionale din care 2 cu avertisment şi 188 cu amendă în valoare totală de 79.550 lei, în principal pentru:

 

 • săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice;
 • apelarea în mod repetat, la mila publicului, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;
 • atragerea de persoane, sub orice formă, săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi îndemnul sau determinarea, în acelaşi scop, a unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;
 • pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice, instituţiilor de învăţământ şi spaţiilor aparţinând acestora, indiferent de destinaţia lor, regiilor autonome, societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, partidelor sau altor formaţiuni politice, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, ambasadelor şi reprezentanţelor altor state ori ale organizaţiilor internaţionale de pe teritoriul României, precum şi ocuparea fără drept a terenurilor aparţinând ambasadelor şi reprezentanţelor sau a terenurilor situate în perimetrul acestora ori refuzul de a le părăsi la cererea organelor de ordine;
 • provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice;
 • tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;
 • tulburarea liniştii locatarilor între orele 22.00-8.00 şi 13.00-14.00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora;
 • refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

HCL nr. 263/2017 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare s-au aplicat 38 sancţiuni contravenţionale din care 12 cu avertisment şi 26 cu amendă în valoare totală de 5.400 lei;


la HCL nr. 1/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în municipiul Satu Mare s-a aplicat 1 sancţiune contravenţională în valoare de 1.000 lei;


la HCL nr. 76/2015 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Satu Mare a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone s-au aplicat 2 sancţiuni contravenţionale;


la H.G.1391/2006 privind circulaţia pe drumurile publice s-au aplicat 369 sancţiuni contravenţionale din care 128 cu avertisment şi 241 cu amendă în valoare totală de 71.215 lei;


la Legea 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun s-a aplicat 1 sancţiune contravenţională;


la Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere s-au aplicat 3 sancţiuni contravenţionale din care 2 cu avertisment şi 1 cu amendă în valoare de 1.000 lei;


• la O.U.G. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, resedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români s-au aplicat 8 sancţiuni contravenţionale cu amendă în valoare totală de 410 lei.


3. RECLAMAŢII, SESIZĂRI


Pe lângă acţiunile stabilite pentru această perioadă, poliţiştii locali au răspuns la solicitările cetăţenilor adresate direct instituţiei, atât telefonic, cât şi în scris. Numărul sesizărilor primite în această lună de la sătmăreni se ridică la 321 din care 312 au fost telefonice şi 9 reclamaţii scrise. După verificări, cele care s-au confirmat au fost soluţionate dar au existat şi reclamaţii nefondate.


De asemenea, în cadrul dispeceratului de la Serviciul Supraveghere Video au fost 353 de autosesizări şi au fost predate reprezentanţilor I.P.J. Satu Mare 8 înregistrari video necesare soluţionării unor cauze de natură contravenţională sau penală.

   Director General                                                                                          Şef serviciu
   Chișluca Vasile                                                                                        Balint Eudochia

 

Înapoi