INFORMARE cu privire la activitatea Poliției Locale- august 2019
2019-09-05 09:47:23

INFORMARE cu privire la activitatea Poliției Locale- august 2019

În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, în această perioadă poliţiştii locali au fost angrenaţi în mai multe acţiuni privind asigurarea ordinii şi siguranței publice, prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia municipiului, actelor de comerţ ilicit stradal, de combatere a cerşetoriei, gestionarea situaţiei persoanelor fără adăpost, protecţia mediului înconjurător, a parcării ilegale în zonele şi locurile stabilite prin Planul pentru ordine şi siguranţă publică a municipiului, după cum urmează: 

 

 • s-a efectuat serviciul de patrulare pe fiecare din cele 5 sectoare din oraş în funcţie de necesităţi şi posibilităţi pentru asigurarea liniştii şi siguranței publice în municipiu;
 • pentru îmbunătăţirea sistemului de siguranţă publică în municipiul Satu Mare se organizează zilnic patrule mixte împreună cu agenţii poliţiei municipiului Satu Mare. În cadrul acestor activităţi comune s-a intervenit în diverse situaţii, cum ar fi: aplanarea unor scandaluri în localuri publice sau imobile cu destinaţie de locuinţă, constatarea de infracţiuni cu violenţă sau furturi, patrulări pentru prevenirea comiterii de fapte antisociale.
 • s-a asigurat permanent paza şi ordinea publică la obiectivele de interes local : Primăria Municipiului Satu Mare, Direcţia Impozite şi Taxe Locale, Serviciul de Evidenţă a Persoanelor şi Ghişeu Unic, Grădina Romei, Pasajul pietonal Corneliu Coposu şi Parcul Libertăţíi ;
 • au fost supravegheate periodic terenurile de joacă amenajate în municipiul Satu Mare;
 • s-a acţionat pentru depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care au oprit autovehiculele în alte locuri decât cele special amenajate, pe spaţii verzi, pe terenuri destinate spaţiului verde, în zone cu regim de rezervare, ori au blocat accesul în parcare, în curţi, sau au circulat cu autovehiculele pe un sector de drum unde este amplasat indicatorul rutier „Accesul interzis", ori nu au respectat indicatoarele rutiere referitoare la masa maximă autorizată ori traseul aprobat, etc. De asemenea, au fost aplicate sancţiuni pietonilor care au traversat strada prin loc nepermis ori pe culoarea roşie a semaforului, bicicliştilor care circulau pe sectoare de drum interzise circulaţiei bicicletelor sau nu erau echipaţi corespunzător, mopediştilor şi căruţaşilor care nu respectau prevederile legale referitoare la circulaţia acestor tipuri de vehicule;
 • s-au desfăşurat acţiuni de depistare a persoanelor care apelează la mila publică pe raza municipiului Satu Mare şi de combatere a acestui fenomen, fiind depistate 43 de persoane;
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, au fost identificate 8 vehicule, fiind aplicate somaţii. Din constatările anterioare, 20 au fost ridicate de către proprietari, iar pentru 88 de vehicule sunt în derulare procedurile legale;
 • în zilele de miercuri şi duminică au fost întreprinse activităţi pentru combaterea comerţului stradal neautorizat din zona Pieţei de Vechituri, persoanele care aveau expuse mărfuri pe trotuare fiind îndrumate în incinta pieţei, nefiind semnalate incidente în aceste cazuri;
 • au fost executate 4 mandate de aducere emise de instanţele de judecată sau de Parchet, pe numele persoanelor care domiciliază în raza de competenţă a Poliţiei Locale;
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi în baza H.C.L. Nr. 6/31.01.2019 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, pe raza municipiului Satu-Mare au fost desfăşurate 8 acţiuni cu beneficiarii de ajutor social, sub îndrumarea cadrelor de specialitate din această instituţie, prin care s-au executat activităţi în folosul comunităţii ce constau în curăţarea zonelor unde au fost depistate depozitări ilegale de deşeuri, ocazie cu care s-au strâns 10 metri cubi de resturi menajere. La aceste activităţi au participat în medie 3 persoane beneficiare de ajutor social. Locaţiile unde s-a lucrat au fost: str. Fabricii, Centrul Electoral, Grădina Romei, Grădinița Prichindelu etc.
 • a fost organizată o acţiune în colaborare cu lucrători de la D.S.P. pe str. Ion Ghica privind salubrizarea și igienizarea zonei;
 • în cursul lunii august au fost constatate trei infracţiuni (consum de etnobotanice, furt, conducere fără permis), persoanele suspecte au fost predate Poliției Municipiului Satu Mare, pentru continuarea cercetărilor;
 • s-a efectuat o acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă publică la locuințele sociale de pe str. Târnavei, acţiune ce vizează identificarea persoanelor care locuiesc fără forme legale în aceste imobile dar şi a celor care nu îşi justifică prezenţa în zonă şi prezintă un risc infracţional. De asemenea au fost vizate probleme de ordin edilitar gospodăresc, în special aruncarea deşeurilor în spatele blocului şi în curtea grădiniței din vecinătate. În urma acțiunii au fost legitimate 113 de persoane și au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale.
 • a continuat acţiunea de verificare a autorizării societăţilor comerciale de pe raza municipiului, efectuându-se controale la un număr de 161 societăţi comerciale, fiind aplicate 14 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 5.000 lei;
 • s-a menţinut ordinea şi liniştea publică cu ocazia desfăşurării următoarelor manifestări: "Ziua Romilor", "Festivalul Berii ", ,, Ziua Diacezei Romano Catolice", ,, Retromobil Club România", ,, Comemorarea Urmărilor Dictatului de la Viena", ,, Zilele Partium", La Dâmburi";
 • s-a acordat sprijin firmelor Roverde SRL, Diferit SRL , Electrica S.A. și A.D.P. prin eliberarea carosabilului sau parcărilor din zona de lucru de pe domeniul public al municipiului Satu Mare;
 • în cursul lunii august au fost ridicate 118 de autoturisme staționate neregulamentar conform art. 143 din Regulamentul la H.G.1391/2006.
 • au fost organizate mai multe acțiuni de supraveghere a modului în care sunt depozitate deșeurile de orice fel, la punctele gospodărești. În urma acestor acțiuni au fost constatate 80 de fapte contravenționale și au fost aplicate 65 de sancțiuni în valoare de 10.800 lei.

 

2. SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE


În luna august 2019 s-au aplicat 1.149 sancţiuni contravenţionale din care 258 au fost cu avertisment şi 891 cu amendă în valoare totală de 308.425 lei, din care:


• la HCL 33/2011 - privind stabilirea unor contravenţii în domeniul edilitar - gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice în municipiul Satu Mare, au fost aplicate 323 sancţiuni contraveţionale din care 79 cu avertisment şi 244 cu amendă în valoare totală de 50.850 lei, în general pentru:


‒ neîntreţinerea terenurilor şi a spaţiilor publice şi administrarea necorespunzătoare a domeniului public şi a fondului locativ (13 sancţiuni contravenţionale);
‒ neîntreţinerea curăţeniei, conservarea şi protecţia mediului înconjurător (177 sancţiuni contravenţionale);
‒ staţionarea vehiculelor în locuri nepermise (91 sancţiuni contravenţionale);
‒ nerespectarea ordinii şi liniştii publice (35 sancţiuni contravenţionale);
‒ creşterea de animalelor în intravilanul Municipiului Satu Mare (7 sancţiuni contravenţionale);


• la Legea 61/ 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, s-au aplicat 213 sancţiuni contravenţionale din care 5 cu avertisment şi 208 cu amendă în valoare totală de 91.100 lei, în principal pentru:


‒ săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice (17 sancţiuni contravenţionale);
‒ apelarea în mod repetat, la mila publicului, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte (35 sancţiuni contravenionale);
‒ atragerea de persoane, sub orice formă, săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi îndemnul sau determinarea, în acelaşi scop, a unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte (67 sancţiuni contravenţionale);
‒ alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea intervenţiei la faţa locului, fără motiv întemeiat (1 sancţiune contravenţională);
‒ desfacerea, comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în locurile publice, la intrarea în curţile şi în interioarele lor, cum sunt: spitale şi alte unităţi sanitare, centre de plasament al minorilor, unităţi şi instituţii de învăţământ şi educaţie, lăcaşuri de cult şi instituţii religioase aferente cultelor care interzic consumul băuturilor alcoolice în practicarea religiei respective, pe trotuarele sau aleile de acces ale acestora (1 sancţiune contravenţională);
‒ consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane şi terenuri sportive, instituţii culturale, săli de spectacole, instituţii sau unităţi economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, sau alte locuri prevăzute de lege. În incinta acestor locuri publice se pot consuma băuturi alcoolice prin delimitarea unor spaţii special amenajate pentru consumarea băuturilor alcoolice, prin hotărârea conducerilor locurilor publice respective. Sunt exceptate localurile de alimentaţie publică şi turism, cum sunt: restaurante, baruri şi discoteci. În locurile publice enumerate se interzice cu desăvârşire consumul de băuturi alcoolice de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani (12 sancţiuni contravenţionale);
‒ provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice (21 sancţiuni contravenţionale);
‒ tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă (46 sancţiuni contravenţionale);
‒ tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora (5 sancţiuni contravenţionale);
‒ refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu (2 sancţiuni contravenţionale);
‒ neluarea de către părinţi sau de către persoanele cărora li s-a încredinţat spre creştere şi educare un minor în vârstă de până la 16 ani sau care au în îngrijire un alienat ori debil mintal a măsurilor necesare pentru a-l împiedica de la fapte de vagabondaj, cerşetorie sau prostituţie (1 sancţiune contravenţională);
‒ împiedicarea, sub orice formă, a organelor însărcinate cu menţinerea ordinii publice de a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul poliţiei ori al altui organ de stat sau de a lua măsurile necesare pentru menţinerea ori restabilirea ordinii publice (5 sancţiuni contravenţionale);


• HCL nr. 263/2017 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare s-au aplicat 32 sancţiuni contravenţionale din care 10 cu avertisment şi 22 cu amendă în valoare totală de 4.600 lei;


• la HCL nr. 1/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în municipiul Satu Mare s-au aplicat 14 sancţiuni contravenţionale din care 9 cu avertisment şi 5 cu amendă în valoare totală de 5.000 lei;


• la HCL nr. 166/2011 privind instituirea unor sancţiuni pentru circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală în municipiul Satu Mare, s-a aplicat 1 sancţiuni contravenţională în valoare de 100 lei;


• la HCL nr. 90/2012 privind întreţinerea terenurilor virane aflate în proprietate privată din intravilanul municipiului Satu Mare, s-au aplicat 7 sancţiuni contravenţionale cu amendă în valoare totală de 1.400 lei;
• la Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, s-au aplicat 3 sancţiuni contravenţionale valoare totală de 3.500 lei;


• la H.G.1391/2006 privind circulaţia pe drumurile publice s-au aplicat 552 sancţiuni contravenţionale din care 155 cu avertisment şi 397 cu amendă în valoare totală de 139.075 lei;


• la O.U.G. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, resedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români s-au aplicat 74 sancţiuni contravenţionale cu amendă în valoare totală de 200 lei.

 

3. RECLAMAŢII, SESIZĂRI


Pe lângă acţiunile stabilite pentru această perioadă, poliţiştii locali au răspuns la solicitările cetăţenilor adresate direct instituţiei, atât telefonic, cât şi în scris. Numărul sesizărilor primite în această lună de la sătmăreni se ridică la 494 din care 472 au fost telefonice şi 22 reclamaţii scrise. După verificări, cele care s-au confirmat au fost soluţionate dar au existat şi reclamaţii nefondate.


De asemenea, în cadrul dispeceratului de la Serviciul Supraveghere Video au fost 680 de autosesizări şi au fost predate reprezentanţilor I.P.J. Satu Mare 8 înregistrari video necesare soluţionării unor cauze de natură contravenţională sau penală.

 


Director General 
Chișluca Vasile

Înapoi