INFORMARE cu privire la activitatea Poliției Locale - aprilie 2019
2019-05-09 09:11:32

INFORMARE cu privire la activitatea Poliției Locale - aprilie 2019

În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, în această perioadă poliţiştii locali au fost angrenaţi în mai multe acţiuni privind asigurarea ordinii şi siguranței publice, prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia municipiului, actelor de comerţ ilicit stradal, de combatere a cerşetoriei, gestionarea situaţiei persoanelor fără adăpost, protecţia mediului înconjurător, a parcării ilegale în zonele şi locurile stabilite prin Planul pentru ordine şi siguranţă publică a municipiului, după cum urmează: 

 • s-a efectuat serviciul de patrulare pe fiecare din cele 5 sectoare din oraş în funcţie de necesităţi şi posibilităţi pentru asigurarea liniştii şi siguranței publice în municipiu;
 • pentru îmbunătăţirea sistemului de siguranţă publică în municipiul Satu Mare se organizează zilnic patrule mixte împreună cu agenţii poliţiei municipiului Satu Mare. În cadrul acestor activităţi comune s-a intervenit în diverse situaţii, cum ar fi: aplanarea unor scandaluri în localuri publice sau imobile cu destinaţie de locuinţă, constatarea de infracţiuni cu violenţă sau furturi, patrulări pentru prevenirea comiterii de fapte antisociale;
 • au fost incluse în itinerariile de patrulare unităţile şcolare, arondate instituţiei noastre conform ,, Planului Unic de Măsuri - privind asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preşcolar", în vederea menţinerii ordinii şi siguranței publice, prevenirea actelor de violenţă şi descurajarea comiterii unor fapte antisociale, situaţiile apărute fiind soluţionate cu promptitudine;
 • s-a asigurat permanent paza şi ordinea publică la obiectivele de interes local : Primăria Municipiului Satu Mare, Direcţia Impozite şi Taxe Locale, Serviciul de Evidenţă a Persoanelor şi Ghişeu Unic, Grădina Romei, Pasajul pietonal Corneliu Coposu şi Parcul Libertăţíi ;
 • au fost supravegheate periodic terenurile de joacă amenajate în municipiul Satu Mare;
 • s-a acţionat pentru depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care au oprit autovehiculele în alte locuri decât cele special amenajate, pe spaţii verzi, pe terenuri destinate spaţiului verde, în zone cu regim de rezervare, ori au blocat accesul în parcare, în curţi, sau au circulat cu autovehiculele pe un sector de drum unde este amplasat indicatorul rutier „Accesul interzis", ori nu au respectat indicatoarele rutiere referitoare la masa maximă autorizată ori traseul aprobat, etc. De asemenea, au fost aplicate sancţiuni pietonilor care au traversat strada prin loc nepermis ori pe culoarea roşie a semaforului, bicicliştilor care circulau pe sectoare de drum interzise circulaţiei bicicletelor sau nu erau echipaţi corespunzător, mopediştilor şi căruţaşilor care nu respectau prevederile legale referitoare la circulaţia acestor tipuri de vehicule;
 • s-au desfăşurat acţiuni de depistare a persoanelor care apelează la mila publică pe raza municipiului Satu Mare şi de combatere a acestui fenomen, fiind depistate 56 de persoane, şi aplicate 56 sancţiuni contravenţionale;
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, au fost identificate 8 vehicule, fiind aplicate somaţii. Din constatările anterioare, nu au fost ridicate de către proprietari, iar pentru 84 de vehicule sunt în derulare procedurile legale;
 • în zilele de miercuri şi duminică au fost întreprinse activităţi pentru combaterea comerţului stradal neautorizat din zona Pieţei de Vechituri, persoanele care aveau expuse mărfuri pe trotuare fiind îndrumate în incinta pieţei, nefiind semnalate incidente în aceste cazuri;
 • au fost executate 20 mandate de aducere emise de instanţele de judecată sau de Parchet, pe numele persoanelor care domiciliază în raza de competenţă a Poliţiei Locale;
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi în baza Protocolului de colaborare încheiat cu Direcţia de Asistenţă Socială (D.A.S), pe raza municipiului Satu-Mare au fost desfăşurate 9 acţiuni cu beneficiarii de ajutor social, sub îndrumarea cadrelor de specialitate din această instituţie, prin care s-au executat activităţi în folosul comunităţii ce constau în curăţarea zonelor unde au fost depistate depozitări ilegale de deşeuri, activități de curățenie, ocazie cu care s-au strâns 12 metri cubi de resturi menajere. La aceste activităţi au participat în medie 2 persoane beneficiare de ajutor social. Locaţiile unde s-a lucrat au fost: Grădinița Prichindelul, Str. Caragiale, Fabricii, Toamnei, au fost curățate panourile pentru afișaj electoral;
 • a fost organizată o acţiune în colaborare cu lucrători de la Transurban pentru depistarea persoanelor care circulă fără bilete, fiind depistate şi sancţionate contravenţional 18 persoane;
 • în cursul lunii Martie au fost constatate două infracţiuni (consum de etnobotanice, furt), persoanele suspecte au fost predate Poliției Municipiului Satu Mare, pentru continuarea cercetărilor;
 • s-au efectuat două acţiuni pentru creşterea gradului de siguranţă publică în zona locuințelor sociale de pe str. Toamnei și Ostrovului, acţiune ce vizează identificarea persoanelor care locuiesc fără forme legale în aceste imobile dar şi a celor care nu îşi justifică prezenţa în zonă şi prezintă un risc infracţional. În urma acțiunii au fost legitimate 158 de persoane;
 • au fost însoţiţi reprezentanţii Primăriei, D.A.S., la efectuarea unor controale specifice, acţiunile desfăşurându-se fără probleme;
 • s-a asigurat ordinea și liniștea publică la sala de sport de pe str. Ady Endre cu ocazia desfășurării a patru meciuri de baschet;
 • s-a menţinut ordinea şi liniştea publică cu ocazia desfăşurării următoarelor manifestărilor: C.A.C.I.B., Marșul Cărților, Raly Sprint 2019, Bursa locurilor de Muncă, Târgul de Paște, Procesiunea Sărbătorii Duminica Floriilor, 100 de ani de la Eliberarea orașului Satu Mare, Sărbătoarea Învierii;
 • s-a continuat acţiunea de verificare a autorizării societăţilor comerciale de pe raza municipiului, efectuându-se controale la un număr de 56 societăţi comerciale, fiind aplicată 1 de sancţiune contravenţională;
 • s-a acordat sprijin firmelor Roverde şi Electrica S.A. prin eliberarea carosabilului sau parcărilor din zona de lucru.

 

2. SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE


În luna aprilie 2019 s-au aplicat 861 sancţiuni contravenţionale din care 240 au fost cu avertisment şi 621 cu amendă în valoare totală de 188.800 lei, din care:


• la HCL 33/2011 - privind stabilirea unor contravenţii în domeniul edilitar - gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice în municipiul Satu Mare, au fost aplicate 284 sancţiuni contraveţionale din care 92 cu avertisment şi 192 cu amendă în valoare totală de 41.140 lei, în general pentru:


‒ neîntreţinerea terenurilor şi a spaţiilor publice şi administrarea necorespunzătoare a domeniului public şi a fondului locativ (15 sancţiuni contravenionale);
‒ neîntreţinerea curăţeniei, conservarea şi protecţia mediului înconjurător (144 sancţiuni contravenionale);
‒ staţionarea vehiculelor în locuri nepermise (100 sancţiuni contravenionale);
‒ nerespectarea ordinii şi liniştii publice (18 sancţiuni contravenionale);
‒ creşterea de animalelor în intravilanul Municipiului Satu Mare (7 sancţiuni contravenionale);


• la Legea 61/ 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, s-au aplicat 191 sancţiuni contravenţionale din care 5 cu avertisment şi 186 cu amendă în valoare totală de 57.550 lei, în principal pentru:

 • săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice (6 sancţiuni contravenionale);
 • apelarea în mod repetat, la mila publicului, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte (56 sancţiuni contravenionale);
 • atragerea de persoane, sub orice formă, săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi îndemnul sau determinarea, în acelaşi scop, a unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte (45 sancţiuni contravenionale);
 • alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea intervenţiei la faţa locului, fără motiv întemeiat (1 sancţiune contravenională);
 • deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fără drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistică şi rutieră ori a celor care semnalează existenţa unui pericol pentru viaţa persoanelor (1 sancţiune contravenională);
 • refuzul consumatorului de a părăsi un local public în care se consumă băuturi alcoolice, după ora de închidere sau la cererea îndreptăţită a unui salariat al localului (1 sancţiune contravenională);
 • servirea consumatorilor cu băuturi alcoolice în localurile publice şi în afara acestora, în zilele şi la orele când, potrivit dispoziţiilor legale, acestea sunt închise sau este interzisă desfacerea băuturilor alcoolice ori după ora de închidere stabilită prin autorizaţia de funcţionare (1 sancţiune contravenională);
 • consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane şi terenuri sportive, instituţii culturale, săli de spectacole, instituţii sau unităţi economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, sau alte locuri prevăzute de lege. În incinta acestor locuri publice se pot consuma băuturi alcoolice prin delimitarea unor spaţii special amenajate pentru consumarea băuturilor alcoolice, prin hotărârea conducerilor locurilor publice respective. Sunt exceptate localurile de alimentaţie publică şi turism, cum sunt: restaurante, baruri şi discoteci. În locurile publice enumerate se interzice cu desăvârşire consumul de băuturi alcoolice de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani (40 sancţiuni contravenţionale);
 • provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice (3 sancţiuni contravenţionale);
 • tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă (25 sancţiuni contravenţionale);
 • tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora (7 sancţiuni contravenţionale);
 • refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu (1 sancţiune contravenţională);
 • împiedicarea, sub orice formă, a organelor însărcinate cu menţinerea ordinii publice de a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul poliţiei ori al altui organ de stat sau de a lua măsurile necesare pentru menţinerea ori restabilirea ordinii publice (1 sancţiune contravenţională);

HCL nr. 263/2017 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare s-au aplicat 33 sancţiuni contravenţionale din care 16 cu avertisment şi 17 cu amendă în valoare totală de 3.400 lei;


la HCL nr. 1/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în municipiul Satu Mare s-a aplicat 1 sancţiune contravenţională;


la HCL nr. 76/2015 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Satu Mare a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone s-au aplicat 2 sancţiuni contravenţionale;


la HCL nr. 166/2011 privind instituirea unor sancţiuni pentru circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală în municipiul Satu Mare, s-au aplicat 11 sancţiuni contravenţionale cu amendă în valoare de 7.900 lei;


la HCL nr. 137/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru expunerea de afişe cu scopul promovării unor evenimente s-a aplicat 1 sancţiune contravenţională;


HCL nr. 263/2017 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare s-a aplicat 1 sancţiune contravenţională în valoare de 200 lei;


la HCL nr. 132/2015 privind aprobarea Regulamentului de acces în municipiu şi stabilirea punctelor de oprire pentru îmbarcarea sau debarcarea călătorilor, a autovehiculelor care execută serviciul public de transport persoane prin curse regulate pe traseele judeţene, interjudeţene şi internaţionale s-a aplicat 1 sancţiune contravenţională;


la Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere s-a aplicat 1 sancţiune contravenţională în valoare de 5.000 lei;


la H.G.1391/2006-O.U.G.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice s-au aplicat 333 sancţiuni contravenţionale din care 122 cu avertisment şi 211 cu amendă în valoare totală de 73.490 lei;


• la O.U.G. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, resedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români s-au aplicat 2 sancţiuni contravenţionale cu amendă în valoare totală de 120 lei.

 

3. RECLAMAŢII, SESIZĂRI


Pe lângă acţiunile stabilite pentru această perioadă, poliţiştii locali au răspuns la solicitările cetăţenilor adresate direct instituţiei, atât telefonic, cât şi în scris. Numărul sesizărilor primite în această lună de la sătmăreni se ridică la 362 din care 344 au fost telefonice şi 18 reclamaţii scrise. După verificări, cele care s-au confirmat au fost soluţionate dar au existat şi reclamaţii nefondate.


De asemenea, în cadrul dispeceratului de la Serviciul Supraveghere Video au fost 570 de autosesizări şi au fost predate reprezentanţilor I.P.J. Satu Mare 5 înregistrari video necesare soluţionării unor cauze de natură contravenţională sau penală.

 

 


                                          Director General                                                                         
                                                    Chișluca Vasile                                                                                  

 

Înapoi