ÎN ATENȚIA DEȚINĂTORILOR DE ANIMALE
2018-05-11 15:56:25

ÎN ATENȚIA DEȚINĂTORILOR DE ANIMALE

Se aduce la cunoștință publică faptul că a fost prelungit termenul de depunere a cererilor pentru închirierea prin atribuire directă a pajiștilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare în anul 2018 și de completare a dosarelor cu înscrisuri până la data de 17.05.2018.


Deținătorii de animale care au formulat sau vor formula cereri pentru închirierea pajiștilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare sunt convocați în sala de ședințe a Consiliului Local Satu Mare în data de 18.05.2018, ora 10.00.


Cererile și actele necesare se depun la sediul Primăriei municipiului Satu Mare - Serviciul Relații Publice, camera 11.
Pentru relații vă puteți adresa Serviciului Agricol și Fond Funciar, camera 10, sau la telefon 0261-807548.
Hotărârea nr.107/26.04.2018 și Anexele acesteia pot fi consultate pe pagina de internet hhtp://www.satu-mare.ro/SECȚIUNI/Consiliul Local/Hotărâri ale Consiliului Local.

Înapoi