Hotărârea nr.5/19.11.2020 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data de 19.11.2020 privind stabilirea și dispunerea de măsuri pentru combaterea răspândirii Coronavirusului (COVID-19)
2020-11-19 12:18:55

Hotărârea nr.5/19.11.2020  a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data de 19.11.2020 privind stabilirea și dispunerea de măsuri pentru combaterea răspândirii Coronavirusului (COVID-19)

Având în vedere,

H.G. nr. 967 din 12 noiembrie 2020, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare nr.53 din 18.11.2020, pentru punerea în aplicare a Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr.4659974 din 17.11.2020 privind carantina zonală la nivelul municipiului Satu Mare, Județul satu Mare,

evoluția la nivel mondial și național a amenințării create de infecția cu coronavirus (COVID-19) și a potențialelor consecințe asupra stării de sănătate a cetățenilor din municipiul Satu Mare,

atribuțiile Comitetului Local pentru Situații de Urgență conform prevederilor art.24 litera b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005, de stabilire de măsuri și acțiuni specifice, pentru gestionarea situațiilor de urgență, coroborate cu prevederile art.2 lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,


În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă,


HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se adoptă Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare nr.53 din 18.11.2020, pentru punerea în aplicare a Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr.4659974 din 17.11.2020 privind carantina zonală la nivelul municipiului Satu Mare, Județul satu Mare.

Art.2. Se suspendă activitatea centrelor de zi pentru copii și persoane vârstnice, din municipiul Satu Mare, cu excepția celor care oferă servicii socio-medicale individuale și terapii de specialitate, începând cu data de 19.11.2020 până la data de 04.12.2020.

Art.3. Pe perioada carantinei zonale, se interzice organizarea Pieței de vechituri din municipiul Satu Mare.

Art.4. Se desemnează Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare, să execute acțiuni de dezinfectare a lifturilor, casa scărilor și alte spații comune la blocurile de locuințe de pe raza U.A.T.

Art.5. Prezenta hotărâre se transmite către Instituția Prefectului - Județul Satu Mare și mass-media locală și se publică pe site-ul Primăriei municipiului Satu Mare.

 

 


Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
Primarul municipiului Satu Mare
Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi