DISPOZIŢIA NR. 325/24.04.2019
2019-04-25 14:37:34

DISPOZIŢIA NR. 325/24.04.2019

ROMANIA

JUDEŢUL SATU MARE

MUNICIPIUL SATU MARE                                                                       PRIMARUL MUNICIPIULUI

 

 

 

 

DISPOZIŢIA NR. 325/24.04.2019

privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral pe teritoriul     municipiul Satu Mare pentru  alegerea  membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2019

 

 

          Primarul Municipiului Satu Mare,

          Având în vedere raportul Serviciului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului ,înregistrat sub nr. 22803 /24.04.2019, prin care se propune stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral,

În  conformitate  cu  prevederile art. 40 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicata,  şi  Hotărârea nr.81/15.02.2019  privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în parlamentul European in anul2019.

         În temeiul art. 63. alin. 1 şi art. 68 alin. 1, din Legea nr.  215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind Administraţia Publică locală ,

 

 

DISPUNE:

 

         Art. 1. Începând   cu data de 26 aprilie 2019 , pe teritoriul Municipiului Satu Mare se stabilesc locuri speciale pentru afişaj electoral, conform anexei nr. 1 din prezenta dispoziţie.

 

         Art. 2. Utilizarea locurilor de afisaj electoral prevăzute prin anexa nr. 1 din prezenta dispoziţie, este permisă numai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi independenţilor care participă la alegerea  membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2019, cu respectarea prevederilor art.40 din Legea nr. 33/16 ianuarie 2007, republicată.

          Art. 3.Ordinea de afişare pe panourile publicitare prin prezenta dispoziţie este conform numarului de ordine de pe buletinele de vot stabilite prin  tragere la sorti prin Procesul - Verbal  al Biroului Electoral Central nr. 471/C din 17.04.2019.

Astfel, ordinea stabilita prin tragere la sorti este urmatoarea:
Pozitia nr. 1 - Partidul Social Democrat
Pozitia nr. 2 - Alianta electorala "Alianta 2020 USR Plus"
Pozitia nr. 3 - Partidul PRO Romania
Pozitia nr. 4 - Uniunea Democrata Maghiara din Romania
Pozitia nr. 5 - Partidul National Liberal
Pozitia nr. 6 - Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor - ALDE
Pozitia nr. 7 - Partidul PRODEMO

Pozitia nr. 8 - Partidul Miscarea Populara
Pozitia nr. 9 - Partidul Socialist Roman
Pozitia nr. 10 - Partidul Social Democrat Independent
Pozitia nr. 11 - Partidul Romania Unita
Pozitia nr. 12 - Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei
Pozitia nr. 13 - Blocul Unitatii Nationale BUN
Pozitia nr. 14 - Gregoriana-Carmen Tudoran
Pozitia nr. 15 - George-Nicolae Simion
Pozitia nr. 16 - Peter Costea

 

         Art. 4. Se interzice afişajul electoral pe spaţiile publice , altele decât locurile stabilite prin prezenta dispoziţie.

 

           Art. 5. Organele de ordine publică vor asigura integritatea panourilor şi a afişelor electorale.

 

 Art. 6. Prezenta dispoziţie  se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Biroului electoral județean nr. 32  al judeţului Satu Mare, organelor de ordine publică din municipiul Satu Mare, Serviciului Administrativ şi se afişează la sediul instituţiei.

 

 

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

                                                                           AVIZAT SECRETAR

                                                                                  Racolta Mihaela

 

 

Fișiere atașate

Înapoi