DEZBATERE PUBLICA PUZ - 25.01.2021
2021-01-20 13:12:36

DEZBATERE PUBLICA PUZ - 25.01.2021

 

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR PLANULUI URBANISTIC ZONAL

 

ZONĂ DE LOCUIT, SERVICII, ZONE VERZI, PARCĂRI ȘI CIMITIR UMAN SATU MARE EXTRAVILAN  (ZONA STR. CĂPRIOAREI) NR. CADASTRAL 163149

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 25.01.2021.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail consultarepublica@primariasm.ro

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 9.02.2021  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.satu-mare.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici

 

Având în vedere prevederile legale privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 alin. (1) lit. h, lit. af) din Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, ședințele de dezbatere publică pentru documentațiile de urbanism se desfăşoară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare : email consultarepublica@primariasm.ro.

 

 

 

 

 

Înapoi