DEZBATERE PUBLICA PUZ - 21.12.2020
2020-12-17 00:00:00

DEZBATERE PUBLICA PUZ - 21.12.2020

 

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A

PLANULUI URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+1

ȘI ANEXE PARTER

SATU MARE BLD. LUCIAN BLAGA NR.399/A

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  21.12.2020.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de email consultarepublica@primariasm.ro

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 05.01.2021  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.satu-mare.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici

 

Având în vedere prevederile legale privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 alin. (1) lit. h, lit. af) din Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, ședințele de dezbatere publică pentru documentațiile de urbanism se desfăşoară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare : email consultarepublica@primariasm.ro.

 

 

 

Înapoi