DEZBATERE PUBLICA PUZ - 07.06.2021
2021-06-02 12:14:36

DEZBATERE PUBLICA PUZ - 07.06.2021

 

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  PLANULUI URBANISTIC ZONAL

SATU MARE drumul CURCUBEULUI, NR. CADASTRAL 182644, 182645

 

 

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  7.06.2021.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de email consultarepublica@primariasm.ro

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 22.06.2021  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.satu-mare.ro.

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici

 

Având în vedere prevederile legale privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 alin. (1) lit. h, lit. af) din Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, ședințele de dezbatere publică pentru documentațiile de urbanism se desfăşoară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare : email consultarepublica@primariasm.ro.

 

 

 

 

 

Înapoi