Dezbatere publică PUZ 03.08.2021
2021-07-30 10:29:09

DEZBATERE PUBLICĂ
IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  PLANULUI URBANISTIC ZONAL
DEMOLARE CASĂ DE LOCUIT P ȘI CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+M
SATU MARE STR. CRIȘAN NR. 17


Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  3.08.2021.
Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de email consultarepublica@primariasm.ro
Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici  
Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 18.08.2021  prin:
publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www. primariasm.ro .

 

Înapoi