DEZBATERE PUBLICĂ 19.10.2020
2020-10-14 12:33:11

DEZBATERE PUBLICĂ 19.10.2020

 

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  PLANULUI URBANISTIC ZONAL

EXTINDERE PLAN URBANISTIC ZONAL:"ANSAMBLU REZIDENŢIAL CU 3 IMOBILE DE LOCUIT  P+2" CU 4 IMOBILE DE LOCUIT P+2

 SATU MARE STR. ALECU RUSSO

 

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  19.10.2020.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail consultarepublica@primariasm.ro

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 3.11.2020  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.satu-mare.ro

 

 

Mai multe detalii desprea acest PUz găsiți aici

 

 

Având în vedere prevederile art. 1, art. 2 lit. c). din HG nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 alin. (1) lit. h), lit. af) din Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, ședințele de dezbatere publică pentru documentațiile de urbanism se desfăşoară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

 

 

Înapoi