Comunicate de presă în limbile română și maghiară aferent proiectului „Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 7”
2019-08-07 15:51:32

Comunicate de presă în limbile română și maghiară aferent proiectului „Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 7”

Primăria Municipiului Satu Mare intenţionează să achiziţioneze servicii de publicare a patru comunicate de presă on-line pentru proiectul  „Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 7", în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Cod SMIS: 121770, CPV: 79341000-6 - servicii de publicitate, dupa cum urmeaza:

  • doua în limba română, unul la lansarea și altul la finalizarea proiectului
  • doua in limba maghiara, unul la lansarea și altul la finalizarea proiectului

În acest sens, în vederea stabilirii valorii estimate a serviciilor mai sus menţionate precum şi pentru încheierea unui contract de achiziţie publică, vă solicităm înaintarea unei oferte de preţ conform caietului de sarcini.

Perioada de valabilitate a ofertei este de: 120 zile calendaristice.

Oferta va fi întocmită conform caietului de sarcini, preţul va fi exprimat în lei fără TVA.

Oferta de preţ va fi depusă în plic închis la adresa: Primăria Municipiului Satu Mare, Registratură (cam. 11), P-ţa 25 Octombrie nr. 1, cod Poştal 440026, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, până la data de 13.08.2019, ora 15:00.

Pe plic se va specifica denumirea: „Ofertă de preţ pentru servicii de publicare a patru comunicate de presă on-line, doua în limba română, unul la lansarea și altul la finalizarea proiectului si doua in limba maghiara unul la lansarea și altul la finalizarea proiectului "Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 7".

Criteriul de atribuire: "prețul cel mai scăzut".

Se constituie ca anexă: Caietul de sarcini.

 

                                                                                                           Manager proiect

              Ciulean Oana

 

Fișiere atașate

Înapoi