Comunicate de presă în limba română aferent proiectului „Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5”
2019-08-07 15:57:12

Comunicate de presă în limba română aferent proiectului „Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5”

Primăria Municipiului Satu Mare intenţionează să achiziţioneze servicii de publicare a două comunicate de presă on-line în limba română, unul la lansarea și altul la finalizarea proiectului „Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5", în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Cod SMIS: 121411, CPV: 79341000-6 - servicii de publicitate.

În acest sens, în vederea stabilirii valorii estimate a serviciilor mai sus menţionate precum şi pentru încheierea unui contract de achiziţie publică, vă solicităm înaintarea unei oferte de preţ conform caietului de sarcini.

Perioada de valabilitate a ofertei este de: 120 zile calendaristice.

Oferta va fi întocmită conform caietului de sarcini, preţul va fi exprimat în lei fără TVA.

Oferta de preţ va fi depusă în plic închis la adresa: Primăria Municipiului Satu Mare, Registratură (cam. 11), P-ţa 25 Octombrie nr. 1, cod Poştal 440026, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, până la data de 13.08.2019, ora 15:00.

Pe plic se va specifica denumirea: „Ofertă de preţ pentru servicii de publicare a două comunicate de presă on-line în limba română, unul la lansarea și altul la finalizarea proiectului "Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5".

Criteriul de atribuire: "prețul cel mai scăzut".

Se constituie ca anexă: Caietul de sarcini.

 

 

                                                                                                       Manager proiect

           Monica Caia

 

Fișiere atașate

Înapoi