Comunicat de presă "Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 7"
2019-09-04 12:30:49

Comunicat de presă "Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 7"

Unitatea Administrativ Teritorială MUNICIPIUL SATU MARE, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul "Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 7", cod SMIS 121770, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A: Clădiri rezidenţiale.

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest


Valoarea totală a proiectului este de 1.843.025,59 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 898.703,68 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 158.594,77 lei, valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului, respectiv Municipiul Satu Mare și Asociația de proprietari este de 704.865,63 lei iar valoarea cofinanțării neeligibile a beneficiarului, respectiv Municipiul Satu Mare și Asociația de proprietari este de 80.861,51 lei.

 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunității locale prin creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale.


Obiective specifice:
1. Reabilitarea și eficientizarea din punct de vedere energetic a clădirii, prin izolarea termică a fațadelor parte opacă, izolarea fațadei parte vitrată, închiderea balcoanelor/lojiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților, termo-hidroizolația acoperișului tip terasă, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, înlocuirea liftului la Blocul 10 și modernizarea liftului la Blocul 12

Prin implementarea proiectului urmărim obținerea următoarelor rezultate:
1. Bloc 10- 12 reabilitat termic, un număr de 43 de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie
2. Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzirea celor 43 de gospodării

 

Durata de implementare a proiectului este de 63 luni, în perioada 06.06.2016 - 31.08.2021.

 

 

Fișiere atașate

Înapoi