CERERE DE OFERTE: Lucrari de reabilitare la obiectivul "Centrul Tehnologic de Inovare si de Afaceri în municipiul Satu Mare"
2013-02-25 08:57:49

CERERE DE OFERTE: Lucrari de reabilitare la obiectivul "Centrul Tehnologic de Inovare si de Afaceri în municipiul Satu Mare"

Denumire contract:
Lucrari de reabilitare la obiectivul "Centrul Tehnologic de Inovare si de Afaceri în municipiul Satu Mare"


Tip contract: Lucrari


Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice


Obiectul contractului:
Reabilitarea cladirii va cuprinde o serie de lucrari privind:consolidarea zidariei,realizare mansarda,refacere acoperis tip sarpanta din lemn,refacere tencuieli interioare,refacere pardoseala,realizarea de tâmplarii exterioare din lemn stratificat cu geam termopan, iar cele interioare din lemn obisnuit, refacere finisaj exterior, realizarea încalzirii centrale proprii,instalatii sanitare pe sexe, instalatii electrice interioare , instalatii de alarmare si detectie incendii, instalatii de supraveghere camere video si sistem de control acces, inclusiv pentru retele de calculatoare, telefonie, internet, etc.,se vor realiza utilitati: racord apa, canal, curent electric la retele edilitare existente în zona. (Se refac bransamentele care au existat),se vor realiza amenajari exterioare, trotuare, zone verzi, sistematizare verticala,parcare cu 20 de locuri. Valoarea achizitiei estimativ fara TVA în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2^1) din O.U.G. nr. 34/2006 actualizata: 2.417.577,41 lei, echivalent a 548.128,92 euro (curs BNR din data de 07.02.2013; 1 euro = 4,4106 lei) din care: - 2.191.527,41 lei fara TVA reprezinta valoarea aferenta listelor de cantitati de lucrari date de catre proiectant si publicate în cadrul documentatiei de atribuire, - 226.050 lei fara TVA reprezinta valoarea corespunzatoare procentului de 10,3646 % de diverse si neprevazute, dat de catre proiectant în Devizul General.


CPV: 45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)


Valoare estimata: 2,417,577.41 RON


Tipul procedurii Cerere de oferta


Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut


Se va organiza licitatie electronica: Da


Limba de redactare a ofertei: Romana


Moneda in care se transmite oferta de pret: RON


Data limita de depunere a ofertelor: 18.03.2013 09:30


Data si ora deschiderii ofertelor: 18.03.2013 10:30


Data limita de valabilitate a ofertei: 15.07.2013


Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da


Tip de finantare: Program / Proiect: Programul Operational Regional - POR


Locul de depunere a ofertelor :Primaria Municipiului Satu Mare P-ţa 25 Octombrie nr.1 Registratură cam 11


Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:Documentatia de atribuire este publicata integral în SEAP invitatia numarul 80422 / 20.02.2013

 

ATENTIE.


Vă aducem la cunoștință faptul că prin anuntul de tip erata nr.32765/13.03.2013 publicat in SEAP la invitatia de participare nr.343044/22.02.2013 privind Lucrari de reabilitare la obiectivul "Centrul Tehnologic de Inovare si de Afaceri în municipiul Satu Mare"sa decalat data depuneri ofertelor respectiv data deschiderii ofertelor detalii la www.e-licitatie. invitatia de participare nr.343044/22.02.2013

Înapoi