Cerere de oferte - în atenția operatorilor economici interesați
2017-12-07 13:57:30

Cerere de oferte - în atenția operatorilor economici interesați

Către toţi operatorii economici interesaţi

 

Prin prezenta, Primăria Satu Mare solicită oferte de preţ pentru realizarea de Studiu de Fezabilitate (SF) a lucrărilor de construcţii şi instalaţii pentru obiectivul “ Modernizare strada Grădinarilor “, în vederea încheierii unui contract de prestări servicii de proiectare prin procedura încredinţării directe.

Ofertele se vor întocmi conform caietului de sarcini şi a planului de situaţie orientativ anexat.

Prestatorul trebuie să prezinte pe lângă ofertă Atestarea ANRE :

tip C1A - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV,

 sau de  tip C1B - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de     0,4 kV ÷ 110 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV. Ofertele se vor depune în plic închis la Registratura Primăriei Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie 1, Satu Mare până la data de 12.12.2017.

Valoarea estimată a serviciilor este de 129500 lei fără TVA.

Informaţii suplimentare la Serviciul Investiţii, Gospodărire şi Întreţinere, cam 36, tel 807516.

 

 

 

 

 

     Primar,

Kereskényi Gábor

                                                         Șef serviciu Investiţii, Gospodărire şi Întreţinere

                                                                                   ing. Szűcs Zsigmond

Fișiere atașate

Înapoi