Către toţi operatorii economici interesaţi - Extindere iluminat (2)
2017-10-10 09:44:59

Prin prezenta, Primăria Satu Mare solicită oferte de preţ pentru realizarea de Studiu de Fezabilitate (SF) şi Proiect Tehnic (PT ) a lucrărilor de construcţii şi instalaţii pentru obiectivul “ Extinderea reţelei de iluminat public pe Aleea Proiectantului “ în vederea încheierii unui contract de prestări servicii de proiectare prin procedura încredinţării directe.

Ofertele se vor întocmi conform caietului de sarcini şi a planului de situaţie orientativ anexate.

Prestatorul trebuie să prezinte pe lângă ofertă Atestarea ANRE :

tip C1A - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV,

 sau de  tip C1B - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de     0,4 kV ÷ 110 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV. Ofertele se vor depune în plic închis la Registratura Primăriei Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie 1, Satu Mare până la data de 16.10.2017.

Informaţii suplimentare la Serviciul Investiţii, Gospodărire şi Întreţinere, cam 36, tel 807516.

Fișiere atașate

Înapoi