Către toţi operatorii economici interesaţi - Extindere iluminat (1)
2017-10-10 09:41:15

Prin prezenta, Primăria Satu Mare solicită oferte de preţ pentru realizarea de Studiu de Fezabilitate (SF) şi Proiect Tehnic (PT ) a lucrărilor de construcţii şi instalaţii pentru obiectivul “ Extindere iluminat public în curţile interioare ale blocurilor situate pe str. Avram Iancu nr. 58, Drum Carei bloc R31, B-dul Octavian Goga bloc 10, Calea Traian nr. 9, bloc 5,6,7, str. Mircea Eliade – str. Petru Rareş, str. Goldiş Vasile -  B-dul Cloşca, aleea Milcov – aleea Universului“ , în vederea încheierii unui contract de prestări servicii de proiectare prin procedura încredinţării directe.

Ofertele se vor întocmi conform caietului de sarcini şi a planului de situaţie orientativ anexate.

Prestatorul trebuie să prezinte pe lângă ofertă Atestarea ANRE :

tip C1A - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV,

 sau de  tip C1B - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de     0,4 kV ÷ 110 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV. Ofertele se vor depune în plic închis la Registratura Primăriei Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie 1, Satu Mare până la data de 16.10.2017.

Informaţii suplimentare la Serviciul Investiţii, Gospodărire şi Întreţinere, cam 36, tel 807516.

 

Fișiere atașate

Înapoi