INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA POLITIEI LOCALE DIN LUNA SEPTEMBRIE 2017
2017-10-09 09:41:08

INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA POLITIEI LOCALE DIN LUNA SEPTEMBRIE 2017

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

POLIŢIA LOCALĂ

Satu Mare, Str. Petőfi Sándor, Nr. 47

Tel. 0261-727020; Fax: 0261-727021

E-mail: dispecerat@politialocalasm.ro

 

 

INFORMARE

cu privire la activitatea din luna Septembrie 2017

 

        În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, în această perioadă poliţiştii locali au fost angrenaţi în mai multe acţiuni privind asigurarea ordinii şi siguranței publice, prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia municipiului, actelor de comerţ ilicit stradal, de combatere a cerşetoriei, gestionarea situaţiei persoanelor fără adăpost, protecţia mediului înconjurător, a parcării ilegale în zonele şi locurile stabilite prin Planul pentru ordine şi siguranţă publică a municipiului, după cum urmează:

 

 • s-a efectuat serviciul de patrulare pe fiecare din cele 5 sectoare din oraş în funcţie de necesităţi şi posibilităţi pentru asigurarea liniştii şi siguranței publice în municipiu;
 • pentru îmbunătăţirea sistemului de siguranţă publică în municipiul Satu Mare se organizează zilnic patrule mixte împreună cu agenţii poliţiei municipiului Satu Mare. În cadrul acestor activităţi comune s-a intervenit în diverse situaţii, cum ar fi: aplanarea unor scandaluri în localuri publice sau imobile cu destinaţie de locuinţă, constatarea de infracţiuni cu violenţă sau furturi, patrulări pentru prevenirea comiterii de fapte antisociale.
 • au fost incluse în itinerariile de patrulare Şcolile cu clasele I - VIII: "Mircea Eliade",  „Bălcescu-Petofi", „Avram Iancu", „Lucian Blaga", „Ion Creangă", „Octavian Goga", „Constantin Brâncoveanu" , Grup Şcolar de Industrie Alimentară ,,George Emil Palade", arondate instituţiei noastre, în vederea menţinerii ordinii şi siguranței publice, prevenirea actelor de violenţă şi descurajarea comiterii unor fapte antisociale, situaţiile apărute fiind soluţionate cu promptitudine;
 • s-a asigurat permanent paza şi ordinea publică la obiectivele de interes local : Primăria Municipiului Satu Mare, Direcţia Impozite şi Taxe Locale, Direcţia de Evidenţă al Persoanelor, Grădina Romei, Pasajul pietonal Corneliu Coposu şi Parcul Libertăţíi ; 
 • au fost supravegheate periodic terenurile de joacă amenajate în municipiul Satu Mare;
 • s-a acţionat pentru depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care au oprit autovehiculele în alte locuri decât cele special amenajate, pe spaţii verzi, pe terenuri destinate spaţiului verde, în zone cu regim de rezervare, ori au blocat accesul în parcare, în curţi, sau au circulat cu autovehiculele pe un sector de drum unde este amplasat indicatorul rutier „Accesul interzis", ori nu au respectat indicatoarele rutiere referitoare la masa maximă autorizată ori traseul aprobat, etc. De asemenea, au fost aplicate sancţiuni pietonilor care au traversat strada prin loc nepermis ori pe culoarea roşie a semaforului, bicicliştilor care circulau pe sectoare de drum interzise circulaţiei bicicletelor sau nu erau echipaţi corespunzător, mopediştilor şi căruţaşilor care nu respectau prevederile legale referitoare la circulaţia acestor tipuri de vehicule. 
 • s-au desfăşurat acţiuni de depistare a persoanelor care apelează la mila publică pe raza municipiului Satu Mare şi de combatere a acestui fenomen, fiind depistate 65 persoane. S-au aplicat 34 sancţiuni contravenţionale pentru apelarea la mila publică în valoare totală de 4.450 lei. 
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, au fost identificate 6 vehicule, fiind aplicate somaţii, 13 au fost ridicate de către proprietari, iar 28 sunt în lucru. 
 • în zilele de miercuri şi duminică au fost întreprinse activităţi pentru combaterea comerţului stradal neautorizat din zona Pieţei de Vechituri, persoanele care aveau expuse mărfuri pe trotuare fiind îndrumate în incinta pieţei, nefiind semnalate incidente în aceste cazuri;
 • au fost executate 65 mandate de aducere emise de instanţele de judecată sau de Parchet, pe numele persoanelor care domiciliază în raza de competenţă a Poliţiei Locale;
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi în baza Protocolului de colaborare încheiat cu Serviciului Public de Asistenţă Socială, pe raza municipiului Satu-Mare au fost desfăşurate 4 acţiuni cu beneficiarii de ajutor social, sub îndrumarea cadrelor de specialitate a respectivului serviciu, prin care s-au executat activităţi în folosul comunităţii ce constau în curăţarea locurilor unde au fost amplasate ilegal diferite afişe, curăţarea zonelor unde au fost depistate depozitări ilegale de deşeuri, activități de curățenie, ocazie cu care s-au strâns 11 metri cubi de resturi menajere. La aceste activităţi au participat în medie 6 persoane beneficiare de ajutor social. Locaţiile unde s-a lucrat au fost: străzile Zefirului, Vulturului, Crivăţului, Oituz, Lacul Cubic, zona inundabilă a râului Someş, au fost curăţate staţiile de autobuz de afişele lipite ilegal, etc.
 • au fost organizate două acţiuni în colaborare cu lucrători de la Transurban pentru depistarea persoanelor care circulă fără bilete, fiind depistate şi sancţionate contravenţional 14 persoane.
 • s-a asigurat ordinea şi liniştea publică pe raza municipiului, cu ocazia desfăşurării următoarelor manifestări: La Dâmburi, Zilele Tineretului Democrat German, Festivalul Muzicii de Stradă, Sathmarer Oktoberfest.
 • s-a asigurat protecţia reprezentanţilor DGASPC, ai Serviciului Judeţean de Metrologie Satu Mare şi a celor din Biroul Disciplina în construcţii din cadrul Primăriei în efectuarea unor anchete sau controale specifice.
 • în cursul lunii septembrie poliţiştii locali sătmăreni au constatat 4 infracţiuni (2 -consum de etnobotanice, 2 - furturi din magazin), persoanele suspecte fiind predate lucrătorilor din cadrul Poliţiei Române pentru continuarea cercetărilor
 • s-a asigurat fluidizarea circulaţiei în intersecţiile Burdea şi Crinul cu ocazia lucrărilor de reparaţie şi amenajare a părţii carosabile.
 • până în data de 05.09 s-au organizat filtre în Balta Blondă pentru depistarea persoanelor care încearcă să scoată din zonă animale vii sau carne crudă nesupusă controlului sanitar veterinar.
 • În colaborare cu efectuve ale Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Satu Mare, au fost organizate 9 acţiuni în vederea depistării şi sancţionării persoanelor care efectuează acte de comerţ ilegal cu produse de contrabandă, în acest sens fiind depistate 8 persoane care ofereau spre vânzare ţigări de provenienţă ucraineană fără timbru fiscal. Au fost ridicate în vederea confiscării 300 de pachete de ţigări şi au fost aplicate 8 sancţiuni contravenţionale.


2. SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE


      În luna septembrie 2017 s-au aplicat 912 sancţiuni contravenţionale din care 309 au fost cu avertisment şi 603 cu amendă în valoare totală de 184.230 lei, din care:

 

 • la HCL 33/2011 - privind stabilirea unor contravenţii în domeniul edilitar - gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice în municipiul Satu Mare, au fost aplicate 186 sancţiuni contraveţionale din care 71 cu avertisment şi 115 cu amendă în valoare totală de 25.550 lei, în general pentru:
 • neîntreţinerea în stare corespunzătoare a curăţeniei şi igienei în clădiri, locuinţe, anexe gospodăreşti, curţi, grădini, spaţii publice în jurul imobilelor aflate în întreţinerea asociaţiilor de proprietari sau a proprietarilor (locatarilor), persoane fizice sau juridice,
 • ocuparea a terenurilor publice ori schimbarea destinaţiei iniţiale a acestora;
 • neîntreţinerea în stare corespunzătoare a imobilelor deţinute cu orice titlu  - reparaţii şi zugrăvire a părţilor exterioare ale clădirilor,
 • neînlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, ţiglelor şi a geamurilor sparte şi a panourilor publicitare uzate etc.;
 • ocuparea domeniului public cu orice fel de construcţii sau materiale, montarea schelelor sau macaralelor de construcţii, containerelor, montarea de mobilier, chioşcuri, corturi sau tonete pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale, cu parcuri de distracţii şi altele, fără aprobarea Primăriei sau fără achitarea taxelor legale;
 • depozitarea la punctele de colectare a deşeurilor sau în alte locuri decât cele pentru care persoana fizică sau juridică are contract cu firma de salubrizare;
 • abandonarea deşeurilor şi a ambalajelor pe spaţiile verzi, căile de comunicaţie, în locuri publice sau pe orice terenuri virane de lângă căile de comunicaţie, aparţinând domeniului public sau privat al municipiului sau aflate în proprietate privată;
 • neluarea măsurilor de acoperire şi etanşeizare a autovehicolelor de transport  a deşeurilor menajere sau stradale, a altor reziduuri, a molozului rezultat din activitatea de construcţii sau a diferitelor alte materiale, precum nisip, balast, rumeguş, beton, vegetale, lichide, etc. pentru a evita pierderea şi împrăştierea acestora pe căile publice; deteriorarea mobilierului urban (bănci, coşuri, jardiniere, vaze, stâlpi,etc.), a cabinelor telefonice, a automatelor pentru vânzarea de tichete sau bilete, a spaţiilor de joacă pentru copii, a dotărilor din bazele sportive sau zonele de agrement, a împrejmuirilor  destinate protejării spaţiilor verzi, a containerelor pentru deşeurile stradale, a panourilor cu reclame, a staţiilor de autobus, a chioşcurilor sau a altor dotări aflate pe domeniul public prin rupere, tăiere, lovire, călcare, aprindere, etc., sau prin înscrierea oricăror semne pe obiectele enumerate;
 • depozitarea deşeurilor rezultate din activităţile economice sau din demolări de construcţii în sau lângă recipienţii amplasaţi pe platformele de precolectare ale deşeurilor menajere de pe domeniul public;
 • depozitarea sau împrăşierea resturilor menajere şi a altor deşeuri lângă containerele ori recipientele de gunoi amplasate pe platformele de precolectare, sau în alte locuri decât cele amenajate în acest scop şi introducerea în recipienţii colectori de deşeuri menajere a deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale, inclusiv la domiciliu;
 • depozitarea pe domeniul public a resturilor vegetale rezultate din curăţarea grădinilor şi curţilor fără a contracta cu operatorul de salubrizare transportul acestora. Excepţie: programul periodic stabilit de Primărie pentru colectarea deşeurilor vegetale precolectate din curţi şi grădini;
 • deteriorarea spaţiilor verzi sau a plantaţiilor de orice fel prin smulgere, rupere, tăiere, călcarea sau efectuarea de tăieri neautorizate de arbori, din zonele aparţinând domeniului public;
 • aruncarea hârtiilor, ambalajelor, ţigărilor sau a cojilor de seminţe de către pietoni sau din autoturisme pe trotuare, carosabil sau zonele verzi;
 • săvârşirea unor acte, fapte ori gesturi de natură de a împiedica folosirea normală a locuinţei;
 • satisfacerea necesităţilor fiziologice pe spaţii aparţinând domeniului public, în scări de bloc sau în orice alte locuri accesibile publicului;
 • lăsarea în libertate sau accesul fără botniţă, lesă şi zgardă sau ham, în locuri şi localuri accesibile publicului, a câinilor sau a altor animale de companie care prezintă pericol pentru integritatea corporală a cetăţenilor.
 • comercializarea de legume, fructe, flori, produse alimentare şi orice mărfuri industriale a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii, pe străzi, pieţe sau alte locuri decât cele amenajate în acest scop şi autorizate de primărie;
 • producerea de disconfort de orice fel (fonic, olfactiv, igienico sanitar, etc.) de către animalele de companie (câini, pisici, iepuri, păsări şi altele) deţinute în blocuri de locuinţe, imobile cu mai mulţi locatari ce au curţi şi dependinţe comune;
 • staţionarea vehiculelor în locuri nepermise; 
 • la Legea 61/ 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, s-au aplicat 241 sancţiuni contravenţionale din care 9 cu avertisment şi 232 cu amendă în valoare totală de 89.950 lei, în principal pentru:
 • săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice;
 • apelarea în mod repetat, la mila publicului, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;
 • atragerea de persoane, sub orice formă, săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi îndemnul sau determinarea, în acelaşi scop, a unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;
 • consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane şi terenuri sportive, instituţii culturale, săli de spectacole, instituţii sau unităţi economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, sau alte locuri prevăzute de lege. În incinta acestor locuri publice se pot consuma băuturi alcoolice prin delimitarea unor spaţii special amenajate pentru consumarea băuturilor alcoolice, prin hotărârea conducerilor locurilor publice respective. Sunt exceptate localurile de alimentaţie publică şi turism, cum sunt: restaurante, baruri şi discoteci. În locurile publice enumerate se interzice cu desăvârşire consumul de băuturi alcoolice de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
 • provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice;
 • tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;
 • tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora;
 • alungarea din locuinţa comună a soţului sau soţiei, a copiilor, precum şi a oricărei alte persoane aflate în întreţinere;
 • refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
 • împiedicarea, sub orice formă, a organelor însărcinate cu menţinerea ordinii publice de a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul poliţiei ori al altui organ de stat sau de a lua măsurile necesare pentru menţinerea ori restabilirea ordinii publice
 • la HCL nr. 62/2016 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare s-au aplicat 26 sancţiuni contravenţionale din care 11 cu avertisment şi 15 cu amendă în valoare totală de 1.500 lei. 
 • la HCL nr. 1/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în municipiul Satu Mare s-au aplicat 2 sancţiuni contravenţionale din care 1 cu avertisment şi 1 cu amendă în valoare de 1.000 lei
 • la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, s-a aplicat 1 sancţiune contravenţională cu amendă în valoare de 500 lei;
 • la H.G.1391/2006 privind circulaţia pe drumurile publice s-au aplicat 422 sancţiuni contravenţionale din care 209 cu avertisment şi 313 cu amendă în valoare totală de 64.670 lei;
 • la O.U.G. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, resedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români s-au aplicat 34 sancţiuni contravenţionale din care 8 cu avertisment şi 26 amendă în valoare totală de 1.060 lei;

 

3. RECLAMAŢII, SESIZĂRI


      Pe lângă acţiunile stabilite pentru această perioadă, poliţiştii locali au răspuns la solicitările cetăţenilor adresate direct instituţiei, atât telefonic, cât şi în scris. Numărul sesizărilor primite în această lună de la sătmăreni se ridică la 272 din care 256 au fost telefonice şi 16 reclamaţii scrise. După verificări, cele care s-au confirmat au fost soluţionate dar au existat şi reclamaţii nefondate.
De asemenea, în cadrul dispeceratului de la Serviciul Supraveghere Video au fost 199 de autosesizări şi au fost predate reprezentanţilor I.P.J. Satu Mare 8 înregistrări video necesare soluţionării unor cauze de natură contravenţională sau penală.Director General,                                                                                          Şef Serviciu,
Chişluca Vasile                                                                                           Balint Eudochia

 

Înapoi