ANUNŢ INDIVIDUAL- GANDI VASILE
2019-05-15 00:00:00

PROCES-VERBAL
pentru indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Nr. 9534 din 15.05.2019


       Întrucât actul administrativ-fiscal Decizia de impunere nr. 2019/1/3019244/30.01.2019 nu a putut fi comunicat prin nici una dintre modalitaţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, subsemnata Man Lucia având funcţia de consilier în cadrul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Satu Mare am procedat în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate
În acest sens s-a afişat în data de 15.05.2019 concomitent la sediul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale şi pe pagina de Internet www.satu-mare.ro anuntul nr. 9534 din data de 15.05.2019.

 

 

 


Conducătorul organului fiscal,
ec. Vasile-Claudiu Tincu


Întocmit,
Ec. Lucia Man

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 


ANUNȚ INDIVIDUAL
pentru comunicarea prin publicitate


      În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că a fost emis/emisă Decizia de Impunere nr. 2019/1/3019244/30.01.2019, pe numele Gandi Vasile - CNP 157**********, cu domiciliul fiscal în municipiul Satu Mare, b-dul I.C.Bratianu nr. * ap.**, județul Satu Mare.
     Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul organului fiscal local emitent.
Prezentul act administrativ-fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 31.05.2019.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, o puteți contacta pe doamna ec. Lucia Man , la sediul nostru sau la numărul de telefon 0261768209, e-mail: ditl@satu-mare.ro.

 

 


Conducătorul organului fiscal,
ec. Vasile-Claudiu Tincu


Întocmit,
ec. Lucia Man

 

 

Înapoi