ANUNŢ DE LICITAŢIE ACORDARE DREPT DE SUPERFICIE
2018-06-05 00:00:00

 ANUNŢ DE LICITAŢIE ACORDARE DREPT DE SUPERFICIE

Municipiul Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 1, Intrarea M, reprezentat prin primar, Kereskényi Gábor, cod fiscal 403886, tel. 0261/807.500, fax 0261/710760 organizează a doua licitație pentru acordarea unui drept de superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 99 ani asupra terenului terenul în suprafață de 492 mp. situat în Satu Mare, Zona Industrială Sud.
Orice persoană juridică interesată poate solicita documentaţia de licitaţie contra cost de la sediul Primăriei municipiului Satu Mare, Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri, parter, camera 13, costul documentelor licitaţiei este de 100 lei.
Garanţia de participare la licitaţie pentru imobilul teren în suprafaţă de 492 mp este de 500 lei şi poate fi achitată în numerar la casieria Primăriei municipiului Satu Mare sau prin ordin de plată la Trezoreria Satu Mare, cod fiscal 4038806, cont RO46TREZ5465006XXX000201.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.06.2018 iar data limită de depunere a ofertelor: este 11.06.2018, orele 10.00.
Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 11.06.2018, ora 12.00 la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 1, Intrarea M, sala de consiliu.
Persoană de contact: Faur Mihaela - şef serviciu Patrimoniu, Concesionări, Închirieri; adresă e-mail: patrimoniu@primariasm.ro; tel. 0261/807521.

 

Primar,
Kereskényi Gábor

 

Înapoi