ANUNT COLECTIV Persoane Fizice pentru comunicarea prin publicitate
2015-11-24 14:18:39

ROMÂNIA
Municipiul Satu Mare - CIF 4038806
Primăria - Direcţia Impozite şi Taxe Locale
Serviciul Evidența Veniturilor, Urmărire și executare silită
440012 Satu Mare, P-ţa Romană, parter bloc D8
Tel : 0261-768209, Fax: 0261-770149 e-mail: ditl@satu-mare.ro , http://www.satu-mare.ro
Număr din registrul de evidenţă a datelor cu caracter personal 2174

__________________________________________________________________________________

 

Nr. 21298/24.11.2015


ANUNT COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili aflati in Anexele nr. 1, 2 şi 3.


Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

 

Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 24.11.2015.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, puteți contacta urmatoarele persoane: dna Hosu Stela, dna.Taşnadi Romela, dna. Nicoleta Mărginean, dl. Pop Horea la sediul nostru sau la numărul de telefon 0261768209.


Șeful compartimentului
jr. Dan Mirel

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Nr. 21299/24.11.2015

 


Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitățile de comunicare prevăzute la art. 44 alin. (2) lit a), b) şi c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnaţii inspectori Taşnadi Romela, Hosu Stela, Mărginean Nicoleta, Pop Horea am procedat, în conformitate cu dispozițiile art. 44 alin (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
În acest sens s-a afisat în data de 24.11.2015, concomitent la sediul D.I.T.L. şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Satu Mare, anuntul nr. 21298 din data de 24.11.2015.

 

 

Seful compartimentului

jr. Dan Mirel

 

Întocmit

ec. Taşnadi Romela

 

Înapoi