ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE - EXECUTARE SILITĂ PERSOANE JURIDICE
2018-11-06 18:58:40

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE - EXECUTARE SILITĂ PERSOANE JURIDICE

Nr. ...20311....../..06.11.2018..ANUNȚ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate

 


    În temeiul art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, actualizata va comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:


(a se vedea fisierele ataşate)

 

    Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
    Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 22.11.2018.
    Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, il puteți contacta pe domnul Pintea Sebastian sau domnul Dragos Mircea la sediul nostru sau la numărul de telefon 0261770209.


Șeful compartimentului
jr. Dan Mirel

 

___________________________________________________________________________________

 


PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Nr. ......2....../......2018........

 


    Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) din C, subsemnatii Pintea Sebastian respectiv Dragos Mircea am procedat, în conformitate cu dispozițiile art. 47 alin (4) si (5)lit. b din Legea 207/2015, privind Codul de Procedura Fiscala, actualizata, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
    În acest sens s-a afișat în data de 06.11.2018, concomitent la sediul D.I.T.L. şi pe pagina de internet al Primăriei municipiului Satu Mare, anunțul nr. 20311/06.11.2018.

 

 

Șeful compartimentului 
jr. Dan Mirel ec.


Întocmit

Pintea Sebastian

ec. Dragoș Mircea

 

Înapoi