Anunt achizitie directa – Servicii de paza pentru Centrul Tehnologic de Inovare si de Afaceri in municipiul Satu Mare
2017-12-05 10:06:02

Anunt achizitie directa – Servicii de paza pentru Centrul Tehnologic de Inovare si de Afaceri in municipiul Satu Mare

Anunt achizitie directa – Servicii de paza pentru Centrul Tehnologic de Inovare si de Afaceri in municipiul Satu Mare

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI

Municipiul Satu Mare doreste sa achizitioneze servicii de paza pentru Centrul Tehnologic de Inovare si de Afaceri in municipiul Satu Mare. Se solicita oferte de pret atat pentru estimarea valorii cat si pentru achizitionarea serviciilor mai sus mentionate.

Cod PV: 79713000-5

Operatorii interesati vor depune ofertele in plic inchis la adresa: Primaria municipiului Satu Mare Registratura (cam.11), P-ta 25 Octombrie nr.1, cod postal 440026, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, pana la data de 12.12.2017 , ora 12:00. Pe plic se va specifica denumirea: Servicii de paza pentru Centrul Tehnologic de Inovare si de Afaceri in municipiul Satu Mare, si A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 12.12.2017 ORA 12:00.

Criteriul de adjudecare: Pretul cel mai scazut.

Ofertele vor fi intocmite conform caietului de sarcini, pretul va fi exprimat in lei fara TVA.

Documentația de atribuire este anexată prezentului anunț.

 

Fișiere atașate

Înapoi