Anunţ achiziţie directă
2017-04-20 14:43:13

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SATU MARE cu sediul în Satu Mare, str. llișești, nr.4, în calitate de autoritate contractantă efectuează consultarea pieței atât pentru estimarea valorii cât și pentru demararea procedurii de ACHIZIȚIE DIRECTĂ- de produse ambalate, produse de panificaţie, fructe, legume şi produse conexe, produse lactate, preparate din carne.
Justificarea achiziţiei: Mentionăm că valoarea produselor, conform referatelor de necesitate, care urmează a fi achiziţionate prin aceasta procedură nu depăşeşte pe anul 2017, suma de 132.519 lei pe an financiar, pentru produse şi servicii şi/sau 441.730 lei pe an financiar pentru lucrări, conform Legii nr. 98/2016, acest fapt determinându-ne să alegem procedura de achiziţie directă, prin contract (contractul va fi semnat cu un singur furnizor pe categorie de produs).
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut;
Denumirea şi caracteristicile produselor sunt detaliate în referatele anexate. Ofertele se vor depune la sediul SPAS Satu Mare, sau pe e-mail info@spassatumare.ro, până la data de 27.04.2017 ora 10
Ofertantul ales va fi obligat sĂ încarce in SEAP, în catalogul electronic toate produsele pentru care a ofertat.
Durata contractului este de 8 luni, mai-decembrie 2017.

Fișiere atașate

Înapoi