Anunț privind înscrierea copiilor la creșă
2019-05-09 09:23:24

Anunț privind înscrierea copiilor la creșă

În perioada 13-24 mai 2019 se desfăşoară procesul de înscriere al copiilor la creşele din municipiul Satu Mare pentru anul şcolar 2019-2020 . Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor sunt aşteptaţi zilnic în intervalul orar 9.00-12.00, în perioada amintită, la sediile creșelor pentru depunerea dosarelor .


Dosarul de înscriere al copiilor cuprinde următoarele documente:


1. Cerere tip
2. Copia certificatului de naştere pentru copiii din familie;
3. Copia actelor de identitate ale membrilor familiei de provenienţă a copilului;
4. Adeverinţe de la locul de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali, sau declaraţie pe proprie răspundere , în cazul exercitării unor profesii liberale.
5. Sentinţă de divorţ/copie certificat de deces (unde este cazul)
6. Dosar de plastic


Criteriile de evaluare a dosarelor sunt:


1. Familie monoparentală
2. Loc de muncă ambii părinţi
3. Numărul de înregistrare al dosarului
Criteriile de eligibilitate sunt: -domiciliul în municipiul Satu Mare, dovedit cu actele de identitate sau contracte în cazul închirierii unor locuinţe, şi
-vârsta copilului la data începerii frecventării creșei, peste 1 an pentru Creşele Mica Sirenă şi creșa Degețica, peste 1,5 ani pentru restul creşelor.

 

Sediile creşelor din municipiu sunt:

  • Creşa „Ţara Minunilor" , Aleea Tisa nr. 8, tel. 0751205446,

Coordonator d-na Kelemen Otilia -asistent medical principal

  • Creşa „Punguţa cu doi bani", Str. 1 Decembrie 1918 nr. 15, tel. 0754070119,

Coordonator d-na Mak Toth Timea -asistent medical principal

  • Creşa „ Dumbrava Minunată", Str. Ilişeşti nr. 4 , tel. 0754019809,

Coordonator d-na Jakab Eva - asistent medical principal

  • Creşa „ Harap Alb" , Bld. Lucian Blaga nr.19/a, tel. 0751205447 ,

Coordonator d-na Săvianu Claudia - asistent medical principal;

  • Creşa „Albă ca Zăpada" , Aleea Târnavei nr. 18, tel. 0754070118,

Coordonator d-na Găvruș Crina - asistent medical;

  • Creşa „Mica Sirenă" , Str Botizului nr. 61-a, tel 0748109855

Coordonator d-na Rus Simona - asistent medical principal

  • Creșa „Degețica" , Bd Lucian Blaga nr. 121, tel 0752230787

Coordonator d-na Pascu Eva - asistent medical principal;

 

Cererile se pot ridica de la sediile creşelor sau se pot descărca în format electronic . Evaluarea dosarelor se va face în perioada 27 mai-10 iunie 2019, selecţia făcându-se pornind de la criteriile de evaluare. Rezultatele privind evaluarea dosarelor vor fi afişate la sediile creşelor după data de 12 iunie 2019.

 

Pe întreg parcursul anului şcolar, în situaţia eliberării unor locuri la creşă, în funcţie de numărul de ordine al dosarului, părinţii vor fi contactaţi în vederea ocupării locurilor libere.


În perioada 2-6 septembrie 2019 părinţii ale căror dosare au fost aprobate sunt aşteptaţi la sediile creşelor pentru informarea acestora cu privire la perioada de acomodare la creșă și pentru completarea dosarelor cu următoarele documente:


1.Adeverinţă de la medicul de familie care să certifice că respectivul copil este sănătos clinic şi apt pentru a frecventa colectivitatea ;
2. Fişa de imunizări pentru copil; Aviz epidemiologic copil
3. Examen coproparazitologic şi exudat faringian pentru copil;

 

Înapoi