ANUNȚ INDIVIDUAL - PAPAI VASILE
2021-03-16 14:42:35

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA
Municipiul Satu Mare
Direcția Impozite și Taxe Locale
Codul de identificare fiscală: 4038806Cod SIRUTA 136483
Adresă : LOC. SATU MARE, PIATA ROMANĂ, PARTER BL D8
JUD. SATU MARE, ROMANIA
Tel/Fax: (+40) 261 768209 ; (+40) 261 770149
Email : ditl@primariasm.ro
Nr. 5864 din 16.03.2021

 


ANUNȚ INDIVIDUAL
pentru comunicarea prin publicitate


     În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că a fost emisă

 

Decizia nr. 4364/25.02.2021

 

privind soluționarea contestației nr. 2366/29.01.2021 formulată de către contribuabilul PAPAI VASILE cu domiciliul în mun. Satu Mare, str. Emil Racoviță nr. 2, jud. Satu Mare.
     Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul organului fiscal local emitent.
Prezentul act administrativ-fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv de la 16.03.2021.
     Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, îl puteți contacta pe domnul Mihali Cristian, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0261768209, e-mail: ditl@primariasm.ro .

 

DIRECTOR
Ec. Vasile-Claudiu TINCU

 

Întocmit
c.j. Cristian MIHALI

 

_____________________________________________________________________________

 

 

ROMÂNIA
Municipiul Satu Mare
Direcția Impozite și Taxe Locale
Codul de identificare fiscală: 4038806


Cod SIRUTA 136483
Adresă : LOC. SATU MARE, PIATA ROMANĂ, PARTER BL D8
JUD. SATU MARE, ROMANIA
Tel/Fax: (+40) 261 768209 ; (+40) 261 770149
Email : ditl@primariasm.ro
Nr. 5866 din 16.03.2021


PROCES-VERBAL
pentru indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate


  Întrucât actul administrativ-fiscal, Decizia nr. 4364/25.02.2021 privind soluționarea contestației nr. 2366/29.01.2021 formulată de către contribuabilul PAPAI VASILE nu au putut fi comunicat prin modalitatea de comunicare prevăzută la art. 47 alin. 3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Satu Mare a procedat în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
     În acest sens s-a afişat în data de 16.03.2021 concomitent la sediul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale şi pe pagina de Internet www.satu-mare.ro anuntul nr. 5864 din data de 16.03.2021.

 


DIRECTOR
Ec. Vasile-Claudiu TINCU

 

Fisiere ataşate

Înapoi