ANUNȚ INDIVIDUAL - Fanatean Natalia Vasilica si Cristian
2018-05-14 13:49:59

Nr 8551 din 14.05.2018

 

 

 

ANUNȚ INDIVIDUAL
pentru comunicarea prin publicitate

 


În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că a fost emis/emisă

 

Decizia de impunere nr.2018/1025884/ 29.03.2018,

 

pe numele Fanatean Natalia Vasilica si Cristian, cu domiciliul în municipiul Satu Mare , Str. Cerbului, județul Satu Mare.
Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul organului fiscal local emitent.
Prezentul act administrativ-fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 04.06.2018 .
        Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, puteți contacta pe consilier Camelia Crisan, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0261768209, e-mail: ditl@satu-mare.ro.

 

 

 


Conducătorul organului fiscal,
ec. Vasile Claudiu Tincu


Întocmit,
Crisan Camelia

 

___________________________________________________________________________

 

Nr 8563 din 14.05.2018

 

 

 

PROCES-VERBAL
pentru indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

 


      Întrucat actul administrativ-fiscal Decizia de impunere nr.2018/1025884/ 29.03.2018 nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitaţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, subsemnata Crişan Camelia având funcţia de consilier în cadrul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Satu Mare am procedat în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate
     În acest sens s-a afişat în data de 14.05.2018 concomitent la sediul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale şi pe pagina de Internet www.satu-mare.ro anuntul nr..8551..din data de 14.05.2018

 

 

 


Conducătorul organului fiscal,
ec. Vasile Claudiu Tincu


Întocmit,
Crişan Camelia

 


 

 

Înapoi