ANUNȚ DE INTERES PUBLIC
2020-09-03 10:27:04

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

 

În conformitate cu dispoziția Direcției de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București, pentru a preveni înscrierea unor mențiuni de stabilire de reședință fictive, cetățenii care solicită acordarea vizei de resedință, vor da o declarație pe proprie răspundere cu privire la faptul că locuiesc mai mult de 15 zile la adresa la care au locuința secundară, precum și scopul/motivul stabilirii reședinței.


În cazurile în care se constată, în urma verificărilor, că la o adresă și-au stabilit reședința mai mult de 2 persoane, se vor solicita verificări în teren prin intermediul Poliției naționale. În funcție de rezultatul verificărilor, cererea pentru stabilirea reședinței poate fi aprobată sau respinsă.


În toate cazurile, cererile vor fi soluționate cu respectarea strictă a prevederilor art. 15, alin (5) din O.U.G. nr 97/2005, republicată cu completările și modificările ulterioare.

 

 

 

 

 Biroul de presă al Primăriei Municipiului Satu Mare 


 

Înapoi