Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate-Executare Silită Persoane Juridice
2018-06-27 06:45:55

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate-Executare Silită Persoane Juridice

Nr. 11117/27.06.2018


ANUNȚ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate


    În temeiul art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, actualizata va comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:


(a se vedea fisierele ataşate)

 

    Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 13.07.2018.
    Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, il puteți contacta pe domnul Mircea Dragoș sau domnul Sebastian Pintea la sediul nostru sau la numărul de telefon 0261-770348.

 

 

Director

Ec. Vasile-Claudiu Tincu


Sef Serviciu

Jr. Mirel Dan


Întocmit
Ec. Mircea Dragoş

 

_____________________________________________________________________

 

Nr. 11118/27.06.2018

 

PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

 

     Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) din C, subsemnatii Pintea Sebastian respectiv Dragos Mircea am procedat, în conformitate cu dispozițiile art. 47 alin (4) si (5)lit. b din Legea 207/2015, privind Codul de Procedura Fiscala, actualizata, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
    În acest sens s-a afișat în data de 27.06.2018, concomitent la sediul D.I.T.L. şi pe pagina de internet al Primăriei municipiului Satu Mare, anunțul nr. 11117/27.06.2018.

 

 

Șeful compartimentului

jr. Dan Mirel


Întocmit
ec. Dragos Mircea

 

Înapoi