ANUNȚ COLECTIV - Executare silită amenzi
2018-09-12 16:13:33

ANUNȚ COLECTIV - Executare silită amenzi

Nr. 16070/12.09.2018

ANUNȚ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate     În temeiul art. 47 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:


(a se vedea fisiere ataşate)

 

     Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 12.09.2018.
     Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, o puteți contacta pe doamna Mărcuș Maria sau domnișoara Gorgan Carmen la sediul nostru sau la numărul de telefon 0261770349.

 

 

Șeful compartimentului
jr. Dan Mirel

 

____________________________________________________________________________________

 

PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Nr. 16071/12.09.2018

 

     Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2), respectiv alin (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnata consilier Gorgan Carmen am procedat, în conformitate cu dispozițiile art. 47 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
    În acest sens s-a afișat în data de 12.09.2018, concomitent la sediul D.I.T.L. şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Satu Mare, anunțul nr. 16070 din data de 12.09.2018.

 

 

Șeful compartimentului 
jr. Dan Mirel 


Întocmit

ec. Gorgan Carmen

Fișiere atașate

Înapoi