ADP angajează personal calificat!
2018-01-09 09:54:31

ADP angajează personal calificat!

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SATU MARE
cu sediul in localitatea SATU MARE, str. MARTIRILOR DEPORTATI, nr. 25, judetul Satu Mare, cod fiscal 4750196, conform HG 286/23.03.2011, cu modificarile ulterioare, organizeazã concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de executie vacante (perioada nedeterminata) de:
- inspector de specialitate SII- 4 posturi- studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta; vechime in munca de minim 3 ani;
-referent MIA- 1 post- studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat, vechime in munca minim 3 ani;
-muncitor calificat- 5 posturi- studii medii/ profesionale, permis de conducere categoria BC; nu necesita vechime in munca;
- muncitor calificat- 10 posturi- studii medii/ profesionale, permis de conducere categoria B; nu necesita vechime in munca;
-ingrijitor- 5 posturi- studii generale, nu necesita vechime in munca;
Concursul se va desfasura astfel:
- Proba scrisa in data de 24.01.2018, ora 09.00;
- proba practica (muncitor calificat) in data de 26.01.2018, ora 09.00.
- Interviul in data de 30.01.2018, ora 09.00.

Pentru participarea la concurs candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) are cetăţenia romană şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba romană;
c) are vârsta de minim 18 ani împliniţi;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fişei de examen medical;
e) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni;
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de: 16.01.2018, ora 12.00 la sediul Admninistratiei Domeniului Public.
Relaţii suplimentare la sediul: Administratia Domeniului Public, persoana de contact: Adriana Giorza telefon: 0261713454.
Director general,
Cj. BOZAI VODA CRISTIAN

Înapoi