Acte cu caracter normativ
2017-09-12 11:35:15

Acte cu caracter normativ

În baza prevederilor H.C.L. nr. 29/22.02.2007 a municipiului Satu Mare, privind stabilirea modalităţilor de aducere la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ, precum şi a prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aduc la cunoştinţă publică următoarele hotărâri adoptate în şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31 august 2017 :
• Hotărârea nr. 187/31.08.2017 privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea practicării activităţii de administrator de imobile la asociaţiile de proprietari din municipiul Satu Mare
• Hotărârea nr. 188/31.08.2017 privind aprobarea documentaţiei P.U.D.
Construire clinică oftalmologică cu locuinţă de serviciu P+2
Amplasament, Satu Mare, Str. Avram Iancu nr.34
• Hotărârea nr. 190/31.08.2017 privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale pentru traseul str. Gellért Sándor, Parc Industrial Sud - Tauril, Satu Mare şi retur, pentru transportul muncitorilor.
Hotărârile sunt afişate în vederea consultării la avizierul Primăriei Satu Mare şi publicate pe site-ul instituţiei www.satu-mare.ro -Acte cu caracter normativ- în secţiunea CONSILIUL LOCAL.


Primar
Kereskényi Gábor

 

 

Galerie Foto

Înapoi