ACHIZIŢIE DIRECTĂ- Fructe, Legume și produse conexe CPV – 15300000-1
2019-04-17 12:00:33

ACHIZIŢIE DIRECTĂ- Fructe, Legume și produse conexe CPV – 15300000-1

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SATU MARE cu sediul în Satu Mare, str. Ilișești, nr.4, în calitate de autoritate contractantă efectuează consultarea pieței atât pentru estimarea valorii cât și pentru demararea procedurii de ACHIZIŢIE DIRECTĂ- Fructe, Legume și produse conexe CPV - 15300000-1, pentru creșele și centrele aflate în subordinea DAS Satu Mare, str. Ilișești nr.4.
Justificarea achiziţiei: Menţionăm că valoarea produselor, conform referatelor de necesitate, care urmează a fi achiziţionate prin acesta procedură nu depăşeste pe anul 2019, suma de 135060 Lei pe an financiar, pentru produse şi servicii , conform Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare acest fapt determinându-ne să alegem procedura de achiziţie directă, prin contract de furnizare (contractul va fi semnat cu un singur furnizor)
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut;
Denumirea și caracteristicile produselor sunt detaliate în caietul de sarcini anexat.
Ofertele se vor depune la sediul DAS Satu Mare, sau e-mail info@dassatumare.ro, până la data de 23.04.2019 ora 14
Ofertantul ales va fi obligat să încarce în SICAP, în catalogul electronic produsele pentru care a ofertat.
Durata contractului; mai-decembrie 2019.

Fișiere atașate

Înapoi