ROMÂNIA, SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE
DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
SERVICIUL STARE CIVILĂ

Direcţia de evidenţă a persoanelor, Serviciul stare civilă,
440005, Str.Corneliu Coposu nr.14 în incinta Centrului Comercial Someşul,
e-mail: starecivila@primariasm.ro

Tel.0261-717 564
Fax: 0261 - 710 040Potrivit prevederilor art. 283 din Codul Civil, ofiţerul de stare civilă are obligaţia de a dispune publicarea declaraţiei de căsătorie, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia, unde urmează să se încheie căsătoria şi, după caz, la sediul primariei unde celălalt soţ îşi are domiciliul sau reşedinţa.

 

PUBLICAŢIE

 

Nume şi prenume soţ Vârsta soţ Nume şi prenume soţie Vârsta soţie Data publicaţiei Data căsătoriei
1 GIURGE VLAD-?TEFAN 32 NEGR?U ALINA 38 13/04/2021 23/04/2021
2 FREN? ALEXANDRU-MARIUS 35 LAZAR IUDITH-ESZTER 34 14/04/2021 24/04/2021
3 ARDELEAN IONEL-GEORGE 29 VLA?IN VALENTINA 29 14/04/2021 24/04/2021
4 NMET CSABA-ISTVAN 29 VAS ANCA-MONICA 25 14/04/2021 24/04/2021

In temeiul art.285 din Codul Civil (Legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.


OFIŢER DE STARE CIVILĂ