Ședința de îndată a Consiliului local Satu Mare din data de 8.08.2018 Proiect de hotărâre nr. 3
2018-08-07

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

Nr.38014/06.08. 2018


PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorităţi în vederea închirierii locuinţelor sociale şi de necesitate din municipiul Satu Mare

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa de îndată  din data de  08 august 2018 ,

 

          Luând act de Raportul de specialitate nr.37968/06.08.2018 întocmit de Serviciul Patrimoniu,Concesionări, Închirieri - compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Adresa Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare cu nr.7214/6.08.2018, Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr.38013/06.08.2018, de rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;

          În conformitate cu prevederile art. 43 şi art. 44 din Legea nr. 114/R/1996 privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare precum şi cele ale art.21 şi art.22 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţelor nr.114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

          Având în vedere prevederile privind aprobarea Regulamentului de repartizare şi închiriere a locuinţelor sociale şi de necesitate din Municipiul Satu Mare;

          Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin.(6) pct.17, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

 

Art.1Se aprobă lista de priorităţi cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi la închiriererea locuinţelor sociale şi de necesitate din municipiul Satu Mare, conform Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

 Art.2. Lista de priorităţi cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi la închiriererea locuinţelor sociale şi de necesitate din municipiul Satu Mare, va fi afişată la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare şi la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare.

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul  Municipiului Satu Mare şi Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare.

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Primăriei Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare şi Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare.

 

 

 

 

Iniţiator proiect,

VICEPRIMAR

Doina Feher

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit Diana Balint/2 ex

Anexa la

 

Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.   _______/08.08.2018

 

Lista de priorităţi cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi la închirierea locuinţelor sociale şi de necesitate din

 Municipiul Satu Mare

 

 

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeți Camera Web SIPOCA 35 SMS ParkingSMS parking 2

Nr crt

Numele și prenumele solicitantului

Adresa de domiciliu

Nr. puncte

1

Silaghi Eugen

Satu Mare, str. Ostrovului bl.2 ap.401

35

 

2

Mezei Csaba Istvan

Satu Mare , str.Arinului nr.43 ap.36

33

 

3

Dobo Eniko

Satu Mare, str. Aleea Jiului nr,5,

bl.48,ap.47

32

4

Ardeleanu Alexandra Roxana

Satu Mare,Str.Târnavei,nr.20,bl.79, ap20

32

5

Matolcsi Gheza Andrei

Satu Mare str.Proiectantului bl.S5, ap.9

31

6

Sogor Sandor

Satu Mare, str.Ostrovului bl.16, ap.8

30

 

7

Rogoz Anca Florica

Satu Mare ,str.Ostrovului bl.2/A, AP.22

30

 

8

Aiacoboaia Melinda Elena

Satu Mare, fără forme legale

30

9

Horvath Ileana

Satu Mare , str.Ostrovului bl.2,

sc.C.et.2, ap.213

29

10

Voina Iuliana

Satu Mare ,str.Ion Ghica nr.38,bl.1, ap.58

29

 

11

Veres Maria Daniela

Satu Mare, str.Arinului nr.43,ap.84

29

 

12

Domocos Rozalia

Satu Mare, str.Dorna, bl.CD24, ap.9

29

 

13

Erdei Sandor

Satu Mare, str. Mureșului nr.1,

bl.64,ap.57

29

14

Dani Melinda Carolina

Satu Mare,Str.Arinului nr.43,ap.36

29

15

Varga Sanda Maria

Satu Mare, str.Prahova, nr.2 ,bl.82, ap.31

28

 

16

Varga Viola Monika

Satu Mare, str.Aleea Mureșului,

nr.1, bl.64, ap.20

28

17

Borz Elena Amalia

Satu Mare, str. Danton nr.3

28

 

18

Kovacs Ildiko

Satu Mare, str.Clăbucet nr.7,

bl.2,ap.43

28

19

Silaghi Erno

Satu Mare, str.Argeșului nr.40

27

 

20

Pop Maria Iacob

Satu Mare,str.Brândușa, bl.G28, ap.18

27

 

21

Stan Alexandru

Satu Mare ,fără forme legale

27

 

22

Ardelean Marinel

Satu Mare, str.Gheorghe Barițiu nr.119

27

 

23

Zama Alin

Satu Mare, str.Vasile Lucaciu, nr.13

27

 

24

Gherman Simona Rodica

Satu Mare, str.Cerbului nr.16 ap.4

27

25

Girati Nicolae Cristian1

Satu Mare, str.I.C.Brătianu , bl.5, sc.F,etj.2, ap.63

26

26

Nojea Cristian Ioan

Satu Mare,str.Aleea Milcov, nr.6, bl.T7, ap.40

26

27

Borbely Ileana

Satu Mare,str. Șantierului nr.9

26

 

28

Megyesan Maria

Satu Mare, str.Aleea Humulești , nr.12,bl.6, ap.53

26

29

Mulcutan Mihai Arcadiu

Satu Mare, str.Jiului nr.7, bl.49, sc.A, ap.1

26

30

Lakatos Helga Crina

Satu Mare, str.Crângului bl.C, ap.1

26

31

Lazar Andrea Melinda

Satu Mare, str.Careiului nr.30,bl.T9, ap.10

26

32

Lakatos Zsolt

Satu Mare, str.Arinului nr.43, ap.36

26

33

Sepsi Iuliana

Satu Mare, str.Rodnei , nr.37

26

34

Iederan Maria Ana

Satu Mare, str.Petofi Sandor nr.16

26

35

Mindrut Sabina

Satu Mare, str.Petru Bran, nr.21

26

36

Vlasin Alexandra Oana

Satu Mare, str. Bobocului, bl.UK25, ap.1

26

37

Boros Emese

Satu Mare, str.Păpădiei nr.4

26

38

Necse Doina

Satu Mare, str. Aleea Mureșuluinr.7,bl.74, ap.10

25

39

Tamasuc Ioan

Satu Mare, str. Alecu Russo, bl. CR24, ap.5

25

 

40

Ilcu Ioan Ovidiu

Satu Mare, str. Aleea Postăvaru, nr.10,bl.13,sc.C, et.2,ap.51

25

41

Silaghi Aurica Maria

Satu Mare, str.George Enescu nr.38A

25

42

Kovacs Eszter

Satu Mare, str.Vulturului nr.21

25

43

Chindris Marica

Satu Mare, str. Brândușa, bl.G8, ap.102

25

44

Vlasin Tanasa Dorin

Satu Mare, str.Ion Ghica nr.38,bl.1,ap.111

24

45

Catricicău Emil

Satu Mare, str.Arinului, nr.4,bl.12, ap.22

24

46

Nagy Juliana Ildiko

Satu Mare, str.Balta Blondă,nr.50

24

47

Picler Lia Beata

Satu Mare,str.Magnoliei,nr.39

24

48

Bogdan Alexandru Vijah

Satu Mare, str. Dariu Pop , nr.9, bl.34,ap.39

23

49

Petyike Giani Zoltan

Satu Mare, str.Bulevardul Muncii, bl.HO, ap1

23

50

Hassan Angela Edit

Satu Mare, str.Vasile Lupu,bl.UE6,

ap.11

23

51

Drăghici Brigitta Andrea

Satu Mare, str.Caișilor, nr.13

23

 

 

52

Pinte Melinda

Satu Mare, str.Bulevardul Cloșca, nr.72, bl.G2,ap.1

23

53

Sortan Cosmin Mihai

Satu Mare, str. Aleea Ozana,

nr.4,bl.14,ap.34

23

54

Cadar Csaba

Satu Mare, str.Aleea Nufărului, bl.TA1,ap.8

22

55

Bucs Tiberiu

Satu Mare, str.Neajlov, nr.8,

bl.77,ap.3

22

56

Hojdu Eva

Satu Mare, str.Sighișoara, nr.32,

ap.1

22

57

Lung Irina

Satu Mare, str.Aleea Jiului, nr.4, bl.46,ap.62

22

58

Doros Dumitru

Satu Mare, str.Decebal, nr.10, ap.B1

22

 

59

Magyar Eva

Satu Mare, str.Neajlov, nr.13,

bl.50,ap.22

22

60

Kovacs Pamela Aneta

Satu Mare, str.Ion Ghica, nr.38,

bl.1, ap10

22

 

61

Lazar Adrian Vlad

Satu Mare, str. Magnoliei, nr.37

22

 

62

Duca Maria Stela

Satu Mare, str.P-ța 25 Octombrie, bl.9, ap.33

22

63

Banyi Jozsef Sandor

Satu Mare, str.Ion Ghica, nr.38,

bl.1, ap.113

22

64

Horvat Florica

Satu Mare, str.Botizului, nr.63,

bl.11, ap.38

22

 

 

65

Bora Jenica Maria

Satu Mare, str.Ostrovului,nr.2A, ap.26

22

 

66

Albok Carol Francisc

Satu Mare, str.Ostrovului, bl.2/A, ap.12

21

 

67

Godzse Emilia

Satu Mare, str.Ostrovului, nr.2,bl.2, ap.102

21

68

Varga Iuliana

Satu Mare,Aleea Begoniei, bl.PB5, ap.37

21

 

69

Hadadi Zoltan

Satu Mare, str.Oituz, nr.17,bl.27,  ap.20

21

70

Corodan Alina Maria

Satu Mare, str.Aleea Proiectantului, bl.S2,ap.17

21

71

Ban Ionel

Satu Mare, str.Botizului, nr.63A

21

72

Seffer Noemi Magdalena

Satu Mare, str.Ion Ghica, nr.31,bl.1,ap.3

21

73

Gulya Etelca Aneta

Satu Mare, str.Aleea Mureșului, nr.9, bl.72, ap.10

21

74

Horvath Ilona

Satu Mare, fără forme legale

20

75

Udila Gabriela

Satu Mare, str. Târnavei, nr.8,bl.34, ap.31

20

76

Balla Magdalena

Satu Mare, fără forme legale

20

77

Cobzaru Petre

Satu Mare, str. Aleea Humulești, nr.8,bl.5,ap.1

20

78

Saz Alexandra Ioana

Satu Mare, str. Botizului,nr.28,

bl.18,ap.46

20

79

Kiss Ileana

Satu Mare, fără forme legale

19

80

Mureșan Cherecheș Ștefan

Satu Mare, Aleea Postăvaru, nr.6, bl.15,ap39

19

81

Papp Juliana Andrea

Satu Mare, str.Cărămidarilor, nr.25

19

82

Didici Robert

Satu Mare, str. Uzinei, nr.21,et.1, ap.25

19

83

Biro Renata

Satu Mare, str.Prahova, nr.4,

bl.C11,ap.6

19

84

Kanalos Lajos

Satu Mare, str.Crângului, ap.A12

18

85

Karpinschi Maria Ilona

Satu Mare,str. Aleea Ipotești, nr.5, bl.16,sc.A, etj.1,ap.7

18

86

Tamas Elisabeta Ecaterina

Satu Mare, str.Arinului, nr.43,ap.36

18

87

Gombos Janos Jozsef

Satu Mare, Str. Zefirului, nr.30, ap.A9

18

88

Varga Gheorghe

Satu Mare, fără forme legale

18

89

Zabolai Attila Zoltan

Satu Mare, str. Drumul Careiului,bl.C10, etj.4,ap.30

17

 

90

Feher Nicolae

Satu Mare, str. Botizului, nr.57,bl.14, ap.1

17

91

Varga Iosif

Satu Mare, fără forme legale

 

16

 

Cazuri de forță majorăsau situații neprevăzute aplicabile

locuințelor sociale/necessitate Lit.D

92

Munteanu Maria

Satu Mare, str. Horea nr.6

35

93

Mancsak Enikő

Satu Mare str. Horea nr.6

30

94

Lakatos Győrgy

Satu Mare, str.Horea nr.6

30

95

Horvát István

Satu Mare, str.Horea nr.6

28

96

Nagy Endre

Satu Mare, str. Horea nr.6

28

97

Belbe Magdalena

SatuMare,str. Horea nr.6

27

98

Varga Miklós

Satu Mare, str.Horea nr.6

26

99

Bobiță Bianca

Satu Mare , str. Horea nr.6

26

100

Sava Eva

Satu Mare, str. Horea nr.6

26

101

Kovacs Renata

Satu Mare , str. Horea nr.6

26

102

Gombos Constantin

Satu Mare, str.Horea nr.6

25

103

Olah Erzsébet

Satu Mare str. Horea nr.6

24

104

Bora Klára

Satu Mare str.Horea nr.6

24

105

Varga Adalbert

Satu Mare str. Horea nr.6

23

106

Gombos Attila

Satu Mare str. Horea nr.6

23

107

Varga Geza

Satu Mare str. Horea nr.6

23

108

Benede Béla

Satu Mare str. Aleea Ipotești nr.5, bl.16,ap.58

22

109

Varga Magdalena

Satu Mare str. Horea nr.6

22

110

Gombos Iosif

Satu Mare str. Arinului nr.43, ap.84

21

111

Kacsari Iuliana

Satu Mare str. Horea nr.6