Anunţ privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 17.10.2017
2017-10-17

 

MUNICIPIUL SATU MARE

SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M

tel.0261.807569 fax 0261.710915   

web:www.satu-mare.ro

Nr. 48580/12.10.2017

 

 

ANUNŢ

 

          În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele  proiecte de hotărâre, obiect al Dispoziţiei Primarului nr.1299/12.10.2017, ce urmează a fi supuse  aprobării  Consiliului Local al Municipiului  Satu Mare,  în şedinţa extraordinară din data de 17.10.2017 ora 14,00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

 

 

ORDINE DE ZI

 

  

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru obiectivul de investiţii:  Pod peste râul Someş - Amplasament str. Ştrandului  în Municipiul Satu Mare    

          Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

2. Proiect de hotărâre  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 173/31.07.2017 privind aprobarea caietului de sarcini, a strategiei de contractare şi a modelului de contract privind dobândirea în sistem de leasing operaţional a 15 autobuze noi Diesel Euro VI

          Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

 

 

 

Primar

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/dact 2 ex

Mariana Husar

 

Înapoi