Anunţ privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 16.08.2017
2017-08-16

 

SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M

tel.0261.807569 fax 0261.710915   

web:www.satu-mare.ro

Nr. 38982/10.08.2017

 

 

ANUNŢ

 

          În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele  proiecte de hotărâre, obiect al Dispoziţiei Primarului nr. 1139/10.08.2017, ce urmează a fi supuse  aprobării  Consiliului Local al Municipiului  Satu Mare,  în şedinţa extraordinară din data de 16.08.2017 ora 14,00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

 

 

 

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Satu Mare

     Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Satu Mare 2016-2025

      Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

  

 

 

 

Primar

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/dact 2 ex

Mariana Husar

 

Înapoi