Anunţ privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 11.12.2017
2017-12-11

 

MUNICIPIUL SATU MARE

SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M

tel.0261.807569 fax 0261.710915     

web:www.satu-mare.ro

Nr. 57827/7.12.2017

 

 

ANUNŢ

 

          În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele  proiecte de hotărâre, obiect al Dispoziţiei Primarului nr.1477/7.12.2017 ce urmează a fi supuse  aprobării  Consiliului Local al Municipiului  Satu Mare,  în şedinţa extraordinară din data de 11.12.2017 ora 14,00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

 

 

ORDINE DE ZI

 

1.Proiect de hotărâre  pentru modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 237/26.10.2017 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru obiectivul de investiţii: Pod peste râul Someş - Amplasament str. Ştrandului   în Municipiul Satu Mare

           Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Bugetului de Venituri şi Cheltuieli rectificat, al Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2017

          Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

 

 

 

Primar

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/dact 2 ex

Mariana Husar

 

 

Înapoi