Anunţ privind convocarea şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Satu Mare din data de 5.12.2017
2017-12-05

 

MUNICIPIUL SATU MARE

SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M

tel.0261.807569 fax 0261.710915     

web:www.satu-mare.ro

Nr.57056/4.12.2017

 

 

ANUNŢ

 

 

          În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următorul  proiect de hotărâre, obiect al Dispoziţiei Primarului nr.1473/4.12.2017, ce urmează a fi supus  aprobării  Consiliului Local al municipiului  Satu Mare,  în şedinţa de îndată,  din data de 5.12.2017 ora 14,00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

 

 

ORDINE DE ZI

 

  

1. Proiect de hotărâre   privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2017        

          Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

Primar

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/dact 2 ex

Mariana Husar

 

 

Înapoi