Anunţ privind convocarea Consiliului Local Satu Mare în şedinţă extraordinară pe data de 8.01.2018
2018-01-08

MUNICIPIUL SATU MARE

SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807569 fax 0261.710915
web:www.satu-mare.ro
Nr. 344/4.01.2018


                                                                            ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următorul proiect de hotărâre, obiect al Dispoziţiei Primarului nr.1/4.01.2018 ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa extraordinară din data de 8.01.2018 ora 13,00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:


                                                                        ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Secţiunii de Dezvoltare a Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2017
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

 

                                                                                                         Primar
                                                                                                Kereskényi Gábor

 

 

 

 


Red/dact 2 ex
Mariana Husar

 

Înapoi