Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 30.05.2019
2019-05-30

MUNICIPIUL SATU MARE
SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE nr.1
tel.0261.807569 fax 0261.710915
www.satu-mare.ro
Nr. 27360/23.05.2019


ANUNŢ

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâri, obiect al Dispoziţiei primarului nr.385/23.05.2019 ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului local al municipiului Satu Mare, în şedinţa ordinară din data de 30.05.2019 care va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare ora 14:00,

 

 

                                                                          ORDINE DE ZI 

 


1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 4.04.2019

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 25.04.2019

3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna iunie 2019
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei financiare a S.C. APASERV SATU MARE S.A. pe anul 2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare anuale a Transurban S.A. Satu Mare pe anul 2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ,,Extinderea iluminatului public pe str. Mihai Viteazu, str. Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal) din municipiul Satu Mare"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ,,Reabilitare bază sportivă str. 24 Ianuarie nr.2
( Club sportiv școlar )"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1, Anexei nr.13, Anexei nr.16, Anexei nr.17, Anexei nr.18 și Anexei nr.19 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr.43/25.02.2016 privind aprobarea indicatorilorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ,, Modernizare parcări în cartierul Micro 17 din municipiul Satu Mare"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate" precum şi cheltuielilor aferente
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 92/25.04.2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Amenajarea și construirea de piste de biciclete în municipiu: traseu 1: (punct de plecare str. Lazarului) str. Trandafirilor - str. Avram Iancu - str. Iuliu Hossu - Bd. Vasile Lucaciu - str. 1 Decembrie 1918 - Centru vechi; traseu 2: (punct de plecare str. Mileniului) str. Iuliu Hossu - Bd. V. Lucaciu, precum și realizarea unui sistem de închiriere de biciclete" din Municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 93/25.04.2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Amenajarea și construirea de piste de biciclete în municipiu: traseul 1: B-dul Lucian Blaga - str. Păulești - dig, str. G. Alexandrescu - P-ța soarelui - dig; traseul 2: B-dul Cloșca (plecare din str. Magnoliei) - Drumul Careiului; precum și realizarea a 4 (patru) sisteme de închiriat biciclete" din Municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 184/19.7.2018 privind aprobarea documentatiei P.U.Z. Fabrică de scaune și canapele în municipiul Satu Mare, Amplasament: str. Aurel Vlaicu, Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului, volumului și modalității de valorificare a masei lemnoase, producția anului 2019, provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării poziției nr. 3 din Anexa nr. 4 și a poziției nr. 1 din Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 20/31.01.2019 privind aprobarea valorificării masei lemnoase, proprietate publică a municipiului Satu Mare administrată de Ocolul Silvic Negrești Oaș
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16. Proiect de hotărâre privind înființarea unor servicii sociale în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare și aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale
Iniţiator proiect: viceprimar Feher Doina

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Direcţiei de Asistenţă Socială Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public Poliţia Locală Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

20. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui teren în suprafață de 156 mp, înscris în CF nr. 166655 Satu Mare, cu nr. cadastral 816/16/2/24
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Uniunea Democratică Maghiară din România a imobilului situat în Satu Mare str. Mihai Viteazul nr. 10
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor din fondul locativ de stat
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiilor cu propunere de dezlipire a unor terenuri situate în incinta Pieței de Alimente nr. 1
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

25. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Teatrului de Nord Satu Mare asupra unor spații aferente Bazei Sportive Olimpia
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

26. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unor terenuri din municipiul Satu Mare, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. -Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr. 247/27.09.2018 pentru completarea Anexei 1 la H.C.L.Satu Mare nr. 192/31.08.2017 privind imobilele proprietatea Municipiului Satu Mare afectate de obiectivul de investiții ,, Variana de ocolire Satu Mare "
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

28. Proiect de hotărâre privind acordarea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă română Sfântu Andrei a unui teren în suprafață de 3.752 mp. situat în Satu Mare,
B-dul Lucian Blaga
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

29. Diverse - Informări Consiliu local

 

 

 

Primar,
Kereskényi Gábor


 

 

 

 

 

 

 

Red./dact. 2 exemplare
Mariana Husar

 

Înapoi