Anunț privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 11.12.2018
2018-12-11

MUNICIPIUL SATU MARE

SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807569 fax 0261.710915
web:www.satu-mare.ro
Nr.57181/5.12.2018

 

                                                                    ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâri, obiect al Dispoziţiei Primarului nr. 871/5.12.2018, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa extraordinară din data de 11.12.2018 ora 14,00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

 

                                                               ORDINE DE ZI:

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor


2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: ,, Realizare de sisteme de închiriere de biciclete, în municipiul Satu Mare"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 268/25.10.2018 privind aprobarea prețurilor și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producţia anului 2018, provenită din lucrările de igienizare a fondului forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare administrat de Ocolul Silvic Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

4.Proiect de hotărâre privind respingerea documentatiei P.U.Z. „Lotizare zonă de locuit şi introducere în intravilan" Amplasament: zona str. Macului, Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor


Primar
Kereskényi Gábor

 


Red/dact 2 ex
Mariana Husar

 

Înapoi