Anunț privind convocarea ședinței de îndată a Consiliului local Satu Mare din data de 8.08.2018
2018-08-08

MUNICIPIUL SATU MARE

SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807569 fax 0261.710915
web:www.satu-mare.ro
Nr.38145/7.08.2018

 

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâri, obiect al Dispoziţiei Primarului nr.562/7.08.2018, ce urmează a fi supus aprobării Consiliului local al municipiului Satu Mare, în şedinţa de îndată, din data de 8.08.2018 ora 14,00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:


ORDINE DE ZI:

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate : "Creșterea eficienței transportului public urban de călători prin achiziționarea unor autobuze hibride și asigurarea infrastructurii suport"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate : "Crearea unui Sistem de Management al traficului inclusiv Sistem de Monitorizare Video pe teritoriul municipiului Satu Mare"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea închirierii locuințelor sociale și de necesitate din Municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: viceprimar Feher Doina

 


Primar
Kereskényi Gábor

Red/dact 2 ex
Mariana Husar

 

Înapoi