Anunț privind convocarea ședinței de îndată a Consiliului local Satu Mare din data de 7.11.2018
2018-11-07

MUNICIPIUL SATU MARE

SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807569 fax 0261.710915
web:www.satu-mare.ro
Nr. 51834/5.11.2018

 

                                                                  ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâri, obiect al Dispoziţiei Primarului nr. 773/5.11.2018, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa de îndată din data de 7.11.2018 ora 14,00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

 

ORDINE DE ZI:


1.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: Transformarea zonei degradate a malurilor Someșului între cele două poduri rutiere în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate.
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici privind "Schimbarea corpurilor de iluminat pe str. Gheorghe Baritiu si extinderea iluminatului public prin amplasare de stâlpi fotovoltaici pe str. Gorunului, aferent pistei de biciclete"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,, Modernizare infrastructură educațională Grădinița Nr.7 " precum și a cheltuielilor eferente proiectului
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,, Modernizare infrastructură educațională Grădinița Nr.29 și Cresa Punguța cu doi Bani" precum și a cheltuielilor eferente proiectului
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

 

Primar
Kereskényi Gábor

Red/dact 2 ex
Mariana Husar

 

Înapoi