Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Anunțul privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 11.06.2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâri, obiect al Dispoziţiei primarului nr. 425/6.06.2019 ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului local al municipiului Satu Mare, în şedinţa extraordinară din data de 11.06.2019 care va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare ora 12:00.

2019-06-11
Ședdința extraordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 11.06.2019 Proiect de hotărâre nr.1

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare” precum şi a cheltuielilor aferente

2019-06-07
Ședința extraordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 11.06.2019 Proiect de hotărâre nr.2

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019

2019-06-07
Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 30.05.2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâri, obiect al Dispoziţiei primarului nr.385/23.05.2019 ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului local al municipiului Satu Mare, în şedinţa ordinară din data de 30.05.2019 care va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare ora 14:00,

2019-05-30
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.05.2019 Proiect de hotarâre nr. 19

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare

2019-05-28
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.05.2019 Proiect de hotarâre nr. 4

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiei financiare a S. APASERV SATU MARE S.A. pe anul 2018

2019-05-28
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.05.2019 Proiect de hotarâre nr. 21

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării către Uniunea Democrată Maghiară din România a imobilului situat în Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 10

2019-05-28
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.05.2019 Proiect de hotarâre nr. 3

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna iunie 2019

2019-05-24
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.05.2019 Proiect de hotarâre nr. 5

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiei financiare anuale a TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2018

2019-05-24
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.05.2019 Proiect de hotarâre nr. 6

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019

2019-05-24
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.05.2019 Proiect de hotarâre nr. 7

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitateşi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: "Extindereailuminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str. Crăieselorșiparcareasituată pe stradaUzinei (lângă Pod Decebal)"din Municipiul Satu Mare

2019-05-24
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.05.2019 Proiect de hotarâre nr. 8

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţieişi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie„ Reabilitare baza sportivă str. 24 Ianuarie, nr.2 (Club sportiv școlar)"

2019-05-24
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.05.2019 Proiect de hotarâre nr. 9

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentrumodificarea Anexei nr.1, Anexei nr.13, Anexei nr.16, Anexei nr.17, Anexei nr.18 și Anexei nr.19 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr.43/25.02.2016 privind aprobarea indicatorilorilortehnico-economicila obiectivul de investiţie Modernizare parcări în cartierul Micro 17 din municipiul Satu Mare

2019-05-24
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.05.2019 Proiect de hotarâre nr. 10

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului"Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate"precum şi a cheltuielilor aferente

2019-05-24
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.05.2019 Proiect de hotarâre nr. 13

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr. 184/19.07.2018 privind aprobarea documentaţiei PUZ - Fabrică de scaune şi canapele , Amplasament:str. Aurel Vlaicu , Satu Mare

2019-05-24
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.05.2019 Proiect de hotarâre nr. 14

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobareaprețului, volumului și modalității de valorificare a masei lemnoase, producția anului 2019, provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare

2019-05-24
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.05.2019 Proiect de hotarâre nr. 15

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării poziției nr. 3 din Anexa nr. 4 și a poziției nr. 1 din Anexa nr. 5 la HCL 20/31.01.2019 privind aprobarea valorificării masei lemnoase, proprietate publică a municipiului Satu Mare administrată de Ocolul Silvic Negrești Oaș

2019-05-24
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.05.2019 Proiect de hotarâre nr. 16

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea unor servicii sociale în subordinea Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare și aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale

2019-05-24
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.05.2019 Proiect de hotarâre nr. 17

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcţii al Direcției de Asistență Socială Satu Mare

2019-05-24
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.05.2019 Proiect de hotarâre nr. 18

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public Poliţia Locală Satu Mare

2019-05-24
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.05.2019 Proiect de hotarâre nr. 11

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Satu Mare nr. 92/25.04.2019, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „AMENAJAREA ȘI CONSTRUIREA DE PISTE DE BICICLETE ÎN MUNICIPIU: TRASEU 1: (PUNCT DE PLECARE STR. LAZARULUI) STR. TRANDAFIRILOR - STR. AVRAM IANCU - STR. IULIU HOSSU - BD. VASILE LUCACIU - STR. 1 DECEMBRIE 1918 - CENTRU VECHI; TRASEU 2: (PUNCT DE PLECARE STR. MILENIULUI) STR. IULIU HOSSU - BD. V. LUCACIU, PRECUM ȘI REALIZAREA UNUI SISTEM DE ÎNCHIRIERE DE BICICLETE" din Municipiul Satu Mare

2019-05-24
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.05.2019 Proiect de hotarâre nr. 20

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea ofertei de donație a unui teren în suprafață de 156 mp, înscris în CF nr. 166655 Satu Mare, cu nr. cadastral 816/13/2/24

2019-05-24
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.05.2019 Proiect de hotarâre nr. 22

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Satu Mare

2019-05-24
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 30.05.2019 Proiect de hotărâre nr. 12

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Satu Mare nr. 93/25.04.2019, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „AMENAJAREA ȘI CONSTRUIREA DE PISTE DE BICICLETE ÎN MUNICIPIU: TRASEUL 1: B-DUL LUCIAN BLAGA – STR. PĂULEȘTI – DIG, STR. G. ALEXANDRESCU – P-ȚA SOARELUI – DIG; TRASEUL 2: B-DUL CLOȘCA (PLECARE DIN STR. MAGNOLIEI) – DRUMUL CAREIULUI; PRECUM ȘI REALIZAREA A 4 (PATRU) SISTEME DE ÎNCHIRIAT BICICLETE” din Municipiul Satu Mare

2019-05-24
Ședința ordinară a consiliului local Satu Mare din data de 30.05.2019 Proiect de hotărâre nr.24

Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiilor cu propunere de dezlipire a unor terenuri situate în incinta Pieței de Alimente nr. 1

2019-05-24