Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare pe data de 22.12.2020

Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 22.12.2020 ora 14:00, în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr.1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.785/15.12.2020

2020-12-22
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, la 30.11.2020

2020-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020

2020-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 8

Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Satu Mare

2020-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei municipiului Satu Mare

2020-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 10

Proiect de hotărâre privind unele modificări aduse Anexei la HCL Satu Mare nr. 122/30.07.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei municipiului Satu Mare

2020-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare

2020-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producţia anului 2021 provenită din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare

2020-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 15

Proiect de hotărâre privind schimbarea modului de valorificare a 4,5 mc masă lemnoasă fasonată din partida 1673053, fond forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare

2020-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 21

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire casă de locuit P+1 Amplasament: Satu Mare, str. Balta Blondă nr. 35

2020-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 20

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.- Construire spațiu comercial Amplasament: Satu Mare, str. Odoreului F.N.

2020-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 22

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.-lotizare în vederea construirii de locuințe individuale, Amplasament: Satu Mare, str. Pescărușilor

2020-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 23

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire două case de locuit Amplasament: Satu Mare, zona str. Păulești - str. Octavian Ruleanu

2020-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire casă de locuit P+1E Amplasament: Satu Mare, str. Alecu Russo nr. 73/A

2020-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 25

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Demolare construcție C1 și construire locuință individuală, filigorie, magazie și împrejmuire Amplasament: Satu Mare, str. Traian Grozăvescu nr. 5

2020-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 26

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Reabilitare si extindere imobil, amplasament: municipiul Satu Mare, str. Depozitelor, nr. cad. 182930

2020-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 27

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Zonă de servicii, amplasament: municipiul Satu Mare, str. Careiului, nr.326, nr. cad. 171476

2020-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 28

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei P.U.Z. - Zonă de locuit - Locuinţe individuale pe str. Dara

2020-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 32

Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren din municipiul Satu Mare, cu destinația drum

2020-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 17

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 -2021

2020-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 18

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Satu Mare în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social care funcţionează în sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare

2020-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna ianuarie 2021

2020-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare

2020-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Satu Mare pentru anul şcolar 2021 - 2022

2020-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 16

2020-12-16