Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Anunţ privind convocarea Consiliului Local Satu Mare în şedinţă ordinară pe data de 22.02.2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâri, obiect al Dispoziţiei Primarului nr. 107/15.02.2018 ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa ordinară din data de 22.02.2018 care va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare ora 14:

2018-02-22
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 22.02.2018 Proiect de hotărâre nr. 5

Proiect de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar la S.C. APASERV SATU MARE S.A.

2018-02-19
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 22.02.2018 Proiect de hotărâre nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Satu Mare

2018-02-19
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 22.02.2018 Proiect de hotărâre nr. 6

Proiect de hotărâre privind deschiderea de noi puncte de lucru ale S.C. APASERV SATU MARE S.A.

2018-02-19
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 22.02.2018 Punctul nr. 1

Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 8.01.2018

2018-02-16
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 22.02.2018 Punctul nr. 2

Proces verbal încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al Municipiului Satu Mare din data de 25.01.2018

2018-02-16
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 22.02.2018 Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna martie 2018

2018-02-16
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 22.02.2018 Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Satu Mare în anul 2018

2018-02-16
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 22.02.2018 Proiect de hotărâre nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.D. ”Construire grădiniţă cu program prelungit şi afterschool”, amplasament: Satu Mare, str. Liviu Rebreanu nr.19

2018-02-16
Şedinţa ordinară a Consiliul Local Satu Mare din data de 22.01.2018 Proiect de hotărâre nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.D. ”Construire clădire P+1 cu funcţiuni multiple”, amplasament: Satu Mare, str. Aurel Vlaicu

2018-02-16
Şedinţa ordinară a Consiliul Local Satu Mare din data de 22.02.2018 Proiect de hotărâre nr.14

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 28/12.02.2018 privind aprobarea predării în subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare a instituţiei publice de concerte ”Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare”

2018-02-16
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 22.02.2018 Proiect de hotărâre nr.15

Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare operativă în favoarea Internatului Liceului Mihai Eminescu Satu Mare, asupra imobilului teren înscris în CF. nr. 180103 Satu Mare

2018-02-16
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 22.02.2018 Proiect de hotărâre nr. 18

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafață totală de 199 mp

2018-02-16
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 22.02.2018 Proiect de hotărâre nr. 17

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă totală de 429 mp.

2018-02-16
Anunţ privind convocarea Consiliului Local Satu Mare în şedinţă extraordinară pe data de 15.02.2018

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâri, obiect al Dispoziţiei Primarului nr.84/9.02.2018 ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa extraordinară din data de 15.02.2018 ora 14,00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

2018-02-15
Anunţ privind convocarea Consiliului Local Satu Mare în şedinţă extraordinară pe data de 12.02.2018

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următorul proiect de hotărâre, obiect al Dispoziţiei Primarului nr.81/7.02.2018 ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa extraordinară din data de 12.02.2018 ora 14,00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

2018-02-12
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 15.02.2018 Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2018

2018-02-12
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 15.02.2018 Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018

2018-02-12
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 15.02.2018 Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2018

2018-02-12
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 15.02.2018 Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. APASERV SATU MARE S.A.

2018-02-12
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 15.02.2018 Proiect de hotărâre nr. 5

Proiect de hpotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la S.C. Apaserv Satu Mare S.A. din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2018

2018-02-12
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 15.02.2018 Proiect de hotărâre nr. 6

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexelor 7, 11,13 la H.C.L. nr. 246/29.11.2011 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie “Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe” și a anexei 1 la H.C.L. nr. 215/27.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie “Reabilitare termică clădiri rezidențiale Satu Mare”

2018-02-12
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 12.02.2018 Proiect de hotărâre nr.1

Proiect de hotărâre privind aprobarea predării în subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare a instituţiei publice de concerte ”Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare”

2018-02-07
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 12.02.2018 Proiect de hotărâre nr.2

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.D. ”Construire bază de salvări specială P+E+M”, amplasament: Satu Mare, str. Locomotivei

2018-02-07
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 12.02.2018 Proiect de hotărâre nr.4

Proiect de hotărâre privind încadrarea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a doamnei Tătar Şinca Mirela Ramona în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

2018-02-07