Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Anunţ privind şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 27.04.2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâre, obiect al Dispoziţiei Primarului nr.603/20.04.2017, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa ordinară din data de 27.04.2017, ora 14.00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

2017-04-27
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.04.2017 Proiect de hotărâre nr. 18

Proiect de hotărâre pentru implementarea măsurilor privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Transurban SA Satu Mare

2017-04-25
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.04.2017 Proiect de hotărâre nr. 21

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor financiar oraşului înfrăţit Beregovo din Ucraina

2017-04-25
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.04.2017 Proiect de hotărâre nr.19

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea calităţii de administrator de imobile a domnului Ardelean Mădălin Ionuţ

2017-04-21
Şedinţa ordinară a consiliului Local Satu Mare din data de 27.04.2017 Proiect de hotărâre nr. 4

proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă asupra cotei de 100/111 părţi din terenul înscris în CF nr. 22 862 Satu Mare

2017-04-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.04.2017 Proiect de hotărâre nr. 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei P.U.D. CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCŢIE Ş PRELUCRĂRI MECANICE “Amplasament:str. Aurel Vlaicu , Satu Mare

2017-04-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.04.2017 Proiect de hotărâre nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi în vederea închirierii locuinţelor sociale şi de necesitate din municipiul Satu Mare

2017-04-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.04.2017 Proiect de hotărâre nr. 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

2017-04-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.04.2017 Proiect de hotărâre nr. 16

Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la instituţia de concerte Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare

2017-04-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.04.2017 Proiect de hotărâre nr. 22

Proiect de hotărâ reprivind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor la TRANSURBAN S.A. SATU MARE

2017-04-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.04.2017 Proiect de hotărâre nr.23

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

2017-04-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.04.2017 Proiect de hotărare nr. 5

Proiect de hotărâre privind terenul situat în municipiul Satu Mare, zona Poligonului, transmis în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în vederea construirii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii

2017-04-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.04.2017 Proiect de hotărâre nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Satu Mare şi NEPI FIFTEEN REAL ESTATE ADMINISTRATION S.R.L.

2017-04-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.04.2017 Proiect de hotărâre nr.7

Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala Satu Mare, asupra unei suprafeţe de 12 mp teren situat în municipiul Satu Mare, str. Uzinei

2017-04-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.04.2017 Proiect de hotărâre nr.3

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna mai 2017

2017-04-20
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.04.2017 Proiect de hotărâre nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pe anul 2016

2017-04-20
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.04.2017 Proiect de hotărâre nr. 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finaţate integral sau parţial din venituri proprii, la trimestrul I al anului 2017

2017-04-20
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.04.2017 Proiect de hotărâre nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse şcolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, aferente anului 2017

2017-04-20
Şedinţa ordinară a Consiliului Local satu Mare din data de 27.04.2017 Proiect de hotărâre 20

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă de pe teritoriul administrativ al municipiului Satu Mare

2017-04-20
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.04.2017 Proiect de hotărâre nr. 9

Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2016

2017-04-20
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local satu Mare din data de 20.04.2017 Proiect de hotărâre nr. 1

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului Satu Mare" interpretului de muzică populară Nicolae Mureşan

2017-04-19
Anunţ privind şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 20.04.2017

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următorul proiect de hotărâre, obiect al Dispoziţiei Primarului nr. 599/18.04.2017 ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa extraordinară din data de 20.04.2017 ora 14,00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare

2017-04-18
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local satu Mare din data de 12.04.2017 Proiect de hotărâre nr. 1

PROIECT DE HOTĂRÂRE, privind aprobarea Raportului de evaluare a membrilor Consiliului de administraţie al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

2017-04-12
Anunţ privind şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 12.04.2017

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următorul proiect de hotărâre, obiect al Dispoziţiei Primarului nr. 583/06.04.2017 ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa extraordinară din data de 12.04.2017 ora 14,00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare

2017-04-10
Anunţ privind şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.03.2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâre, obiect al Dispoziţiei Primarului nr. 520/22.03.2017, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa ordinară din data de 30.03.2017 , ora 14.00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

2017-03-30