Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 25.06.2020

Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 25.06.2020 ora 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr.1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.392/18.06.2020,

2020-06-25
Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 25.06.2020 Proiect de hotărâre nr. 18

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare

2020-06-23
Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 26.06.2020 Proiect de hotărâre nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire locuinţe colective şi spaţii comerciale la parter S+P+2 Amplasament: Satu Mare, str. Poienilor nr. 13-15

2020-06-23
Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 25.06.2020 Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre pentru implementarea măsurii privind gratuitatea serviciului public de transport local rutier pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat

2020-06-22
Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 25.06.2020 Proiect de hotărâre nr. 20

Proiect de hotărâre privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului român și administrarea RNP- Direcția Silvică Satu Mare în domeniul public al municipiului Satu Mare și administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

2020-06-22
Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 25.06.2020 Proiect de hotărâre nr. 21

Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil - teren proprietatea privată a municipiului Satu Mare, situat în Zona Industrială Sud Satu Mare

2020-06-22
Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 25.06.2020 Proiect de hotărâre nr. 24

Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înregistrare a imobilului teren în suprafață de 234 mp, situat în municipiulSatu Mare str. Fântânele

2020-06-22
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 25.06.2020 Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotărâre privind înființarea Creșei situate în municipiul Satu Mare str.Dâmbovița nr.2 în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare Centru Creşe în Sistem Public

2020-06-22
Ședița ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 25.06.2020 Proiect de hotărâre nr. 5

Proiect de hotărâre privind înființarea Creșei situate în municipiul Satu Mare str.Wolfenbutel nr.8-10 în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare – Centru Creşe în Sistem Public

2020-06-22
Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 25.06.2020 Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna iulie 2020

2020-06-19
Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 25.06.2020 Proiect de hotărâre nr. 7

Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2020

2020-06-19
Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 25.06.2020 Proiect de hotărâre nr. 10

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 1 a HCL 175/16.08.2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Satu Mare 2016-2025

2020-06-19
Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 25.06.2020 Proiect de hotărâre nr. 11

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 1 a HCL 174/16.08.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare

2020-06-19
Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 25.06.2020 Proiect de hotărâre nr. 12

Proiect de hotărâre privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul "Funcţionarea pentru anul 2020 a Grupării Europene de Cooperare Teritorială Oraşe Europene de Graniţă"

2020-06-19
Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 25.06.2020 Proiect de hotărâre nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020

2020-06-19
Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 25.06.2020 Proiect de hotărâre nr. 9

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Satu Mare pentru depunerea Cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat - Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, aferente Măsurii 15 - "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor" - Submasura 15.1 - "Plăți pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014-2020

2020-06-19
Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 25.06.2020 Proiect de hotărâre nr. 22

Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren situat în Satu Mare, str. Avram Iancu nr. 4

2020-06-19
Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 25.06.2020 Proiect de hotărâre nr. 23

Proiect de hotărâre privind vânzarea către Nicorovici Adrian a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.2, ap. 31

2020-06-19
Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.05.2020

Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 28.05.2020 ora 14:00, prin platformă on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 352/21.05.2020

2020-05-28
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.05.2020 Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna iunie 2020

2020-05-22
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.05.2020 Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2020

2020-05-22
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.05.2020 Proiect de hotărâre nr.5

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL 198/19.07.2018, privind aprobarea D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: „Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între Centrul Nou și digul de pe malul drept al râului Someș din municipiul Satu Mare”

2020-05-22
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.05.2020 Proiect de hotărâre nr. 6

Proiect de hotărâre pentru modificarea unor tarife din contractul de servicii publice de salubrizare în municipiul Satu Mare nr. 336 – 60748 data 17.12.2019

2020-05-22
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 28.05.2020 Proiect de hotărâre nr.9

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire la licitație a unui volum de masă lemnoasă de 39,5 mc, buștean gater, provenit din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare

2020-05-22
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.05.2020 Proiect de hotărâre nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase de 243 mc din partida 1635321 IG, provenită din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Negresti Oaș

2020-05-22