Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Satu Mare

2020-11-23
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de necesitate din Municipiul Satu Mare

2020-11-23
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 5

Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de soluționare a cererilor depuse în baza O.U.G. nr.51/2006

2020-11-23
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 6

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în Consiliul administrativ al instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

2020-11-23
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 7

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în Comisia de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii

2020-11-23
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 8

Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare

2020-11-23
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2021

2020-11-23
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020

2020-11-23
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 18

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Lărgire b-dul L.Blaga, între str.Dorobanților și str.Căprioarei"

2020-11-23
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 22

Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Satu Mare

2020-11-23
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 23

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la HCL Satu Mare nr. 38/27.02.2020 pentru dispunerea unor măsuri privind încredințarea managementului la Centrul Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare

2020-11-23
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 13

Proiect de hotărâre privind numirea auditorului statutar la Transurban SA Satu Mare

2020-11-23
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 14

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 138/27.08.2020 pentru implementarea măsurii privind gratuitatea serviciului public de transport local rutier pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat

2020-11-23
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord - Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană (reședințe de județ), regenerare urbană (reședințe de județ) și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură (3D)", cod SMIS 143478

2020-11-23
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 25

Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren din municipiul Satu Mare

2020-11-23
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 26

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL în municipiului Satu Mare și a modelului-cadru al contractului de vânzare cumpărare

2020-11-23
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna decembrie 2020

2020-11-23
Anunț privind ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local Satu Mare în data de 20.11.2020

Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 20.11.2020 ora 14.00, în sala mare de ședințe a Consiliului județean Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 712/18.11.2020

2020-11-20
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2021

2020-11-20
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 16

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 -2021

2020-11-20
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 17

Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Satu Mare

2020-11-20
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 20

Proiect de hotărâre privind înscrierea datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare

2020-11-20
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 21

Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării modului de valorificare a cantității de 9 mc din partida 1592610 Ig fond forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare

2020-11-20
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 24

Proiect de hotărâre privind vânzarea către Ciorcaș Gyongyi Izabella a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B, parter, ap. 2

2020-11-20
Ședința extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 20.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 180/06.11.2020 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

2020-11-18