Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.01.2020

Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 30.01.2020 ora 14:00, la sediul Primăriei municipiului Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr.1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.54/23.01.2020

2020-01-30
Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 30.01.2020 Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna februarie 2020

2020-01-23
Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 30.01.2020 Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotârâre pentru corectarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 232/27.09.2018 privind modificarea H.C.L. nr. 60/26.03.2015 privind înfiinţarea Centrului Tehnologic, de Inovare și de Afaceri în municipiul Satu Mare

2020-01-23
Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 30.01.2020 Proiect de hotărâre nr. 5

Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr.37 /23.02. 2017 privind aprobarea metodologiei de selecţie a proiectelor cu finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al municipiului Satu Mare Centrului Cultural G.M. Zamfirescu

2020-01-23
Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 30.01.2020 Proiect de hotărâre nr. 6

Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 38/23.02. 2017 privind numirea comisiei de selecţie şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru finanţarea proiectelor din fonduri nerambursabile alocate Centrului Cultural G.M. Zamfirescu

2020-01-23
Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 30.01.2020 Proiect de hotărâre nr. 7

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL 157/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare

2020-01-23
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.01.2020 Proiect de hotărâre nr.8

Proiect de hotărâre privind valorificarea cantității de 24 mc masă lemnoasă fasonată provenită din lucrări de igienă a fondului forestier, proprietate publică a municipiului Satu Mare administrată de Ocolul Silvic Satu Mare

2020-01-23
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.01.2020 Proiect de hotărâre nr.9

Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Satu Mare în anul 2020

2020-01-23
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.01.2020 Proiect de hotărâre nr.12

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

2020-01-23
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.01.2020 Proiect de hotărâre nr.13

Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural ” G.M. Zamfirescu” Satu Mare

2020-01-23
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.01.2020 Proiect de hotărâre nr. 14

Proiect de hotărâre privind realizarea evaluării finale a managementului la Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu” Satu Mare

2020-01-23
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.01.2020 Proiect de hotărâre nr.15

Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare

2020-01-23
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.01.2020 Proiect de hotărâre nr. 17

Proiect de hotărâre privind vânzarea către Misz Andreea a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, parter, ap.9

2020-01-23
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 19.12.2019 Proiect de hotărâre nr. 29

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei P.U.Z.-„Zonă de locuit- locuinţe individuale" Amplasament: Satu Mare, Str. Căprioarei, parcelele cu nr. cad. 164264, 165067

2019-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 19.12.2019 Proiect de hotărâre nr. 28

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Zonă de locuit- locuinţe individuale. Amplasament: Satu Mare, Str. Căprioarei, parcelele cu nr. Cad. 179006, 179005, 12314, 12803

2019-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 19.12.2019 Proiect de hotărâre nr. 27

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire locuinţe colective, instituţii servicii, amenajări exterioare, zone plantate, terenuri sportive Amplasament: Satu Mare, nr. cad. 164850

2019-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 19.12.2019 Proiect de hotărâre nr.26

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei P.U.Z. - Zonă de locuit case unifamiliale, str. Şteţiu Ştefan

2019-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 19.12.2019 Proiect de hotărâre nr. 25

Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social: Centrul de zi pentru vârstnici în subordinea Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social

2019-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 19.12.2019 Proiect de hotărâre nr. 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Satu Mare pentru anul şcolar 2020 - 2021

2019-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 19.12.2019 Proiect de hotărâre nr.23

Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în municipiul Satu Mare

2019-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 19.12.2019 Proiect de hotărâre nr. 22

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280/7.11.2018 privind aprobarea proiectului „Modernizarea infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 7" precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

2019-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 19.12.2019 Proiect de hotărâre nr. 21

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 a HCL 98/25.04.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: „PASARELĂ PIETONALĂ ȘI VELO PESTE RÂUL SOMEȘ ÎN MUNICIPIUL SATU MARE, Județul Satu Mare"

2019-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 19.12.2019 Proiect de hotărâre nr. 20

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în vederea sistării stării de indiviziune a imobilului teren situat în Satu Mare, str. Livada nr. 4

2019-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 19.12.2019 Proiect de hotărâre nr. 19

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Listei bunurilor din domeniul public al municipiului Satu Mare, aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare, concesionate prin contractul de delegare nr. 12313/19.11.2009

2019-12-16
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 19.12.2019 Proiect de hotărâre nr. 18

Proiect de hotărâre privind vânzarea către Pintea Greta Violeta a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.3, ap. 34

2019-12-16