Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Anunţ privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 11.12.2017

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâre, obiect al Dispoziţiei Primarului nr.1477/7.12.2017 ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa extraordinară din data de 11.12.2017 ora 14,00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

2017-12-11
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 11.12.2017 Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat al TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2017

2017-12-07
Anunţ privind convocarea şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Satu Mare din data de 5.12.2017

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următorul proiect de hotărâre, obiect al Dispoziţiei Primarului nr.1473/4.12.2017, ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Satu Mare, în şedinţa de îndată, din data de 5.12.2017 ora 14,00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

2017-12-05
Şedinţa Consiliului Local Satu Mare din data de 5.12.2017 Proiect de hotărâre nr.1

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2017

2017-12-04
Anunţ privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâri, obiect al Dispoziţiei Primarului nr. 1387/16.11.2017, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa ordinară din data de 23.11.2017 ora 14.00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

2017-11-23
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2017 Proiect de hotărâre nr. 8

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate cu numărul 43357 din 08.12.2011

2017-11-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2017 Proiect de hotărâre nr. 10

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării Serviciului Public deAsistenţă Socială Satu Mare la Grupul de Acţiune Local (GAL) pentru Dezvoltare Socială din municipiul Satu Mare

2017-11-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2017 Proiect de hotărâre nr. 11

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Statutului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei „GAL Satu Mare pentru Dezvoltare Socială"

2017-11-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2017 Proiect de hotărâre nr. 12

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul " Implementarea sistemului de management al calităţii pentru creşterea performanţei administraţiei publice locale în municipiul Satu Mare"

2017-11-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2017 Proiect de hotărâre nr. 16

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare

2017-11-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2017 Proiect de hotărâre nr. 17

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 230/2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare General ale Serviciul Public "Administraţia Domeniului Public" Satu Mare

2017-11-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2017 Proiect de hotărâre nr. 18

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare

2017-11-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2017 Proiect de hotărâre nr. 19

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat în vederea încredinţării managementului instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

2017-11-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2017 Proiect de hotărâre nr. 20

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

2017-11-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2017 Proiect de hotărâre nr. 21

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 222/28.09.2017 privind modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 62/18.09.2002 cu privire la însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Satu Mare.

2017-11-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2017 Proiect de hotărâre nr. 24

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren înscris în CF nr.179753 Satu Mare sub nr. cadastral 179753

2017-11-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2017 Proiect de hotărâre nr. 25

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren înscris în CF nr.179755 Satu Mare sub nr. cadastral 179755

2017-11-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2017 Proiect de hotărâre nr. 26

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren înscris în CF nr.160144 Satu Mare sub nr. cadastral 160144

2017-11-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2017 Proiect de hotărâre nr. 29

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea ofertei de donaţie a construcţiei denumită „ sens giratoriu", situată în Satu Mare la intersecția Drum Carei (DN19, E671), str. Prahovei și b-dul Lalelei

2017-11-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2017 Proiect de hotărâre nr. 34

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru retragerea dreptului de administrare a Judeţului Satu Mare asupra imobilului teren situat în Satu Mare str. Mihail Kogălniceanu nr. 5

2017-11-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2017 Proiect de hotărâre nr. 33

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren, proprietatea privată a municipiului Satu Mare, situat în Satu Mare,B-dul Unirii nr. 32

2017-11-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2017 Proiect de hotărâre nr. 32

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren, situat în municipiul Satu Mare, b-dul Lucian Blaga nr. 187

2017-11-21
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2017 Proiect de hotărâre nr. 13

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul “ A partnership of 5 cities promoting local culture through immersive art festival- FestivART ”

2017-11-17
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2017 Proiect de hotărâre nr. 14

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2017

2017-11-17
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2017 Proiect de hotărâre nr. 15

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017

2017-11-17