Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Anunţ privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 16.08.2017

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâre, obiect al Dispoziţiei Primarului nr. 1139/10.08.2017, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa extraordinară din data de 16.08.2017 ora 14,00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

2017-08-16
Şedinţa extraordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 16.08.2017 Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare

2017-08-11
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 16.08.2017 Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Satu Mare 2016-2025

2017-08-11
Anunţ privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.07.2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâre, obiect al Dispoziţiei Primarului nr.854/24.07.2017, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa ordinară din data de 31.07.2017, ora 14.00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

2017-07-31
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.07.2017 Proiect de hotărâre nr. 14

Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la imobilul situat în municipiul Satu Mare, pe str. Rândunelelor nr. 1

2017-07-28
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.07.2017 Proiect de hotărâre nr. 17

Proiect de hotărâre pentru implementarea măsurilor privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C. APASERV SATU MARE S.A.

2017-07-27
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.07.2017 Proiect de hotărâre nr. 6

Proiect de hotărâre privind dispunerea unor măsuri cu privire la numărul maxim de şedinţe pentru care se acordă indemnizaţie consilierilor locali ai Municipiului Satu Mare

2017-07-27
Şedinţă ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.07.2017 Proiect de hotărâre nr. 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. – Construire Centru Comercial de retail şi alte lucrări conexe. Amplasament : Satu Mare, Str. Careiului

2017-07-27
Şedinţă ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.07.2017 Proiect de hotărâre nr. 7

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie„ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi din serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Satu Mare

2017-07-27
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.07.2017 Proiect de hotărâre nr. 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren, proprietatea privată a municipiului Satu Mare, str. Gheorghe Barițiu nr.14

2017-07-26
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.07.2017 Proiect de hotărâre nr.18

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat al TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2017

2017-07-26
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.07.2017 Proiect de hotărâre nr. 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe aflate în administrarea Transurban S.A. Satu Mare, în vederea casării şi valorificării

2017-07-26
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.07.2017 Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2017

2017-07-25
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.07.2017 Proiect de hotărâre nr. 5

Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017

2017-07-25
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.07.2017 Proiect de hotărâre nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de apartamentare a imobilului identificat cu nr. Cadastral 178209 înscris în C.F. 178209 Satu Mare şi a imobilului identificat cu nr. Cadastral 178211 înscris în C.F. 178211 Satu Mare

2017-07-25
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.07.2017 Proiect de hotărâre nr. 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de actualizare informaţii tehnice pentru imobilul înscris în CF nr. 171543 Satu Mare cu nr. cadastral 12328.

2017-07-25
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 31.07.2017 Proiect de hotărâre nr. 16

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru referitor la închirierea prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor immobile - terenuri şi construcţii aflate în administrarea Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare

2017-07-25
Şedinţa ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 31.07.2017 Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna august 2017

2017-07-24
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.07.2017 Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finaţate integral sau parţial din venituri proprii, la trimestrul II al anului 2017

2017-07-24
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.07.2017 Proiect de hotărâre nr. 8

Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Satu Mare

2017-07-24
Şedinţa ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 31.07.2017 Proiect de hotărâre nr. 9

Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

2017-07-24
Anunţ privind şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.06.2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâre, obiect al Dispoziţiei Primarului nr.765/21.06.2017, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa ordinară din data de 29.06.2017, ora 14.00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

2017-06-29
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.06.2017 Proiect de hotărâre nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administraţie al Transurban SA Satu Mare

2017-06-26
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.06.2017 Proiect de hotărâre nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Poliţia Locală Satu Mare

2017-06-26
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.06.2017 Proiect de hotărâre nr. 18

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei P.U.Z. „ANSAMBLU DE LOCUINŢE P+1-2(PENTHOUSE) IN ZONA STR.BARIŢIU - CARTIER PRIETENIA” Amplasament: str.Bariţiu cart. Prietenia, Satu Mare

2017-06-26