Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 26.09.2019

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 26.09.2019 ora 14:00, la sediul Primăriei municipiului Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr.1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului Municipiului Satu Mare nr. nr. 656/19.09.2019,

2019-09-26
Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 29.08.2019

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 29.08.2019 ora 14:00, la sediul Primăriei municipiului Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr.1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului Municipiului Satu Mare nr. nr. 579/21.08.2019,

2019-08-29
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 29.08.2019 Proiect de hotărâre nr.4

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi în vederea închirierii locuinţelor sociale şi de necesitate din municipiul Satu Mare

2019-08-26
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 29.08.2019 Proiect de hotărâre nr. 5

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr.251/12.10.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare și Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare și asigurarea contribuției proprii în cadrul proiectului ,,Implicat și activ la vârsta înțelepciunii! ″ al Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare

2019-08-26
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 29.08.2019 Proiect de hotărâre nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019

2019-08-26
Ședința ordinară a Consiliului local satu Mare din data de 29.08.2019 Proiect de hotărâre nr. 13

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 145/27.06.2019 privind însușirea și aprobarea documentației cu propunere de dezlipire a unui teren situat în incinta Pieței de Alimente nr. 1

2019-08-26
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 29.08.2019 Proiect de hotărâre nr. 18

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei P.U.Z. „LOTIZARE ŞI CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE P-P+M ŞI P+1” Amplasament: str.Odobescu, nr. cad. 174205, 168435, 168436, municipiul Satu Mare

2019-08-26
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.08.2019 Proiect de hotărâre nr. 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PU.Z.- CONSTRUIRE BISERICA CREŞTINĂ PENTICOSTALĂ NR.1 „HRISTOS A ÎNVIAT”, Str. Henri Coandă nr.26.

2019-08-26
Ședința ordinară a Consiliului local satu Mare din data de 29.08.2019 Proiect de hotărâre nr. 20

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei P.U.Z. „Ansamblu de locuinţe P+1-2 nivele în municipiul Satu Mare, str. Panait Cerna F.N.” , Amplasament: str. Panait Cerna , FN., Satu Mare

2019-08-26
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 29.08.2019 Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna septembrie 2019

2019-08-23
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 29.08.2019 Proiect de hotărâre nr. 9

Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de „Parcul dr. Fátyol Rudolf ” parcului situat în jurul Turnului Pompierilor,

2019-08-23
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 29.08.2019 Proiect de hotărâre nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului, volumului și modalitățíi de valorificare a unei părți din producţia anului 2019, a fondului forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare administrat de Ocolul Silvic Satu Mare

2019-08-23
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 29.08.2019 Proiect de hotărâre nr.11

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație și a volumului masei lemnoase pe picior destinată valorificării din producţia anului 2019, provenită din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Negrești Oaș

2019-08-23
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 29.08.2019 Proiect de hotărâre nr. 14

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local Satu Mare nr. 159/25.07.2019 privind aprobarea proiectului “Modernizare infrastructură educaţională Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi” precum şi a cheltuielilor aferente proiectul

2019-08-23
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 29.08.2019 Proiect de hotărâre nr. 15

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 123/31.05.2018 privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul “Ensuring public safety through the cooperation of law enforcement agencies and the use of advanced video surveillance systems in Uzhgorod and Satu Mare”

2019-08-23
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 29.08.2019 Proiect de hotărâre nr.16

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Vechi” precum şi a cheltuielilor aferente

2019-08-23
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 29.08.2019 Proiect de hotărâre nr. 17

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Amenajare pista de biciclete Str. Botizului Pod Golescu" precum şi a cheltuielilor aferente

2019-08-23
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 29.08.2019 Proiect de hotărâre nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Transurban S.A. Satu Mare a unui contract de asistenţă juridică

2019-08-23
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 29.08.2019 Proiect de hotărâre nr. 7

Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, aprobat prin H. C. L Satu Mare nr. 172/27.06.2018

2019-08-23
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 29.08.2019 Proiect de hotărâre nr. 12

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 2.241 m

2019-08-23
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 29.08.2019 Punctul nr. 1

Procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local satu mare din data de 11.07.2019

2019-08-22
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 29.08.2019 Punctul nr. 2

Proces-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 25.07.2019

2019-08-22
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 25.07.2019 Proiect de hotarâre nr. 11

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - EXTINDERE CLINICA MEDICALA PRIN REAMENAJARE SI SUPRAETAJARE Amplasament : Satu Mare, Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 55

2019-07-24
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 25.07.2019 Proiect de hotarâre nr. 12

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind documentatia:PLANUL URBANISTIC ZONAL - ÎN VEDEREA LOTIZĂRII PENTRU LOCUINŢE INDIVIDUALE în municipiul Satu Mare, Zona Str. Lucian Blaga

2019-07-24
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 25.07.2019 Proiect de hotarâre nr. 4

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019

2019-07-23