Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Anunț convocare ședință ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâri, obiect al Dispoziţiei Primarului nr. 266/22.03.2018, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018 care va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare ora 14:

2018-03-29
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Roca Radu Tiberiu

2018-03-28
Ședința ordinară a consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Sumlas Silviu Valentin

2018-03-28
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sălăgean Mariana Geta

2018-03-28
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Glodean Enicő

2018-03-28
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 5

Proiect de hotărâre privind modificarea unor comisii de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare

2018-03-28
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 33

Proiect de hotărâre privind modificarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare

2018-03-27
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 51

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Teatrul de Nord Satu Mare a unor servicii de asistenţă juridică şi de reprezentare juridică

2018-03-27
Ședința ordinară a Consiliului Local satu mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 28

Proiect de hotărâre pentru abrogarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.31/02.02.2012 privind aprobarea documentației P.U.Z. „Parc industrial" Amplasament: Satu Mare, str. Şoimoşeni nr.32-35

2018-03-26
Ședință ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 29

Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în planşa Reglementări- Echipare edilitară , planşa E/01 anexă la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.168/31.07.2017.

2018-03-26
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 41

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, pentru terenul în suprafață de 492 mp. situat în municipiul Satu Mare, Zona Industrială Sud

2018-03-26
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 12

Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de călătorie valabile pe mijloacele de transport urban de călători, pe raza administrativ teritorială a municipiului Satu Mare

2018-03-25
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 27

Proiect de hotarare privind aprobarea documentației P.U.Z. „STABILIREA TRASEULUI ARTEREI MAJORE DE CIRCULAŢIE ÎNTRE STR. DIANA ŞI INTERSECŢIA B-DUL UNIRII CU STR. AUREL VLAICU” ÎN MUNICIPIUL SATU MARE

2018-03-25
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 10

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Satu Mare din luna aprilie 2018

2018-03-22
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 20

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării de către Municipiul Satu Mare prin Primar a unor servicii de consultanţă şi asistenţă juridică privind pregătirea contractului/contractelor âulde achiziţie publică pentru obiectivul "Pod peste râul Someş"

2018-03-22
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 22

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Satu Mare.

2018-03-22
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 23

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producţia anului 2018, provenită din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare

2018-03-22
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 25

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației P.U.D. "Construire imobil de apartamente cu spaţii libere la parter", amplasament: Satu Mare, str. Gheorghe Bariţiu, nr. 7

2018-03-22
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 11

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2018

2018-03-22
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 13

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă de pe teritoriul administrativ al municipiului Satu Mare pe anul 2018

2018-03-22
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 14

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, aferente anului 2018

2018-03-22
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 15

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatrea reprezentantului Municipiului Satu Mare domnul Kereskényi Gábor să voteze în Adunarea Generală a „Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată din judeţul Satu Mare„ aderarea comunei Agriş la Asociaţie

2018-03-22
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 21

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii protocolului privind schimbul de informații dintre compartimentul de specialitate cu rol de organ fiscal local din cadrul UAT Satu Mare și Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

2018-03-22
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 24

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Satu Mare

2018-03-22
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 26

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei P.U.Z. „STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI 3 POMPE MPD, ÎMPREJMUIRE, ELEMENTE IDENTIFICARE SEMNALISTICĂ, RACORD DRUM, UTILITĂŢI” IN MUNICIPIUL SATU MARE Amplasament: str. AUREL VLAICU, Satu Mare

2018-03-22