Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Anunţ privind şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.06.2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâre, obiect al Dispoziţiei Primarului nr.765/21.06.2017, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa ordinară din data de 29.06.2017, ora 14.00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

2017-06-29
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.06.2017 Proiect de hotărâre nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administraţie al Transurban SA Satu Mare

2017-06-26
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.06.2017 Proiect de hotărâre nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Poliţia Locală Satu Mare

2017-06-26
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.06.2017 Proiect de hotărâre nr. 18

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei P.U.Z. „ANSAMBLU DE LOCUINŢE P+1-2(PENTHOUSE) IN ZONA STR.BARIŢIU - CARTIER PRIETENIA” Amplasament: str.Bariţiu cart. Prietenia, Satu Mare

2017-06-26
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.06.2017 Proiect d ehotărâre nr. 27

Proiect de hotărâre privind imobilul teren situat în Satu Mare str. Toamnei nr.12/A

2017-06-26
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.06.2017 Proiect de hotărâre nr. 6

Proiect de hotărâre privind asigurararea cofinanţării proiectului „Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare Cod SMIS 2014+ 105422”

2017-06-23
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.06.2017 Proiect de hotărâre nr.11

Proiect de hotărâre privind dispunerea unei măsuri cu privire la conducerea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare

2017-06-23
Şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Satu Mare din data de 29.06.2017 Proiect de hotărâre nr. 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de consilier juridic din Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

2017-06-23
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.06.2017 Proiect de hotărâre nr. 21

Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unei suprafeţe de 12 mp din terenul înscris în CF nr.159284 Satu Mare, nr. cadastral 159284

2017-06-23
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.06.2017 Proiect de hotărâre nr. 22

Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unei suprafeţe de 15 mp teren, înscris în CF nr. 2459 Satu Mare, nr. cadastral 6526/199

2017-06-23
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.06.2017 Proiect de hotărâre nr. 24

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 13 mp înscris în CF nr. 178934 Satu Mare sub nr. cadastral 178934

2017-06-23
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.06.2017 Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna iulie 2017

2017-06-22
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.06.2017 Proiect de hotărâre nr.5

Proiect de hotărâre privind asigurararea cofinanţării proiectului „Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare Cod SMIS 2014+ 105422”

2017-06-22
şedinţa ordinară a Consiliului Local Matu Mare din data de 29.06.2017 Proiect de hotărâre nr. 16

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 39/23.02.2017 privind constituirea Autorităţii Urbane – Organism Intermediar de nivel II al POR 2014-2020 în cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale municipiul Satu Mare

2017-06-22
Anunţ privind şedinţa ordinară a Consiliului Local satu Mare din data de 25.05.2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâre, obiect al Dispoziţiei Primarului nr. 666/18.05.2017, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa ordinară din data de 25.05 .2017, ora 14.00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

2017-05-25
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 25.05.2017 Proiect de hotărâre nr. 18

Proiect de hotărâre privind respingerea documentaţiei Planul Urbanistic de Detaliu - Imobil de locuit P+2+ penthouse 3 parţial - Amplasament : Satu Mare str. Drăganilor nr.24

2017-05-24
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 25.05.2017 proiect de hotărâre nr. 17

Proiect de hotărâre privind respingerea documentaţiei Planul Urbanistic Zonal – Lotizare zonă de locuit şi introducere în intravilan – Amplasament : Satu Mare, extravilan str. Macului

2017-05-24
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 25.05.2017 Proiect de hotărâre nr.16

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.- Instituţii şi Servicii Amplasament : Zona Drum Carei

2017-05-23
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 25.05.2017 Proiect de hotărâre nr. 8

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al Transurban SA Satu Mare

2017-05-22
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 25.05.2017 Proiect de hotărâre nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. Lotizare pentru locuinţe individuale Amplasament : Municipiul Satu Mare, Zona Str. Lucian Blaga

2017-05-22
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 25.05.2017 Proiect de hotărâre nr. 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. Zonă de locuit pentru locuinţe individuale Amplasament : Municipiul Satu Mare, Str. Căprioarei

2017-05-22
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 25.05.2017 Proiect d ehotărâre nr. 19

Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unei suprafeţe de 12 mp teren,înscris în CF nr.14210 Satu Mare, nr. cadastral 4584/9

2017-05-22
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 25.05.2017 Proiect de hotărâre nr.5

privind aprobarea situaţiei financiare a S.C. APASERV Satu Mare S.A. pe anul 2016

2017-05-19
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 25.05.2017 Proiect de hotărâre nr.9

privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2017

2017-05-19
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 25.05.2017 Proiect de hotărâre nr.11

Proiect de hotărâre privind aprobarea comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, a actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi altor acte emise de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare

2017-05-19