Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 27.06.2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâri, obiect al Dispoziţiei Primarului nr. 445/18.06.2018, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa ordinară din data de 27.06.2018 care va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare ora 14:00.

2018-06-21
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din 27.06.2018 Proiect de hotărâre nr. 7

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 107/26.04.2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a pășunilor proprietatea municipiului Satu Mare precum și a aprobării închirierii pajiștilor

2018-06-21
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din 27.06.2018 Proiect de hotărâre nr. 8

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea denumirii Centrului Social de Urgență pentru Adulți din subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare în Centrul Social de Urgență pentru Adulți - Adăpost de noapte

2018-06-21
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din 27.06.2018 Proiect de hotărâre nr. 9

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul de carburanți pentru autoturismele aflate în dotarea Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare

2018-06-21
Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 31.05.2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâri, obiect al Dispoziţiei Primarului nr. 398/24.05.2018, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa ordinară din data de 31.05.2018 care va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare ora 14:00.

2018-05-31
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.05.2018 Proiect de hotărâre nr. 22

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 10/25.01.2018 privind abrogarea/revocarea documentațiilor de urbanism aprobate fără termen de valabilitate și pentru care nu au fost începute investițiile

2018-05-31
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 31.05.2018 Proiect de hotărâre nr. 23

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiect faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr. 29 și creșa Punguța cu doi bani - Reabilitare clădire situată pe str. 1 Decembrie 1918, nr. 15.

2018-05-31
Ședința ordinară a Consiliului LOcal Satu Mare din data de 31.05.2018 Proiect de hotărâre nr. 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie : ,, Extindere iluminat public pe str. Dara, str. Botizului nr. 63-65 (bl. 55, 57, 59), str. Victoriei şi str. Gladiolei ”

2018-05-31
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.05.2018 Proiect de hotărâre nr. 25

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „MODERNIZARE STRADA GRĂDINARILOR”

2018-05-31
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 31.05.2018 Proiect de hotărâre nr. 26

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „PASARELA PIETONALA SI VELO PESTE RAUL SOMES IN MUNICIPIUL SATU MARE, jud. SATU MARE”

2018-05-31
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.05.2018 Proiect de hotărâre nr.27

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Amenajare pista de biciclete strada Botizului – Pod Golescu” din Municipiul Satu Mare”

2018-05-31
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.05.2018 Proiect de hotărâre nr. 28

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „AMENAJAREA ȘI CONSTRUIREA DE PISTE DE BICICLETE ÎN MUNICIPIU: TRASEU 1: (PUNCT DE PLECARE STR. LAZARULUI) STR. TRANDAFIRILOR - STR. AVRAM IANCU - STR. IULIU HOSSU - BD. VASILE LUCACIU - STR. 1 DECEMBRIE 1918 - CENTRU VECHI; TRASEU 2: (PUNCT DE PLECARE STR. MILENIULUI) STR. IULIU HOSSU - BD. V. LUCACIU, PRECUM ŞI REALIZAREA UNUI SISTEM DE ȊNCHIRIERE DE BICICLETE” din MunicipiulSatu Mare”

2018-05-31
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.05.2018 Proiect de hotărâre nr. 30

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de autorizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „AMENAJAREA ȘI CONSTRUIREA DE PISTE DE BICICLETE ÎN MUNICIPIU: TRASEU 1: STR. GH. BARIŢIU (PUNCT DE PLECARE COLŢ CU STR. ADY ENDRE) - STR. RODNEI - STR. FABRICII - STR. ODOREULUI; TRASEU 2: STR. GH. BARIŢIU (PUNCT DE PLECARE COLŢ CU STR. ADY ENDRE) - STR. LĂCRIMIOAREI - STR. PORUMBEILOR - STR. LIVIU REBREANU - STR. PANSELUŢEI – P-ŢA TITULESCU - STR. IULIU MANIU - CENTRU; TRASEU 3: (PUNCT DE PLECARE STR. PANSELUŢEI) STR. L. REBREANU - STR. MILENIULUI - STR. HOREA - CENTRU VECHI; PRECUM ŞI REALIZAREA A 6 SISTEME DE ȊNCHIRIAT BICICLETE” din Municipiul Satu Mare

2018-05-31
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.05.2018 Proiect de hotărâre nr. 29

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de autorizare a lucrărilor de intervențiişi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „AMENAJAREA ȘI CONSTRUIREA DE PISTE DE BICICLETE ÎN MUNICIPIU: TRASEUL 1: B-DUL LUCIAN BLAGA – STR. PĂULEȘTI – DIG, STR. G. ALEXANDRESCU – P-ȚA SOARELUI – DIG; TRASEUL 2: B-DUL CLOȘCA (PLECARE DIN STR. MAGNOLIEI) – DRUMUL CAREIULUI; PRECUM ŞI REALIZAREA A 4 (PATRU) SISTEME DE ÎNCHIRIAT BICICLETE” din Municipiul Satu Mare

2018-05-31
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.05.2018 Proiect de hotărâre nr. 31

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 7”

2018-05-31
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.05.2018 Proiect de hotărâre nr. 32

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Amenajare terminal transjudețean-translocal, construirea unuidepou pentru autobuze electrice/hibrid precum și a unei stații de încărcare – stradaFabricii”

2018-05-31
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.05.2018 Proiect de hotărâre nr. 33

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie Filadelfia-Satu Mare a unui teren în suprafață de 152 mp situat în Municipiul Satu Mare str. C.A. Rosetti nr. 2

2018-05-31
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.05.2018 Proiect de hotărâre nr. 34

Proiect de hotărâre privind acordarea în folosință gratuită către Biserica Creștină Baptistă ”Emanuel” a unui teren, în suprafață de 950 mp., situat în Satu Mare, zona străzii Ostrovului

2018-05-31
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.05.2018 Proiect de hotărâre nr. 35

Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de dezlipire în vederea sistării stării de indiviziune a imobilului înscris în CF nr. 171943 sub nr. cadastral 171943

2018-05-31
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.05.2018 Proiect de hotărâre nr. 36

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui teren în suprafață de 180 mp, situat în Satu Mare b-dul Lalelei.

2018-05-31
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.05.2018 Proiect de hotărâre nr. 38

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren, proprietatea privată a municipiului Satu Mare, situat în Satu Mare str. Pandurilor nr. 7

2018-05-31
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.05.2018 Proiect de hotărâre nr. 39

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren, proprietatea privată a municipiului Satu Mare, situat în Satu Mare str. Ion Neculce nr. 3

2018-05-31
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 31.05.2018 Proiect de hotărâre nr. 40

Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a imobilului - teren, înscris în CF nr. 10656 Satu Mare cu nr. top 13595/11 și vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 870 mp, situat în Satu Mare, str. Teilor nr.18

2018-05-31
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.05.2018 Proiect de hotărâre nr. 41

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere a terenului în suprafaţă de 22 120 mp aflat în zona inundabilă a râului Someș

2018-05-31
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.05.2018 Proiect de hotărâre nr. 42

PROIECT DE HOTĂRÂRE Pentru modificarea H.C.L. nr. 104/10.05.2016 privind acordarea în folosinţă gratuită Parohiei Satu Mare VII - Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena a imobilului teren înscris în CF nr. 151661 situat în Satu Mare, B-dul Lalelei.

2018-05-31