Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Anunţ privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 11.07.2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâri, obiect al Dispoziţiei primarului nr.481/5.07.2019 ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului local al municipiului Satu Mare, în şedinţa extraordinară din data de 11.07.2019, care va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare ora 14:00.

2019-07-08
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din 11.07.2019 Proiect de hotarâre nr. 1

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019

2019-07-08
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din 11.07.2019 Proiect de hotarâre nr. 2

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 113/30.05.2019 privind aprobarea proiectului "Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate" precum şi a cheltuielilor aferente

2019-07-08
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din 11.07.2019 Proiect de hotarâre nr. 3

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 281/07.11.2018 privind aprobarea proiectului"Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa Nr.29 şi Creşa Punguţa cu doi bani" precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

2019-07-08
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din 11.07.2019 Proiect de hotarâre nr. 4

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentrumodificareaHotărâriiConsiliului Local nr. 78/04.04.2019 privindaprobareaproiectului "Regenerarefizică a zoneiOstrovului" precum şi a cheltuieliloraferente

2019-07-08
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din 11.07.2019 Proiect de hotarâre nr. 5

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentrumodificareaHotărâriiConsiliului Local nr. 130/11.06.2019 privindaprobareaproiectului"Dezvoltareainfrastructurii de transport public înmunicipiul Satu Mare" precum şi a cheltuieliloraferente

2019-07-08
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 27.06.2019 Proiect de hotărâre nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: CONSTRUIRE GARD LA GRĂDINA ROMEI

2019-06-25
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 27.06.2019 Proiect de hotărâre nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019

2019-06-25
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 27.06.2019 Proiect de hotărâre nr.14

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. Lotizare pentru locuinţe individuale Amplasament : Municipiul Satu Mare, Zona Str. Lucian Blaga

2019-06-25
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 27.06.2019 Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Pugner Robert

2019-06-24
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 27.06.2019 Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna iulie 2019

2019-06-24
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 27.06.2019 Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2019

2019-06-24
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 27.06.2019 Proiect de hotărâre nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea cantității și prețului de valorificare a masei lemnoase provenite din lucrări de igienă, din producţia anului 2019, a fondului forestier administrat de Ocolul Silvic Negrești Oaș

2019-06-24
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 27.06.2019 Proiect de hotărâre nr. 8

Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de identificare şi selecţie a firmelor locatare din Centrul Tehnologic, de Inovare şi de Afaceri în municipiul Satu Mare

2019-06-24
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 27.06.2019 Proiect de hotărâre nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei P.U.D. „CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINŢE COLECTIVE P+2E” Amplasament: str. Lăcrămioarei , nr. 6 , Satu Mare

2019-06-24
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 27.06.2019 Proiect de hotărâre nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei P.U.Z. „ ZONĂ DE LOCUIT - LOCUINŢE INDIVIDUALE PE STR. DARA , MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: intravilan, str. DARA, nr. cad. 168729, 168732, 177273, Satu Mare

2019-06-24
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 27.06.2019 Proiect de hotărâre nr. 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei P.U.Z. „ AMENAJARE SAT DE VACANŢĂ IN ZONA STRĂZII AUREL VLAICU ,DN19A,MUNICIPIUL SATU MARE ”Amplasament: zona str.Aurel Vlaicu , DN19A, municipiul Satu Mare ,adiacent drumului de ocolire Satu Mare-Lazuri

2019-06-24
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 27.06.2019 Proiect de hotărâre nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. – Ansamblu rezidenţial cu 3 imobile P+2 Amplasament : Satu Mare, Str. Alecu Russo

2019-06-24
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 27.06.2019 Proiect de hotărâre nr.15

Proiect de hotărâre privind aprobarea renunțării la dreptul de servitute instituit asupra imobilului construcție și teren situat în municipiul Satu Mare, str. Lunca Sighet nr. 12

2019-06-24
Ședința ordinară a Consiliului local satu Mare din data de 27.06.2019 Proiect de hotărâre nr. 17

Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentaţiei de actualizare informaţii tehnice, pentru imobilul situat în Satu Mare str. Liviu Rebreanu nr. 46-48

2019-06-24
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 27.06.2019 Proiect de hotărâre nr. 18

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren, proprietatea privată a municipiului Satu Mare, str. Vânătorilor nr. 31

2019-06-24
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 27.06.2019 Proiect de hotărâre nr.19

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în vederea sistării stării de indiviziune, a imobilului teren situat în Satu Mare, str. Luchian nr. 28-30

2019-06-24
Ședința ordinară a Consiliului local satu Mare din data de 27.06.2019 Proiect de hotărâre nr. 20

Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a unui teren situat în incinta Pieței de Alimente nr. 1

2019-06-24
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 27.06.2019 Proiect de hotărâre nr. 21

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Unitățile de combatere a căderilor de grindină (UCG) realizate în cadrul proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER;

2019-06-24
Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 27.06.2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâri, obiect al Dispoziţiei primarului nr. 445//20.06.2019 ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului local al municipiului Satu Mare, în şedinţa ordinară din data de 27.06.2019 care va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare ora 14:00,

2019-06-21