Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.10.2019

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 31.10.2019 ora 14:00, la sediul Primăriei municipiului Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr.1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului Municipiului Satu Mare nr. nr.751/24.10.2019,

2019-10-31
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr.25

Proiect de hotărâre privind vânzarea către Mizsei Maria a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.3, ap. 39

2019-10-29
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019

2019-10-29
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr. 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare

2019-10-29
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr. 14

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 A, a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 313/21.12.2017

2019-10-29
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr. 11

Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor de cheltuieli și a măsurilor necesare în vederea desfășurării normale și eficiente a acțiunilor de protocol în țară ale Unităţii Administrativ - Teritoriale, Municipiul Satu Mare.

2019-10-29
Sedința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind modificarea unor comisii de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare

2019-10-28
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare

2019-10-28
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr.20

Proiect de hotărâre privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare

2019-10-28
Ședința ordinară a Consiliul Local Satu Mare din data de 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr. 22

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire hală metalică cu funcţiunea comerţ în municipiul Satu Mare, Str. Careiului nr.170

2019-10-28
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr. 21

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.D. - Construire spaţiu comercial în municipiul Satu Mare, str. Dimitrie Bolintineanu nr.31.

2019-10-28
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr.23

Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de expertiză întocmit de expert contabil Cosma Ileana pentru terenul în suprafață de 2249 mp, înscris în CF nr. 176263 Satu Mare

2019-10-28
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr.24

Proiect de hotărâre privind vânzarea către Györfi Ildikó Beata a locuinţei situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.1, ap. 12

2019-10-28
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr.26

Proiect de hotărâre privind vânzarea către Fürtös Enikö a locuinţei situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.P, ap. 2

2019-10-28
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr.27

Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate, şi a listei finale privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL

2019-10-28
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr.29

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2019

2019-10-28
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr. 30

Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Apaserv Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 35/07.10.2019

2019-10-28
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr. 31

Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T. Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apaserv Satu Mare S.A., să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct.2 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 35/07.10.2019

2019-10-28
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr. 32

Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Apaserv Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 3 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 35/07.10.2019

2019-10-28
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Stan Gheorghe

2019-10-26
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr.6

Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019

2019-10-26
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect d ehotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna noiembrie 2019

2019-10-26
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la TRIM. III 2019

2019-10-26
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare în semestrul I al anului şcolar 2019 -2020

2019-10-26
Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr. 9

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL 157/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare

2019-10-26