Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Anunţ privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare în data de 26.10.2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâri, obiect al Dispoziţiei Primarului nr. 1314/19.10.2017, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa ordinară din data de 26.10.2017 ora 14.00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

2017-10-26
Anunţ privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.10.2017

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următorul proiect de hotărâre, obiect al Dispoziţiei Primarului nr.1312/18.10.2017, ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Satu Mare, în şedinţa extraordinară din data de 23.10.2017 ora 14,00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

2017-10-23
Anunţ privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 17.10.2017

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâre, obiect al Dispoziţiei Primarului nr.1299/12.10.2017, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa extraordinară din data de 17.10.2017 ora 14,00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

2017-10-17
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 17.10.2017 Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru obiectivul de investiţii : POD PESTE RÂUL SOMEŞ – AMPLASAMENT STR. ŞTRANDULUI în Municipiul Satu Mare

2017-10-13
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 17.10.2017 Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consilului Local Satu Mare nr. 173/31.07.2017 privind aprobarea caietului de sarcini, a strategiei de contractare şi a modelului de contract privind dobândirea în sistem de leasing operaţional a 15 autobuze noi Diesel Euro VI

2017-10-13
Anunţ privind ordinea de zi şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâre, obiect al Dispoziţiei Primarului nr. 1228/21.09.2017, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa ordinară din data de 29.08.2017 ora 14.00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

2017-09-28
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017 Proiect de hotărâre nr. 7

Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi la călătoria pe mijloacele de transport în comun pe raza administrativ teritorială a municipiului pe liniile operatorului de transport Transurban S.A. Satu Mare, pentru preşcolarii din municipiul Satu Mare

2017-09-26
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017 Proiect de hotărâre nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de investiţii din surse proprii anexă la Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. APASERV SATU MARE S.A.

2017-09-26
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017 Proiect de hotărâre nr. 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Municipiul Satu Mare prin Primar a unor servicii de asistenţă şi reprezentare juridică din sursă externă

2017-09-26
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017 Proiect de hotărâre nr. 13

Proiect de hotărâre Privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. Lotizare pentru locuinţe individuale Amplasament : Municipiul Satu Mare, Zona Str. Lucian Blaga

2017-09-26
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017 Proiect de hotărâre nr. 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei P.U.Z.LOTIZARE ÎN VEDEREA PARCELĂRII PENTRU LOCUINŢE MICI ÎN ZONA STRADA KÁROLYI GÁSPÁR, MUNICIPIUL SATU MARE”Amplasament: zona str. Károlyi Gáspár, Satu Mare

2017-09-26
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017 Proiect de hotărâre nr. 23

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 96/30.03.2017 privind aprobarea modificării modului de valorificare a masei lemnoase producţia anului 2017 provenită din fondul forestier, proprietatea publică a municipiului Satu Mare şi a preţului masei lemnoase destinat valorificării

2017-09-26
Şedinţa ordinară a consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017 Proiect de hotărâre nr. 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de refacere a infrastructurii rutiere a domeniului public şi privat al municipiului Satu Mare

2017-09-26
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017 Proiect de hotărâre nr. 25

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 157/10.09.2015 pentru modificarea şi completarea HCL 132/30.07.2015 privind aprobarea Regulamentului de acces în municipiu şi stabilirea punctelor de oprire pentru îmbarcarea sau debarcarea călătorilor, a autovehiculelor care execută serviciul public de transport persoane prin curse regulate pe traseele judeţene, interjudeţene şi internaţionale

2017-09-26
Şedinţa ordinară a consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017 Proiect de hotărâre nr. 27

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, prin licitaţie publică, pentru terenul situat în Satu Mare, zona B-dul Cloşca colţ cu str. Careiului

2017-09-26
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017 Proiect de hotărâre nr. 30

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe aflate în administrarea Transurban S.A. Satu Mare, în vederea casării şi valorificării

2017-09-26
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017 Proiect de hotărâre nr. 32

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Listei bunurilor din domeniul public al municipiului Satu Mare, aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare, concesionate prin contractul de delegare nr. 12313/19.11.2009 .

2017-09-26
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017 Proiect de hotărâre nr. 38

Proiect de hotărâre privind dispunerea unei măsuri cu privire la conducerea Clubului Sportiv Fotbal Club Olimpia 2010

2017-09-26
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017 Proiect de hotărâre nr. 12

Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă instituit în favoarea S.C. Construcţii Montaj S.A. Satu Mare, asupra terenului situat în municipiul Satu Mare, b-dul Cloşca nr. 72-74

2017-09-26
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017 Proiect de hotărâre nr. 28

Proiect de hotărâre privind procedura de cumpărare a terenurilor ce aparţin persoanelor fizice sau juridice din municipiul Satu Mare, afectate de uz sau de interes public

2017-09-26
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017 Proiect de hotărâre nr. 31

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 62/18.09.2002 cu privire la însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Satu Mare

2017-09-26
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017 Proiect de hotărâre nr. 17

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. la obiectivul de investiţie "Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la Sala de Scrimă Alexandru Csipler din municipiul Satu Mare"

2017-09-26
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017 Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2017

2017-09-23
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017 Proiect de hotărâre nr. 5

Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017

2017-09-23
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017 Proiect de hotărâre nr.6

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat al TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2017

2017-09-23