Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 24.09.2020

Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 24.09.2020 ora 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr.1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 548/17.09.2020.

2020-09-24
Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 24.09.2020 Proiect de hotărâre nr. 10

Proiect de hotărâre privind documentaţia PUZ - Lotizare în vederea construirii de locuinţe individuale Amplasament: Satu Mare, Str. Dorobanţilor

2020-09-22
Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 24.09.2020 Proiect de hotărâre nr. 11

Proiect de hotarâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire casă de locuit P, P+M în municipiul Satu Mare, str.Cireşilor, nr.25

2020-09-22
Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 24.09.2020 Proiect de hotărâre nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire academie de fotbal, tribune și amenajare terenuri de sport Amplasament: Satu Mare, str. Gorunului F.N.

2020-09-22
Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 24.09.2020 Proiect de hotărâre nr. 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire casă de locuit P Amplasament: Satu Mare, str. Pădurea Noroieni F.N.

2020-09-22
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 24.09.2020 Proiect de hotărâre nr. 19

Proiect de hotărâre privind modalitatea de calcul a chiriilor pentru locuințe tip ANL

2020-09-21
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 24.09.2020 Proiect de hotărâre nr. 24

Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren în suprafață de 24.700 mp, situat în Zona Industrială Satu Mare Sud, către SUMIRIKO AVS ROMÂNIA

2020-09-21
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 24.09.2020 Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare până la ședința de constituire a noului consiliu ales

2020-09-18
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 24.09.2020 Proiect de hotărâre nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2020

2020-09-18
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 24.09.2020 Proiect de hotărâre nr. 6

Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2020

2020-09-18
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 24.09.2020 Proiect de hotărâre nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru Municipiul Satu Mare pe anul 2020

2020-09-18
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 24.09.2020 Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020

2020-09-18
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 24.09.2020 Proiect de hotărâre nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - proiect 1"

2020-09-18
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 24.09.2020 Proiect de hotărâre nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de repartizare şi închiriere a locuinţelor sociale și de necesitate din Municipiul Satu Mare

2020-09-18
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 24.09.2020 Proiect de hotărâre nr. 16

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere retea electrica de distributie in localitatea Satu Mare, str. Csipler Sandor "

2020-09-18
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 24.09.2020 Proiect de hotărâre nr. 17

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Prelungirea străzii Diana"

2020-09-18
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 24.09.2020 Proiect de hotărâre nr. 20

Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României, în vederea aprobării transferului din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare, a imobilului situat în Satu Mare, str. Unirii nr. 95

2020-09-18
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 24.09.2020 Proiect de hotărâre nr. 21

Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare, str. Castanilor

2020-09-18
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 24.09.2020 Proiect de hotărâre nr. 22

Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare, str. Iuliu Coroianu nr. 48

2020-09-18
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 24.09.2020 Proiect de hotărâre nr. 23

Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unor terenuri situate în municipiul Satu Mare, str. Poligonului și str. Sânzienelor

2020-09-18
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 24.09.2020 Proiect de hotărâre nr. 25

Proiect de hotărâre HCL privind aprobarea recoltării și valorificării masei lemnoase din partizile 1673053 Ig și 1599957 Pr, fond forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare.

2020-09-18
Anunț privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare pe data de 4.09.2020

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 4.09.2020 ora 14, în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr.1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.529/31.08.2020,

2020-09-04
Ședința extraordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 04.09.2020 Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea Coridorului de mobilitate integrat - Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat şi de mediu

2020-09-03
Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Satu mare din data de 27.08.2020

Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 27.08.2020 ora 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr.1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.500/20.08.2020.

2020-08-27
Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.08.2020 Proiect de hotărâre nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 28/2020

2020-08-25