Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44 Primăria Satu Mare | Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate
RomanaMagyarEnglishDeutsch

Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate

.

 

Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri
în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate


Unitatea Administrativ Teritorială MUNICIPIUL SATU MARE implementează, în calitate de Beneficiar, proiectul „Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate", cod SMIS 127088, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 4. - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

 

Autoritatea de Management este Ministerul Lucărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.
Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

 

Valoarea totală a proiectului este de 8,493,748.01 lei, iar finanțarea nerambursabilă este de 7,353,870.84 lei, din care 6,378,357.36 lei din partea FEDR și 975,513.48 lei din bugetul național.
Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este de 150,078.99 lei.

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie reconversia si refuncționalizarea terenului degradat și neutilizat din zona malurilor Somesului intre cele 2 poduri rutiere din municipiul Satu Mare, iar obiectivele specifice sunt:

 

1. Remodelarea terenului și transformarea acestuia într-un parc la dispoziția comunității sătmărene
2. Dotarea parcului cu facilități de petrecere a timpului liber

 

Implementarea proiectului va conduce la obținerea următoarelor rezultate:
• o suprafață de 57.998 mp spații verzi nou create

 

Durata de implementare a proiectului este de 57 de luni, în perioada 9 februarie 2018 - 31 octombrie 2022.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro.


Persoană de contact:
Valentin Sântoma - manager de proiect
Telefon +40 261 807 565
E-mail: proiecte@primariasm.ro

 

Înapoi